Kalendarium 2024

29 januari    Styrelsemöte

9 mars           Styrelsemöte

31 mars        Sista dag för inlämning av motioner (mer info HÄR)

20 april         Vårens arbetsdag

25 maj           Årsstämma

21 juni          Midsommarfirande i grannsamverkan. Mer info HÄR.

6 juli              Styrelsemöte

4 sept           Styrelsemöte

29 sept        Höstens arbetsdag

Kalendarium 2023

4 februari – Styrelsemöte

19 mars – Styrelsemöte

12 april – Styrelsemöte

22 april – Vårens Arbetsdag

27 maj – Styrelsemöte

27 maj – Årsstämma

19 juni – Styrelsemöte

25 juli – Styrelsemöte

12 september – Styrelsemöte

7 oktober – Höstens Arbetsdag

7 november – Styrelsemöte

4 december – Styrelsemöte

Aktuellt i Ropnäs

2023-10-20 – Sommarvatten

Sommarvattnet kommer stängas av under nästa vecka (vecka 43). I nuläget har vi inget exakt datum, men det kommer ske snarast möjligt. Eventuella frågor skickas till info@ropnas.se.

2023-08-11 – “Hajfenan”

Tyvärr har det tagit lite tid innan vi fått linan levererad. Med anledning av detta så har styrelsen beslutat att avvakta till vår städdagen 2024 att lägga ut nya “Hajfenan” då vi närmar oss slutet av säsongen. 

2023-06-29 – Medlemsavgift

En liten påminnelse! Nu är det dags för den 2ndra (sista delen) av medlemsavgiften per den 30 juni.
Har man tappat bort fakturan så är Post Giro numret  50366-4 och beloppet är 2700 kr (har man inte betalt första delen i mars så är beloppet 5400 kr).

2023-06-28 – “Hajfenan”

“Hajfenan” (Avspärrningen för badplatsen) kommer inom kort finnas på plats. Vi har beställt nytt rep som kommer inom några dagar. Vi kommer montera det så fort som möjligt efter leverans.

Linan från från förra året var i dåligt skick samt att den skars sönder på flertalet ställen i samband med stölder av båt-motorer i höstas. Där av att vi behöver en ny lina.

2023-05-11 – Valberberedningen 2023

Valberedningen har tagit fram ett förslag till styrelse inför kommande period. Se bifogade förslag.

Följ denna länk för att komma till förslaget –> Valberedningsförslag 2023

Nu är sommarvatten är påsläppt inom hela området. Läckan på Ladvägen åtgärdad. 

 

2023-04-19 – Sommarvatten

Sommarvatten är påsläppt utom på Ladvägen. 

Vi hoppas att det kommer fungera då vi eventiuellt får sämre väder (minus grader) framöver.

Vi ses på arbetsdagen på lördag kl. 9.00

 

2023-04-13 – Skogsinformation

Nu har Skärgårdsskog klarat av det mesta av gallringen i samfällighetens skog. Området mellan Bergklacksvägen-Ropnäsvägen kommer gallras för hand lite längre fram, det är för sankt att köra in där med maskiner.

De stora maskinerna kommer att flyttas från Ropnäs på måndag 17/4.  Om ett par veckor, när marken torkat upp bättre, kommer en eller två mindre traktorer tas hit för samla ihop virke, städa upp på tomter och längs våra vägar. Riset kommer att samlas ihop och sedan ligga kvar över sommaren innan det hämtas.

Under v 16 kommer arborist hit för att fälla träd inne på tomter hos de tomtägare som önskat få hjälp med det.

Vägarna kommer att hyvlas eller skrapas/sladdas om ett par veckor, innan det blir för torrt. Hämtning av virkeshögarna kommer att ske efter detta, när vägarna är ordentligt torra och hårda.

De djupa spår som uppstått i marken under senaste dagarna, framför allt vid Granåsvägen, kommer att läggas igen framåt våren/sommaren.

För några veckor sedan var Vattenfall i området och gallrade bort träd och sly som de ansåg hotade elledningarna, både på och utanför tomter.

De tar aldrig med sig riset/stockarna, så det som ligger på tomterna måste vi själva ta hand om. Övrigt tar Skärgårdsskog hand om.

På arbetsdagen 22/4 är Leif Lindblad vänlig nog att delta, så då kommer finnas tillfälle att ställa frågor.

Möjlighet för medlemmar att köpa björkstammar till ved.

De medlemmar som så önskar har möjlighet att köpa hela björkstammar till ved.

Leif Lindblad på Skärgårdsskog (kontaktuppgifter nedan) hanterar detta.

Priset är 500:-/m3 travad ved, föreningen skickar ut faktura när Leif meddelat vilka som köpt. Leif tar betalt för transport till tomt.

Kontaktuppgifter Leif Lindblad:

Mobil: 070 540 40 79      Epost: leif.lindblad@skargardsskog.se

Vid frågor kontakta styrelsen via ePost, info@ropnas.se

 

2023-04-11 – Arbetsdag VT 2023

Välkomna till arbetsdagen den 22/4.

Vi samlas i vanlig ordning nere vid hamnen kl. 09.00 och fördelar dagens arbete.

Det blir förstås även korvgrillning vid 12-tiden.

 

2023-02-10 – Vattenfall

Viktig information till alla medlemmar.

Vattenfall har röjt  i anslutning till kraftledningar inom Ropnäs Samfällighet den senaste tiden.  Detta utförs för att minska risken för att träd ska falla över elledningar inom vårt område och orsakar strömavbrott. 

