Sommarvattnet har släppts på

Nu är sommarvattnet påsläppt. Roslagens VA-teknik kontrollerar i samband med detta att inga kranar vid tomtgränser står och rinner, eller att läckage uppstått någonstans på ledningsnätet.

Hör av er till styrelsen om ni misstänker läckage. Är läckaget innanför/efter anslutningen vid tomtgränsen är det enskild fastighetsägares ansvar att åtgärda. Till och med anslutningen (och stolpen med kranen) är det samfällighetens ansvar.