Vatten

2024-07-05 Aktuella vattenprover

Nedan finns protokoll från vattenprover tagna den 26 juni 2024.
Provrapport 24099939 klar Märkning Granås

Provrapport kemisk 24099941 klar Märkning Granås 1

2023-09-02 Aktuella vattenprover

Nedan finns protokoll från vattenprover tagna den 8 augusti 2023

2022-05-29 Aktuella vattenprover

Vi hade en inspektion av vår vattenanläggning där representander från styrelsen och vår entreprenör deltog i. Inspektionen gick bra och hälsomyndigheten var nöjd.  Vattenprover visade bra resultat och vi har tjänligt vatten.

Provrapport 22095727 klar Märkning Enstig 6

2021-06-21 Var varsamma med vattnet – och kolla era kranar

Vårt sommarvatten har fungerat fint efter att vi bytte pump och spolade igenom ledningar och borrhål vilket förstås är toppen. Men trots detta gäller att vi måste vara varsamma med vattnet, speciellt nu under kommande midsommarhelg. Vänligen läs bifogade infobrev. KLICKA HÄR

2020-06-04 Rapport om vattnet sommaren 2019

– utdrag ut Förvaltningsberättelsen inför 2020 års stämma

Vi hade redan då vattnet släpptes på problem med missfärgning och läckage. Detta åtgärdades men missfärgningen kom tillbaka några veckor efter midsommar.

Det visade sig att vi hade problem med den automatik som reglerar de tillsatser vi använder för att rena vattnet. Dessa tillsatser missfärgade sedan filtret som i sin tur missfärgade vattnet.

I samband med åtgärd togs prover av vattnet vilket visade sig var otjänligt. Vi gick ut med information om att vattnet inte fick användas i livsmedel men att vattnet gick att använda till annat. Vi hade alltså sommarvatten men inte för bruk i livsmedel.

Stort tack till grannar med egen brunn som hjälpte andra.

Eftersom vi fått ett resultat med otjänligt vatten krävs två prover med tjänligt vatten (utan anmärkning) för att få godkänt att använda vattnet i livsmedel igen. Detta visade sig bli en egen utmaning då vi fick godkänt på första provet men inte på det andra. Vi beslöt då att installera klorering och efter ytterligare två nya godkända prover kunde vattnet till slut godkännas för livsmedel.

Protokoll från vattenproverna som togs sommaren 2019

190729-Provrapport 19270934 klar råvattenprov del2
190729-Provrapport 19270936 klar del1
190806-Provrapport 19319561 klar omprovet1
190808-Provrapport 19323900 klar omprovet2
191018-Provrapport 19455755 klar
191024-Provrapport 19466549 klar

Bakgrundsinformation om vattnet från 2019-10-04

Men tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så är det angeläget att ge inte enbart en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Jag (Almut) ska börja med koliforma bakterierna som förkommer i vårt vatten och sen även går in på missfärgningen och filtret.

Eftersom vi var tvungen att ta bort filtret som filtrerar bort järn och mangan under en längre tid så tåg vi vattenprover på råvatten. Vi brukar annars ta prover på filtrerat vatten. Analyssvaren visade tyvärr för höga halter på koliforma baktalerier. En sak som jag lärde mig i år är att koliforma bakterier och e-koli bakterier inte är samma sak. Vilket är bra.

Koliforma bakterier är vanliga i jorden och grundvatten. Vår brunn är en filterbrunn (jordbrunn eller också kallat grävbrunn) alltså ingen bergborrat brunn varav förekomsten av koliforma bakterier är lite mera vanlig. Att vi i år inte klarade gränsvärden som vi annars har klarat hänger bland annat ihop med att vi sen några år tillbaka måste uppfylla högra vattenkvalitetskrav då vi måste hålla kraven som gäller för ett vattenverk och inte längre får tillämpa kraven för enskilda brunnar. Som exempel så ligger gränsvärden för koliforma bakterier enligt livsmedelsverket för enskilda brunnar 500 cfu/100ml och för vattenverk 10 cfu/100ml (gräns för ett otjänligt prov). Vårt värde i det otjänliga provet som vi hade i somras låg på 13 cfu/100ml. Eftersom vattenprovet gav ett otjänligt resultat så blev hälso- och miljömyndigheten inblandat och gav rekommendationen av koka vatten innan det fick används som dricksvatten. Efter att man har fått ett otjänligt provresultat krävs två oberoende prover som ge tjänligt resultat innan man får släppa rekommendationer.