Ris som ligger på / i anslutning till tomtgräns efter röjning är medlemmars ansvar att ta hand om.  

Eventuella frågor hänvisas till info@ropnas.se

 

2023-01-24 – Granbarkborre

Kort uppdatering gällande GA

Äntligen händer det något i skogen!

Den här veckan, förutsatt att vädret tillåter och deras planering håller, så påbörjar Skärgårdsskog det förberedande arbetet med röjning. Röjningen sker för att ge god framkomlighet för maskinerna vid arbetet med gallringen av granarna.

Grangallringen kommer att göras antingen när det är tjäle eller när marken är torr och hård. Både styrelsen och Skärgårdsskog är måna om att det ska bli så lite spår i marken som möjligt.

Därför vet vi inte nu när det stora gallringsarbetet kommer sätta igång, det är vädergudarna som avgör!

Tveka inte att höra av er tillstyrelsen om ni har några frågor.

 

2022-12-12 – Granbarkborre

Kort uppdatering gällande galling av granskogen med anledning av risk för angrepp av granbarkborre.

Avverkning av gran i skogen
Som de flesta av er vet har vi tillsammans på en extrastämma beslutat om gallring av granskog på grund av granbarkborrens angrepp. Det har tagit tid att få in offerter från
skogsbolagen, de förefaller ha mycket att göra för närvarande. Men nu är det klart med Skärgårdsskog som ska utföra arbetet. Det finns inget besked om när arbetet kommer igång, det beror bland annat på väder och temperatur – man vill helst göra jobbet när det är tjäle (för att det gör minst skada på markerna då) men det vet vi ju alla att det inte alltid blir kallt på vintern. Skärgårdsskog kommer också att erbjuda tjänster för att ta bort träd på enskilda tomter, men detta har inte styrelsen ansvar för på något sätt, varken upphandling eller samordning (mer info under nästa punkt).

Avverkning av gran på privata tomter
Skärgårdsskog kommer alltså också att erbjuda tjänster för att ta bort träd på enskilda tomter. Det kommer att bildas en grupp som hjälper till med samordning av sådana insatser. Lotta Krumlinde som har hus i området har erbjudit sig att vara kontaktperson, hon nås på mejladress lottakrumlinde@gmail.com

 

2022-11-23 – Grävning i marken nära vårt pumphus

Vattenfall eldistribution kommer att utföra arbete med att gräva ner elledningar i marken i närheten av vårt pumphus. Byggnationen är planerad till nästa vecka, det vill säga vecka 48.

 

2022-10-24 – Avstängning sommarvatten

Sommarvattnet är nu avstängt för säsongen.

 

2022-08-29 – Avstängning sommarvatten

Planen är att sommarvattnet kommer att stängas av under vecka 42, om inget oförutsett händer.

 

2022-08-29 – Höstens Arbetsdag

Vi samlas den 1 okotober klockan 9 nere vid vattnet och delar upp oss för att genomföra de uppgifter som behöver göras. Mitt på dagen, omkring klockan 12, serverar vi grillad korv och sedan fortsätter arbetsdagen en stund efter det också. Om du har redskap för röjning/krattning får du gärna ta med dig.

Det vi brukar göra under höstens arbetsdag är till exempel detta: röja sly vid badplatsen, båthamnen, ladan och utmed vägen från badet till ladan samt Midsommarvägen. Klippa vass. Ta upp badbryggor och hajfena, ta in midsommarstång och fotbollsmål Ta bort vägguppen, sittbänkarna vid badet och grillarna. Se över bryggor, omklädningsrum, lada och snickarbod.

Det finns uppgifter för alla, oavsett förkunskaper. Varmt välkomna!

 

2022-07-26 – Extra stämma

Kallelse samt proposition till extra stämman den 21 augusti finns nu tillgänglig på hemsidan under Dokument –> Stämmohandlingar. Navigera via toppmenyn eller klicka här.

 

2022-07-24 – Sommarvattnet

Sommarvattnet är på igen.  Matningen till vintertappstället vid brevlådorna är avstängd. Just nu vet vi inte vad orsaken är eller vad som krävs för att åtgärda skadan för att vintertappstället ska fungera igen. Vi återkommer om en planerad avstängning är nödvändig.

 

2022-07-23 (21:35) – Sommarvattnet

Huvudvattenledningen vid korsningen Ropnäsvägen / Myrstigen / Ladvägen har tyvärr brustit. Detta innebär att vattnet har stängts av för hela området. Vi återkommer snarast med ytterligare information. Just nu vet vi inte vad orsaken är eller vad som krävs för att åtgärda skadan. Vi återkommer snarast med ytterligare information.

 

2022-07-19 – Sommarvattnet

Tyvärr har vattenledningen på Ropnäsvägen blivit avgrävd i samnabd med flisning. Vi har stängt av vattnet vid Granåsvägen, vilket innebär att alla fastigheter efter Granåsvägen nu saknar vatten. Vi har i nuläget ingen prognos när detta är åtgärdat, men vår målsättning är att det åtgärdas idag.

Uppdatering (11:54): Vattnet är på igen. Eventuellt kommer vattnet stängas kort  igen för att säkerställa att reparationen är korrekt utförd. När detta sker vet vi i nuläget inte. 

 

2022-05-06 – Information

Hemsidan är uppdaterad med protokollet från stämman den 21 maj samt det senaste vattenprovet. Titta under “Dokument/Stämmoprtokoll” och “Vatten“.

