Övrigt

GDPR, General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen) och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss i styrelsen för Ropnäs samfällighetsförening att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. T ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Men insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt samfällighetslagen eller andra förpliktelser som följer av lag. Vi har också en intresseavvägning att ta hänsyn till.

Lagen är dock komplicerad och tyvärr inte helt anpassat till ideella föreningar. Vi i styrelsen arbetar nu aktivt med att dokumentera och hitta rutiner för hanteringen av medlemmars personuppgifter. Till vår hjälp har vi Villaägarnas riksförbund. Men allt är långtifrån självklart. Innan vi vet fullt ut hur lagen ska tolkas så väljer vi att gå den försiktiga vägen. Vi kommer därför inte att publicera medlemmars personuppgifter på vår hemsida. Vi kommer heller inte att distribuera ut någon generell kontaktlista för medlemmar. På stämman den 26 maj kommer den detaljerade debiteringslängden inte finnas tillgänglig på papper utan enbart att visas upp på duk.

Styrelsens kontaktuppgifter kommer givetvis fortfarande finnas tillgängliga med intresseavvägning som grund.

Styrelsen vill också tydliggöra att föreningen INTE administrerar facebooksidan och därmed INTE personuppgiftsansvarig för den persondata som behandlas där. Den administreras och ägs av en enskild medlem och är helt frikopplad.

Den officiella kanalen ut till er medlemmar är ropnas.se samt anslagstavlan vid infarten till området.

Ny integritetspolicy
Integritetspolicy