Vi hoppades kunna åtgärda de för höga koliforma bakteriehalter genom att klorera vattenanläggning en gång. Första omprovet gav bra resultat: på andra fick vi för höga värden igen och fick en anmärkning på det. Vi fick två rekommendationer av vår entreprenör att välja emellan: installera en UV-ljusanläggning, eller installera en klorpump och klorera vatten. Emot den informationen som vi delgav lite för snabbt under hösten valde styrelsen efter en mera ingående diskussion att installera en klorpump eftersom det ger bättre resultat för den typen av förorening som vi har problem med. Klorpumpen installerades under veckan. Mängden klor som vatten kloreras med är liten och borde inte märkas varken på lukt eller smak. Om någon upplever något annat be jag er att återkoppla till mig. Brunt vatten har vi haft mycket av i år och detta av olika anledningar. Det började strax efter midsommar, där vi pumpade torrt och hade brunt vatten därefter.

Missfärgningen av vatten hänger i vårt fall ihop med av vårt vatten har höga mangan- och järnhalter. Mangan och även järn har bildat avlagringar i ledningar och vattenanläggningen under alla dessa år. När det blev ett tryckavfall så som under midsommar och även några veckor innan, där vi var tvungen att stänga av vatten på grund av en läcka, så lättade vattentrycket i ledningar och avlagringar kunde trilla ned i vattnet vilket då gav missfärgningen. Enda lösningar då ansågs vara att spola ledningar oändlig. Det tog några veckor men sen blev det bättre. Strax därefter pajade dock filtret. Vi har alltså ett gammalt filter och under semestertiden var det tyvärr inte möjlig att får reservdelen i den takten som vi alla hade önskat det oss.

Nu är filtret åter igång och tillsammans med att reservdelar installerades så kom missfärgningar av vattnet tillbaka. Hur kommer det sig när det nu är filtret som ska se till att vatten inte är missfärgat. Första förklaringen är att det i samband med bytte av reservdelen lossnade nya avlagringar som nu spolas ut till oss alla. En annan möjlighet är att vattenflödet är sämre och att dosering av tillsatsmedel som tillsätts i samband med filtrering måste ses över. Entreprenör ska titta på det. Spolning av tanken och vattenanläggning kommer göras i samband med att vatten stängs av. Hela det här har tyvärr tagit hela sommarsessionen. Vilket är otroligt trist. Vi vet att det inte har varit lätt alla gånger.

Vi vill tacka er alla för ert tålamod! Stort tack!

 

2019-04-06 Aktuella vattenprover
Provrapport 18293731 klar Märkning Ropnäs
Provrapport 18293730 klar Märkning Ropnäs

2019-01-16 Information om pumphuset och vatten till vintertappstället.

Efter stormen Alfrida är pumphuset utan el. Därför har vi inget vatten just nu och det kommer vara så tills Vattenfall har reparerat ledningen. Elledningen ligger avriven i ängen och felet är anmäld. Med tanken på hur många hushåll som fortfarande är utan el så är det troligt att det kommer dröja ett bra tag innan vår lilla ledning har reparerats.

Vi har dragit en kabel från Gillviksvägen genom skogen och över ängen för att försörjer en frostvakt med el så att pumpen inte skadas av frost. Kabeln är markerad men vid snöfall så kommer den inte synas så bra alla gånger. Ungefärligt läget se bilden nedan.

