Grönområde

2018-04-16
UPPDATERING SKOGSGALLRING

Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. Styrelsen med Börje Karlsson i täten, har i samarbete med Holmen uträttad arbetet i enlighet med skogsstyrelsens instruktioner.
Instruktionerna har bl a varit att ta bort barrskog och sly för att få fram skyddsvärda lövträd.
Frihuggning av kulturmiljöer och fornlämningar. Främja olikåldrig blandskog och avverka träd som hotar falla på hus och egendom.

Holmen har varit mycket proffsiga och vi har haft en god kommunikation. Vårt främsta mål, vid sidan av själva vården av skogen, har varit att få ekonomin att gå ihop. Det har lett till att vi under gallringens gång tillsammans med Holmen fått revidera vår ursprungliga plan men inte så att det på något vis har stridit mot skogsstyrelsens skötselplan. Det har handlat om otillgänglig mark men också att det på sina ställen upptäckts rötskadade träd som vi varit tvungna att ta ned. Så är fallet bl a på Hasselslingan där vi har haft en övervägande risk för vältor. Vi har också fått släppa vissa områden som varit för svåra och kostsamma att ta.

I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Vi är mycket glada över att informera om att det totala slutresultatet för hela gallringen i princip gick plus minus noll; +1 633kr. Men en del av kostnaderna har vi redan tagit tidigare år, bl a avgifterna för Skogsstyrelsens inventering och marklov. I år kommer vi därför att få ett plus i kassan på 54 591kr på gemensamhetsanläggningen G:a2. Observera att detta är fortfarande preliminära siffror då flis av grot kan komma att påverka negativt. Holmen innehåller 25 000kr till dess att det är helt klart.

Skogsstyrelsen uppmanar nu oss alla att sätta upp fågelholkar etc för att främja bl a fågellivet! Enligt vad dom själva säger kommer vi nu kunna få se nya fågelarter och insekter hos oss.

/Styrelsen

UPPDATERING SKOGSGALLRING
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen.

Holmen Skog sköter hela gallringen efter Skogsstyrelsens hänvisningar och krav. Skogsvårdsplanen är satt utifrån skogens perspektiv och handlar om att få fram nya exemplar och förvalta befintliga arter så att de inte dör ut. Att sköta om en skog är kostsamt. Vi pratar om flera hundra tusen. För att få ekonomi i det hela så behöver vi ta ned barrträd och sälja av virket och siktar därmed att gå plus minus noll i kassan.

Det kan se tomt ut i skogen till en början, speciellt nu på hösten då alla löven är borta, men när våren är här och ljuset når ner i skogen så kommer det blomstra! Det här gynnar både fågelliv och insekter.

Vid gallring så måste man alltid med hjälp av sly och ris stabilisera marken för maskinerna, annars kör man sönder den. Därför kommer en del ris ligga kvar i skogen för att senare förmultna. Man ägnar sej även åt hamling, dvs man beskär (i huvudsak lind och ask) så att nya skott ska bildas för att täta till skogen med bladverk. Just nu ser dom bara ut som kapade stubbar som har glömts bort.

Riset som samlats upp i depåer kommer att ligga kvar hos oss till efter sommaren 2018 för att torka. Därefter flisas det. Fliset får vi sen betalt för. Det är därför viktigt att vi inte lägger på mer ris och sly på de högar som har täckts med papp, de ligger nu och torkar. Notera också att efter årsskiftet så kommer vi inte att kunna lägga på mer ris överhuvudtaget på de befintliga högarna. Det gör att de isf måste ligga kvar ännu längre för att torka. Och vi vill ju inte att de blir liggande ett år till!

Under våren kommer vi tillsammans att behöva städa upp på våra gemensamma ägor. Både efter Vattenfalls fällningar och efter Holmens. Det som Vattenfall tagit ned på den egna tomten har du själv ansvar för att ta reda på.

Vi vill också passa på att varna för virkeshögarna. Depåerna kommer att försvinna så småningom men till dess så se till att hålla barnen därifrån. Högarna ser säkert väldigt lockande ut att klättra i men är förenat med livsfara!

Vid frågor kontakta Börje Karlsson på Enstigen 2.

/Styrelsen

SKOGSGALLRING
Pga av väderförhållanden så är arbetet med skogsgallringen försenat. Holmen Skog planerar att genomföra gallring i Ropnäs först under hösten/vintern 1017-2018. Mer info om gallringen finns i nedan dokument.
SKOGSGALLRING

LADAN & SNICKARBODEN

Ladan och Snickarboden är två samlingslokaler som föreningens medlemmar har möjlighet att nyttja. Se regler och annan info i nedan dokument.
LADAN&SNICKARBODEN Regler

BADET

Tyvärr får vi besök av Kanadagäss på vår badplats som skräpar ner rejält efter sej . Avföringen förorenar vårt bad eftersom det fastnar på fötterna och följer med ned i doppet. Vi har under sommaren 2017 testat med en flygande rovfågel på stång men i mitten på juli hade gässen tyvärr genomskådat det. Vi har därför satt upp avspärrningsbanden igen som hindrar gässen från att komma upp ur vattnet. Hjälp oss att hålla rent och även se till att banden är intakta och ersätt med nytt om det är trasigt. Mer band finns i omklädningshytten.