 

2022-05-06 – Valberedningen

Valberedningen har nu ett förslag för ny styrelse inför kommande period. Valberedningens förslag finns på sidan “Stämmohandlingar

 

2022-05-06 – Sommarvatten

Sommarvatten är på för säsongen. Alla kranar som frusit sönder i höstas är åtgärdade. Vi uppmanar alla medlemmar att rapportera eventuella läckage snarast möjligt till någon i styrelsen.

 

2022-04-28 – Meddelande från Valberedningen

Bästa Ropnäsbo

Inom kort håller Ropnäs samfällighetsförening sitt årsmöte. Där är ni obligatoriska medlemmar.

På årsmötet måste vi välja en ny styrelse. Det är ett juridiskt krav som vi inte kommer undan.

Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller samfällighetsföreningar. Alla sådana måste ha en fungerande styrelse. Om inte, kommer Länsstyrelsen att tillsätta en s.k. syssloman som tar över styrningen av föreningen. Då blir det mycket dyrt, ca 100 000 kr i månaden eller någon miljon per år, samtidigt som vi själva tappar kontrollen. Detta får bara inte ske utan här måste alla då och då hjälpa till.

F.n. behöver vi en kassör och en sekreterare. Det är inga komplicerade uppgifter, men visst tar de några timmar per år. Vi omsätter runt en halv miljon och styrelsen håller årligen ett halvdussin möten. Detta hinner de flesta med, även om många av oss säkerligen har en hektiskt vardag.

Välkomna att höra av er!

Valberedningen för Ropnäs samfällighetsförening

 • Stig Forshult: 070-531 53 88 eller stig.forshult@ropnas.se
 • Mari Persson: 070-796 96 04 eller mari.persson@weekday.com
 • Caroline Wiklund: 070-926 63 04 eller callaballa@outlook.com

2022-04-28 – Dokument stämma 2022

Nu finns alla bilagor till kallelsen till årets ordinarie stämma under dokument/stämmohandlingar.

 

2022-04-28 – Sommarvatten

Det har gjorts ett försök att sätta på sommarvattent men tyvärr har vi ett antal läckage så vattenet är avstängt nu.  Då väderprognosen visar att det ska vara kring noll grader några nätter framöver så har vi beslutat att avvakta med att sätta på sommarvatten.

Orsaken till dessa läckage är att det kom en köldknäpp innan vi han stänga av vattent i höstas. Det finns alltid önskemål att vattnet ska vara på så länge som möjligt då vi har många medlemmar som endast har sommarvatten. I höstas väntade vi tyvärr lite för länge. Denna sida uppdateras så fort det finns ny information.

 

2022-04-20 – Städdag våren 2022

Lördagen 23 april är det dags för vårens arbetsdag, vi hoppas att många kommer, det finns en hel del att röja.

På med rejäla skor och så samlas vi 9.00 på parkeringen vid vattnet för att dela upp oss för olika arbetsuppgifter.

Det kan vara fiffigt att ta med kratta och skottkärra, en såg kan också komma väl till pass.

Vi skulle också ha stor nytta av att ha flera röjsågar igång så ta gärna med om du har möjlighet. Du kan få ersättning för drivmedel som går åt under arbetet.

Mitt på dagen kommer vi att bjuda på grillad korv.

Det finns uppgifter som passar alla!

 

Det vi ska göra under dagen är bland annat:

Röja och kratta.
Städa omklädningshytter, ladan och snickarboden.
Driftsätta slamtoaletterna vid badet och ladan.
Ta fram fotbollsmål.
Renovera, skura, olja och sjösätta badbryggor.
Ställa ut, skura och olja sittbänk.
Lägga ut hajfenan.
Placera ut väggupp.
Klippa vass.

 

2022-03-28 – Medelande från Valberedningen

Ropnäs är en samfällighetsförening som har hand om vårt gemensamma – som vägar, bryggor, vatten och skogsskötsel. Och vi har en styrelse som arbetar med att se till att den förvaltningen funkar.

Nu ska några i styrelsen kliva av sina uppdrag i samband med vårens stämma och det behövs påfyllning. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta valberedningen så berättar de mer om uppdraget.

Man kan se det som att alla i området någon gång behöver göra en insats i styrelsen, det är ju ett arbete som måste utföras kontinuerligt. Det är inte ”någon annan” som fixar, som i en kommun till exempel. Att vara med i styrelsen kräver en del tid och engagemang, men det är också roligt!

 

Här når du valberedningen:
Mari Persson
mari.persson@weekday.com
070-796 96 04

Caroline Wiklund
callaballa@outlook.com
070-926 63 04

Stig Forshult
stig.forshult@ropnas.se
070-531 53 88

 

2022-03-28 -Skog

Vintern blev tämligen snöfri men stundtals desto blåsigare. Även om det varit långt från Alfridas härjningar så har ändå ett och annat träd blåst omkull.

Styrelsen har sett och fått rapporter om några av dessa, men vi misstänker att det kan ligga fler som vi inte känner till.

Därför ber vi alla er i området att rapportera till oss om ni noterat att det ligger träd på samfällighetens mark. När vi får kännedom om var det ligger fallna träd går vi dit och ser om de behöver tas bort eller kan ligga kvar och bidra till den biologiska mångfalden.

Så om du sett träd som blåst omkull under vintern och ligger på samfällighetens mark, skriv in till info@ropnas.se och berätta var de ligger.