/Styrelsen

2017-10-05

Vi har fått in resultat av analysen på andra vattenprovet på vårt gemensamma vatten som vi tog i september. Värdet för odlingsbara mikroorganismer är nu under kontroll men Mangan ligger fortfarande högt. Varför vi fortfarande har en anmärkning, tjänligt med anmärkning. Mangan är ett vanligt ämne i vattnet i området och innebär ingen hälsofara. Vid för höga manganvärden kan det bildas utfällningar i vattenledningar som när de lossnar kan ge missfärgning. Entreprenören som hjälper oss i frågan bedöma dock inte detta som en risk i vårt fall då värden fortfarande ligger förhållandevis låg. Uppmätt värde ligger alltså under gränsvärdet för enskild brunn.
Provrapport 17349701 klar Märkning Ropnäs SFF
Provrapport 17349703 klar Märkning Ropnäs SFF

Det planeras att sommervatten kommer stängas av under v43 om inte väderförhållande ge upphov till att vatten måste stängas av tidigare än så. Det är en bedömning som vår entreprenör Roslagens VA gör.

2017-07-23

Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn, se nedan jämförelse, och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning.

Vår anmärkning ger att värdet för mangan ligger över gränsen och det gör även värdet för odlingsbara mikroorganismer. Anledningen till att det blir så här är att vi emellanåt har en omsättningsproblematik på vattnet. Det här är ett vanligt problem som kommer och går hos de flesta vattenanläggningar ute på fritidshusområdena enligt Roslagens VA. Det är mycket små avvikelser men Kommunen har ju under 2016, som styrelsen tidigare nämnt, kommunicerat ut att nolltolerans gäller dvs inga som helst anmärkningar.

Mangan förekommer naturligt i grundvattnet. För höga halter kan bilda utfällningar i vattenledningar som när de lossnar kan ge en missfärgning (svart). Risk på skador på textilier vid tvätt. Vi har 0,07 mg/l och gränsen ligger enl Alcontrol på 0,05. Gränsvärdet om vattnet kommer från egen brunn är 0,3!

Odlingsbara mikroorganismer är bakterier om normalt finns i mark och sjöar. Gränsvärdet är 100 cfu/ml och vi har 300 cfu/ml. Gränsvärdet om vattnet kommer från egen brunn är 1000!

Vi kommer att avvakta återkoppling från Kommunen innan vi gör något mer. De får alltid en kopia på provsvaren per automatik. Men vi har lite otur, det ser ut som att det bara är för Ropnäs som utredningen gått vidare och de verkar vilja ha oss som ett skolexempel.
Rekommenderad åtgärd är annars en kloreringsanläggning som kommer att kosta oss ca 20.000 men än så länge så avvaktar vi.

Aktuella rovrapporter från vatttenprover

Provrapport 17235020 klar Märkning Ropnäs SFF
Provrapport 17235026 klar Märkning Ropnäs SFF

2017-05- 16 Sommarvattnet påsläppt

Sommarvattnet påsläppt och klart att använda. Spola ur ledningarna noga!
Klorchock av våra ledningar utfördes den 4:e maj

Varför klorchock?

I september 2016 var Norrtäljes Miljökontor hos oss och inspekterade vår vattenanläggning. Det resulterade i ett antal åtgärdspunkter som nu alla är åtgärdade utom en.
Vårt vatten hade vid vår senaste provtagning i somras status Tjänligt med anmärkning och med kommunens hårdare krav måste anmärkningen åtgärdas inom 12 månader. I vår åtgärdsplan, som är inrapporterad till kommunen, ingår bl a klorchock av våra vattenledningar samt reservoar.
Med klorchock menas att man tillsätter en större mängd klor i vattnet och pumpar igenom ledningarna för att rena dessa. Ledningarna töms och spolas ur därefter och vattnet kan sen börja användas. Allt sker under en och samma dag.
Klorhalten är inte allmänfarlig utan koncentrationen är måttlig. Men vi uppmanar ändå till försiktighet.

**Det är viktigt att alla inväntar vårt klartecken innan ni börjar använda vattnet! Se även till att spola ur era ledningssystem ordentligt när allt är klart**

När det är klart att använda vattnet kommer vi att informera via

  • a) hemsidan se
  • b) anslagstavlan vid infarten samt
  • c) Facebook

/Styrelsen

Här är deresultaten från tagna vattenprover i Ropnäs Samfällighet 2016

Provrapport 16209855 Myrstigen 13

Provrapport 16209856 Enstigen 49

Provrapport 16209857 H.Slingan 4

Provrapport 16209858 Ladvägen 3