 

2022-02-03 – Avverkning skog

Stormen Malik har fält träd på en av våra allmänningar i anslutning till Granåsvägen. Ytterligare höga träd står farligt till och skulle kunna orsaka skada på byggnader på närliggande tomter. Med anledning av detta arbetar vår entreprenör nu i området och avverkar träd som riskerar att ställa till skada.

Avverkad skog kommer läggas upp vid Midsommarvägen i väntan på flisning.

 

2021-12-22 Infobrev

Nu finns  Medlemsbrev 4-2021 tillgängligt under dokument/infobrev.

 

2021-11-16 Vildsvin

Området har problem med vildsvin som många av er fått erfara. Peter Wallgren som enligt ett tidigare stämmobeslut hjälper oss med jakt på vildsvin kommer att eventuellt göra en insats i helgen (20-21/11) – släppa ut hund och sitta på pass.


2021-11-11 Sommarvatten

Entreprenören kommer ut idag (torsdag) för att stänga av sommarvatten.
Om tid medges kommer även kranen(ar) som  fryst åtgärdas samt kabeln mellen pumphuset och brunnen grävas ned. 

2021-11-08 Sommarvatten

Sommarvattnet kommer stängas av under veckan (vecka 45). Vi vet inte extakt vilket datum än.

2021-10-23 Sommarvatten

Sommarvattnet är fortfarande på. Styrelsens målsättning är att vattnet ska vara på så länge vädret (temperaturen) tillåter. Detta betyder att vi inte har något datum just nu när vattenet kommer stänngas av. När vi har någon infomation kommer vi direkt informara medlemmar via hemsidan samt eventuellt ett inlägg på FB. Evenetuella frågor på FB kommer inte besvaras.

 

2021-10-23 Facebook

Ett tips till alla medlemmar i Ropnäs samfällighetsförening. Det finns en Facebookgrupp (FB) i privat regi som styrelsen inte har något ansvra för. Denna FB grupp använder styrelsen ibland för att nå ut med infomation till alla medlemmar med viktig infomatrion på ett snabbt sätt. Denne FB grupp kan inte användas för att kontakta styrelsen. Styrelsen bevakar inte inlägg och svarar/återkopplar inte till medlemmar som har skrivit ett inägg och förväntar sig ett svar. Om någon vill ha kontakt med styrelsen vänligen skriv ett mail till info@ropnas.se. Frågeställningen vidarebefodras till ansvarig i styrelsen. Tack för förståelse.

 

 2021-10-12 Sommarvattnet igång igen

Nu är den trasiga kabeln utbytt och vattnet påslaget. Lite info om vad det var som hände:

Kabeln kom dit för ett år sedan när vi bytte till en ny, effektivare pump. Det har sedan dess varit ett tydligt uppdrag från styrelsen till entreprenören att gräva ner den, men det arbetet har inte utförts. Att kabeln gick sönder nu beror på att Nisse var schyst och klippte gräset på ett ställe där han inte klippt på länge och därför visste han inte att den kabeln låg på marken. Vi beklagar att ni fick vara utan vatten men nu är felet åtgärdat.

2021-10-08 Sommarvatten (uppdatering)

Begränsat med vatten i helgen

Som vi tidigare berättat har vi en skadad kabel till pumpen. Vi hoppades att arbetet skulle vara färdigt till helgen men på grund av restnoterat material har vår entreprenör inte kunnat avsluta arbetet. Så vattenpumpen kommer att vara avstängd och därför kan vattnet tyvärr ta slut. Vi hoppas att allt är igång igen i början av nästa vecka (41).

2021-10-05 Sommarvatten

Som ni kanske redan noterat har vi problem med sommarvattnet. Det beror på skadad kabel till pumpen. Reparation av pågår. Eventuellt kan vattnet ta slut om vi inte får igång den innan cisternen är tom. Målet är att arbetet ska vara färdigt till helgen, men ladda med extra dunk för säkerhets skull.

2021-09-12  Höstens arbetsdag 2 oktober

Vi samlas klockan 9 nere vid vattnet och delar upp oss för att genomföra de uppgifter som behöver göras. Mitt på dagen, omkring klockan 12, serverar vi grillad korv och sedan fortsätter arbetsdagen en stund efter det också. Om du har redskap för röjning/krattning får du gärna ta med dig.

Det vi brukar göra under höstens arbetsdag är till exempel detta: röja sly vid badplatsen, båthamnen, ladan och utmed vägen från badet till ladan samt Midsommarvägen. Klippa vass. Ta upp badbryggor och hajfena, ta in midsommarstång och fotbollsmål Ta bort vägguppen, sittbänkarna vid badet och grillarna. Se över bryggor, omklädningsrum, lada och snickarbod.

Det finns uppgifter för alla, oavsett förkunskaper. Varmt välkomna! Anmäl er gärna på FB.

 

2021-06-21 Var varsamma med vattnet – och kolla era kranar

Vårt sommarvatten har fungerat fint efter att vi bytte pump och spolade igenom ledningar och borrhål vilket förstås är toppen. Men trots detta gäller att vi måste vara varsamma med vattnet, speciellt nu under kommande midsommarhelg. Vänligen läs bifogade infobrev. KLICKA HÄR

2021-06-14  Vägguppen

Vägguppen monteras bort idag då vägarna ska skrapas, sandas & saltas. Arbetet påbörjas under kommande vecka. Guppen återmonteras så fort arbetet är klart.

2021-06-05 Protokoll 

Protokollet finns nu tillgängligt under Dokument/Stämmoprotokoll

2021-05-18 – Brygga 1

Nya Brygga 1 är på plats och alla platser är uppmärkta med nummer. Innan bommar monteras är det viktigt att man tar del av information hur bommarna ska monteras. Se under rubrik Hamnen eller klicka här.

2021-05-04 – Årsstämma

Dokumentsamlingen har kompletteras med poströsten. Dokument/Stämmohandlingar

2021-05-01 – Årsstämma

Nu finns samtliga handlingar inför stämman under Dokument/Stämmohandlingar

2021-04-28 – Uppdatering fiber i Ropnäs

Ny information finns tillgänglig gällande installation av fibernätet. Se under Dokument/Fiber.

2021-04-20 –  Ändring Arbetsdag

På fredag den 23 april planerar vi att släppa på sommarvattnet.
Innan dess ska brunnen spolas, vilket kommer ske ons- & torsdag. Detta innebär att det kommer vara begränsad tillgång av vatten vid tappstället. När vattnet väl är påsläpp kan missfärgningar förekomma som en följd av spolingen av vattenledningsnätet i höstas samt brunnen.
Om allt fungera som planerat har vi vatten till helgen.
 

2021-04-19 –  Ändring Arbetsdag

Då väderleksrapporten för helgen (24 april) inte ser så lovande ut så har styrelsen beslutat att arbetsdagen flyttas till lördag den 1 maj. Väderleksrapporten visar för tillfället regn och 3-4 C.

Styrelsen har tagit detta för att vi, utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna, har mycket arbete med båtbrygga 1 att hantera. Vi hoppas på bättre väder till den 1/5. Vi ses då!

2021-04-14 –  Påminnelse Arbetsdag

Lördag den 24 april inträffar vårens arbetsdag. Vi samlas på parkeringen vid sjön kl. 9.00. Denna arbetsdag blir det fokus på följande;

 • Ta fram fotbollsmål, utemöbler, grillar mm. (Ann)
 • Sjösätta badbryggor samt avgränsningen till badet (Micael)
 • Placera ut vägguppen (Leif)
 • Förbereda för nya bryggan (Mats)

Styrelsen återkommer med mer information med antal för varje grupp samt om man ska ta med något.

Pga COVID-19 och restriktioner blir det ingen korvgrillning.

2021-03-31 – Kontaktuppgifter till Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar är uppdaterad. Hamnkapten hade fel mobilnummer.

2021-03-18 – Brygga 1 (Närmast badplatsen)

Som alla vet är bryggan i mycket dåligt skick och i behov av någon form av åtgärd.
Styrelsen har beslutat att ersätta bryggan i sin helhet istället för att renovera. Detta spar mycket resurser och är mer ekonomiskt på lång sikt.
Bryggan är beställd och kommer att levereras under maj månad. Exakt datum är ännu inte fastställt, styrelsen återkommer.
Läs bifogade dokument “Brygga 1 – Den yttre brygganför att ta del av viktig information hantering av Y-bomma. Y-bommarna måste vara demonterade innan gamla bryggan fraktas bort.

2021-03-17 – Dags att skicka motioner till årets stämma

Har du ett förslag som rör Ropnäs som du vill att stämman ska ta upp? Då kan du skicka in en motion. Och enligt stadgarna måste styrelsen få alla motioner senast den 31 mars.
Du kan bifoga ett dokument till ett mejl och sända till info@ropnas.se eller skicka via post till nedan adress;
Ropnäs Samfällighet
c/o Thomas Karlén Dalagatan 12 1tr
113 24 STOCKHOLM.
I bifogade dokument “Dags att skicka in motion” finns vägledning hur man skriver en motion.

2021-03-10 – Information om fiber på ropnas.se

All information gällande extra stämman för fiber är flyttad till “Dokument – Fiber”.

2021-03-06 – Uppdatering fiber i Ropnäs

Den 5 mars, var entreprenören som ska gräva för fiber på besök för att inleda planeringen arbetet.

Arbetet kommer påbörjas snarast möjligt dock tidigast när sommarvattnet har släppts på för säsongen. Arbetet kommer ta c:a 4 veckor, kan variera något beroende på hur mycket resurser som arbetar i Ropnäs, samt hur många fastighetsägare som ska anslutas.

Även om fiber är nergrävt så kommer det förmodligen dröja till efter sommaren innan nätet aktiveras. Detta beror på att andra områden i vår närhet också måste vara klara.

Innan detta kommer fastighetsägare som har tecknat avtal med IP-Only att bli kontaktade för att utföra installation i fastighet/tomt. Entreprenören vill att detta ska vara klart innan de drar fiber i området. Ytterligare frågor om detta hänvisas till IP-Only.

Vill samtidigt påminna att alla som är intresserade av fiber kontaktar IP-Only omgående för att hålla kostnader nere för enskilda fastighetsägare samt minimera påverkan (grävarbeten) i vårt område framöver.

2021-02-13 – Information om Fiber

Nu har vi haft en extrastämma gällande markavtal med IP-Only. Stämman röstade enhälligt ja till Styrelsens förslag att teckna markavtal med IP-Only.

Avtalet ger IP-Only rätten att etablera fiber på Ropnäs Samfällighets mark, samt att utföra underhåll och reparationer under 25 år.

I bilagan till avtalet finns en karta som visar var IP-Only kommer anlägga fiber. Kartan visar att fiber inte kommer dras fram till alla fastigheter. Detta beror på att fiber kommer endast dras fram till de fastigheter som har tecknat avtal med IP-Only. Självklart har det tillkommit några fastigheter sedan avtalet upprättades.

Med detta sagt så är det oerhört viktigt att de fastigheter som funderar på att installera fiber kontaktar IP-Only omgående för att ta reda på förutsättningar och eventuellt teckna avtal.

Om man väljer att inte ansluta sig nu utan istället väljer att avvakta, så kommer det förmodligen att medföra en högre anslutningsavgift.

Det är alla fastighetsägares ansvar att kontakta IP-Only för att ta reda på villkor, priser och förutsättningar för att få fiber framdraget.

Styrelsens ansvar i detta projekt är enbart att ge rätten till IP-Only att gräva på vår mark.

2021-01-11 – Infobrev

Senaste infobrevet finns under rubriken Dokument/Infobrev.

2021-01-10 – Markavtal Fiber

Den 13 februari kommer en extra stämma hållas med anledning av att IP-Only vill etablera fiber inom Ropnäs. Stämman ska besluta om styrelsen kan underteckna markavtal med IP-Only för att utför arbetet med att etablera fiber. Mer info finns under rubriken “Extra Stämma Fiber“. Kallalse kommer skickas ut under vecka 3.

2020-10-21 – Sommarvatten

Vi planerar att ha vattnet på även nästa vecka, alltså vecka 44. Detta eftersom prognosen pekar på ganska varmt väder. Som vanligt kommer avstängningen förmodligen att göras med kort varsel, vi ber er har förståelse för det. Det är ju beroende på temperatur, och vi vill inte riskera att ledningar fryser sönder. En bra tumregel är att vara beredd på avstängning från och med höstens arbetsdag.

Vid avstängningen kommer vi, som tidigare meddelats, att göra en spolning för att förhoppningsvis slippa missfärgning av vattnet när vi drar på igen till våren.

2020-09-25 – Höstens Medlemsbrev

Höstens medlemsbrev finns nu tillgängligt under Dokument / Infobrev.

2020-09-23 – Höstens arbetsdag – Uppdatering

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Det bör inte vara några problem att genomföra den trots läget med coronaviruset eftersom vi är utomhus, men självklart hjälps vi åt att följa restriktioner om avstånd och symptomfrihet. Vi kommer att bjuda på grillad korv till lunch men med lite färre tillbehör än vanligt. Vi samlas klockan 9 vid parkeringen vid vattnet, och avslutar senast klockan 13. På schemat står bland annat arbete med underhåll av bryggor, röjning av vass och sly (arbetshandskar och stövlar kan vara fiffigt), undanplockning av väggupp, badbrygga och fotbollsmål. Det finns uppgifter som passar alla. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Vi bedömer att den går att genomföra trots läget med coronaviruset om vi följer restriktioner kring riskgrupper, avstånd och symptomfrihet. Men kanske avstår vi från den gemensamma grillningen. Mer info kommer. Vi drar igång klockan 9 vid parkeringen vid vattnet. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Ny vattenpump

Pumpen är bytt och tillgången av vatten ser bra ut igår. Det kan dock förkomma missfärgning närmaste dagarna.

2020-08-31 – Tillfälligt begränsad tillgång till vatten

Vi har bytt vattenpump och det har gått bra. Men nu behöver vi rensa ur en del slangar och då måste vi stänga av pumpen en period. Det gör att vi kommer att ha begränsad tillgång till vatten ikväll (31/8) och imorgon (1/9). Vår entreprenör bedömer allt är som vanligt på onsdag igen.

2020-08-21 – Dikesröjning

Förtydligande gällande ansvarsfördelning av dikesröjning. Under rubriken vägar har vi adderat en karta som visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjning. Det är viktigt att vi som medlemmar tillsammans tar detta ansvar för att säkerställa ett vägarna är i ett bra skick.

Länk till dokumentet/kartan

2020-08-21 Byte vattenpump

Lägre grundvatten och en gammal pump har gjort att vi i perioder haft problem med vattentillgången. Därför byter vi nu i enlighet med underhållsplanen till en ny, mer effektiv pump. Arbetet är planerat att göras i nästa vecka (vecka 35) och vår entreprenör tror att det kommer att kunna ske utan att tillflödet till hushållen påverkas. Men om det trots allt skulle bli någon påverkan så vet ni att det är på grund av bytet.

2020-07-26 Bryggorna

Som många redan vet är bryggorna i dåligt skick, speciellt brygga 1 närmast badstranden. Det enda vi kan göra nu på kort sikt är att lappa och laga så gott det går. Detta kommer ske i början av vecka 31.

Styrelsen återkommer hur vi ska lösa detta på lång sikt.

2020-06-18 Uppdatering sommarvatten

Trist, men fortsatt vattenkrångel

Vi har problem med vattentrycket och tillgång till vatten. Vi stängde av under natten och kommer troligen att stänga av fler gånger så att cisternen hinner fyllas på.

Att vi har problem med trycket hänger troligen ihop med att pumpen börjar bli gammal och inte orkar samtidigt som grundvattennivåerna har sjunkit de senaste åren och inte har återhämtat sig till de nivåer som vi hade för några år sen. Vi jobbar på både med en så bra lösning vi kan under helgen, samt med en långsiktig lösning.

Under tiden uppmanar vi alla i området att hjälpas åt så gott det går, vi vet att flera med egen brunn redan hjälper sina grannar. Stort tack för det!

Det här är förstås en mycket tråkig situation som vi hamnar i nu till midsommar. Vi önskar att det vore annorlunda och vi är medvetna om att större åtgärder behövs, men just nu får vi helt enkelt hantera det läge vi har.

Som vi meddelat tidigare är det här inte samma problem som vi hade förra sommaren. Mer info om det finns här på hemsidan under fliken ”Vatten”.

Vänliga hälsningar styrelsen

2020-06-04 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Rapport från styrelsen om vattnet
Arbetet med vattnet fortsätter. Vi har tidigare rapporterat om att vi låtit kranar stå öppna för att spola igenom. Ändå har vissa hushåll fortfarande missfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller halter av mangan, som även lagras i ledningarna.

Det är inget fel på filtret (som det var förra året) och vattenkvaliteten är bra. Men det kan ge fläckar på kläder vid tvätt till exempel. Vattnet vid tappstället är klart.

Självklart vill vi få bort missfärgningarna på sikt, vi vet inte när det blir så men vi tror att det kommer att ge med sig när vi är många här ute och använder vattnet kontinuerligt (nu är det ju mest på helgerna).

Almut i styrelsen vill gärna ha era rapporter om vattnet. Mejla almut.werner@ropnas.se eller ring/sms:a 076-534 91 96.

Styrelsen arbetar med frågan och utreder eventuella åtgärder att vidta på sikt, som i så fall kan genomföras till hösten.

Detta har hänt:

 • Vi har ett filter som renar vattnet – detta gick sönder förra året.
 • Då hade vi otjänlig vattenkvalitet och fick efteråt ta flera vattenprover. Man måste ha två prov utan anmärkning i rad efter att man haft problem.
 • Filtret reparerades.
 • Vi klorerade vattnet.
 • Vattenprover togs – och vattnet visade sig återigen tjänligt utan anmärkning.
 • De problem vi har nu (brunaktigt vatten) är inte av samma sort som när filtret gick sönder.

Om du vill veta mer om vad som hände med vattnet förra året kan du gå in och läsa under fliken Vatten här på hemsidan, bland annat ett utdrag ur Förvaltningsberättelsen, som finns bland dokumenten till årets stämma. Under samma flik hittar du också protokoll från de provtagningar som har gjorts och en text som skrevs i slutet av förra sommaren som förklarar bakgrunden till problemen som var då.

Vänliga hälsningar styrelsen

 
 

2020-05-20 Dags att poströsta till stämman!

Som vi meddelat tidigare håller vi stämma den 30 maj klockan 13 men på grund av Covid-19-läget uppmanar vi till poströstning i första hand. Och då måste era brev komma fram innan stämman.

All info ligger under rubriken Stämmohandlingar (hittas via fliken Dokument, klicka på pilen för att komma vidare). Välkommen med frågor om ni stöter på problem, mejla i så fall info@ropnas.se.

Vänliga hälsningar / Styrelsen

2020-05-15 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Vattnet i Ropnäs är av bra kvalitet. Dock upplever flera just nu missfärgningar i olika densitet. Förra året hade vi samma problem med brunfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller en hög halt av mangan, som även lagras av i ledningarna. Avlagringar byggs på med tiden. Problemen vi hade förra året med sommarvattnet ledde till minskad användning och minskat flöde i ledningarna, vilket orsakar att avlagringar byggs på istället för att spolas bort.

Vattnet är ofarligt att använda med det kan ge bruna fläckar på tex tvätten.

Vi strävar självklart efter att ha klart vatten. Förra helgen spolande vi därför igenom ledningarna och kunde då se att missfärgning uppträdde väldig lokal. Vi har även kontrollerat pumpen och filter. Allting är i bästa ordning där. Vattnet vid tappställe är klart.

För att får bort avlagringarna/missfärgningen måste vi använda vatten i jämt takt. Tryckförändringar leder till att avlagringar lossnar, vilket är en anledning för att missfärgningar mest uppmärksammas i början av säsongen.

Viktig är nu att alla använda sitt vatten jämt. Vi kommer försöka att under veckan återigen spola mera, under ordnade förhållande, dvs att vi ta en gata i taget och öppna kranar för spolning.

För att vi ska få ett bra flöde och tryck är det viktig att det inte samtidig spolas på olika håll.

Vår förhoppning är att vi på så sätt får bukt med problemet. Dock kan det ta flera veckor tills vi har ett fint och klart vatten igen.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Missfärgat sommarvatten

Just nu är vatten lite missfärgat. Detta troligen pga avlagringar som har samlats i ledningar. För att spola systemet så kommer vi under helgen (med start på fre em) öppnar några kranar i slutet av varje väg. Vi tar gatorna i en viss ordning för att får en bra effekt. Detta kan ge en mindre påverkan i vattentrycket dock hoppas jag inte att det kommer märkas alldeles för mycket. Om det står alltså kranar öppet under helgen och det rinner vatten så är det helt i sin ordning.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Kallelse till stämma på väg ut till medlemmarna

Kallelsen till stämman är på väg ut till medlemmarna nu och den innehåller en hel del anpassningar med anledning av situationen med Covid-19 och de direktiv/rekommendationer som råder.

Med kallelsen bifogas information om stämmans genomförande och de alternativ som gjorts möjliga.

Stämman kommer att genomföras lördag 2020-05-30 kl.13:00 i ladan, och det kommer att finnas tre sätt att delta:

 1. Genom poströstning
 2. Genom ombud där ett ombud på denna stämma får företräda 5 andra fastigheter utöver sin egen (ombud måste ha fullmakt)
 3. På vanligt sätt genom att fysiskt närvara

Avsikten är att minska antalet deltagare på den fysiska stämman men att medlemmar ändå ska kunna lägga sin röst.

Syftet är naturligtvis att vi på detta sätt kan minska risken för smittspridning och uppfylla myndigheters direktiv/rekommendationer samtidigt som vi kan genomföra stämman på ett korrekt sätt. Vi uppmanar därför till att i första hand poströsta, särskilt om ni tillhör riskgrupp eller av annat skäl vill undvika samlingar av detta slag.

Mer information bifogas kallelsen.

Kallelsen med information sänds per mail till de som har angivit det, per brev till övriga. Finns även här på hemsidan under “Dokument/Stämmohandlingar”.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen antingen per telefon eller via info@ropnas.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-04-27 Sommarvattnet igång igen

Vår leverantör har varit ute idag och hittade läckage på flera ställen. Men allt är åtgärdat nu och vattnet är igång igen.

2020-04-25 Arbetsdagen genomförd

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag.

Vi fick ingen snögubbe i år men den blev som alla förstår ändå lite speciellt i år.

Någon räknade till 23 medverkande och vi fick det mesta vi planerat i ordning.

Eftersom det började regna avbröt vi oljning av bryggor. En grupp har erbjudit sig att göra detta under kommande veckor.

Alla väggupp lades inte ut då grusningen av Ropnäsvägen och Sandängsvägen inte är gjord.

Bänken till badplatsen står utanför ladan eftersom vi inte hade tillgång till släp. Vi åtgärdas senare.

Vi hittade också lite mindre fix som vi löser under närmaste tid.

I övrigt blev resten klart.

Återigen tack.

/Styrelsen

2020-04-25 Sommarvattnet

Under arbetsdagen undersöktes problemen vi har haft med sommarvattnet och vi kan konstatera att vi har läckage någonstans i ledningsnätet.

Vi har därför stängt av sommarvattnet igen och ber vår leverantör lösa frågan. Vi kommer alltså inte sätta på vattnet igen under helgen. Åtgärd kommer ske snarast möjligt.

Under tiden finns vatten vid tappställena.

/Styrelsen

2020-04-24 Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påsläppt för säsongen.

2020-04-12 Vårens Arbetsdag 25 April

Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning håller vi arbetsdagens aktiviteter till ett minimum och påminner om att myndigheters rekommendationer och direktiv gäller.

 • Personer i riskgrupper ombeds att INTE komma.
 • Har ni symptom får ni INTE komma.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Vi ställer in grillningen.
 • Vi avstår vassklippning och slyröjning.
 • Vi reserverar oss för ändringar och för att arbetsdagen kan komma att ställas in.

Vi räknar med att vi blir färre än normalt och prioriterar det vi gör ur listan nedan. Säkerhet och bryggorna är viktigast, i övrigt avgör vi vad vi gör då vi träffas på morgonen.

För er som kommer träffas vi kl. 09:00 och siktar på att bli klara före lunch.

Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

 1. Sjösätta badbryggor, (Kent)
 2. Lägga ut hajfena, (Erik)
 3. Olja och reparera båtbryggor, (Erik)
 4. Olja och reparera badbryggor, (Kent)
 5. Städning av omklädningshytt+badplats, (Maria/Ann)
 6. Städning av ladan och snickarbod, (Maria/Ann)
 7. Driftsätta toaletter, (kanske senareläggs pga. Covid-19), (Maria/Ann)
 8. Ställ ut fotbollsmål, skura och olja sittbänk, (Maria/Ann)
 9. Lägga ut väggupp, (Almut)
 10. Byta vägskyltar, (Almut)

Hälsningar

/Styrelsen

2020-04-08 Sommavattenstatus i påsk
Sommarvatten är planerat att vara igång till arbetsdagen om vädret tillåter.
Det har kommit frågor om sommarvatten inte redan kunde varit igång till påsk men även om det blir några varma dagar nu innan påsk så är risken för stor att det kommer kalla nätter/dagar efter påsk som kan göra skador på vårt ledningsnät. Sommarvattnet kommer inte sättas på till påsk. 

2020-04-06 Covid-19 och aktiviteter i Ropnäs
I söndags hade vi som anordnar aktiviteter här i Ropnäs ett Skype-möte med anledning av situationen med Covid-19 där vi diskuterade hur vi förhåller oss till kommande aktiviteter här i Ropnäs. På mötet deltog delar av styrelsen, festkommittén och arrangör av loppis och vi tog upp aktiviteter såsom stämman, arbetsdagen, midsommar, loppis m.fl.

Vi var överens om att även om förbudet att anordna sammankomster med fler än 50 personer inte direkt omfattar alla våra aktiviteter (t.ex. stämman) har myndigheter varit tydliga med att förbudet ska ses som en norm för alla typer av aktiviteter. Vi menar också att eftersom syftet är att minska smittspridningen bör vi anstränga oss att hålla riskerna så låga som möjligt och i enlighet med myndigheters rekommendationer och direktiv. Det finns ingen anledning att hålla sig till en given gräns utan den enda gräns att hålla sig till är den lägsta möjliga.

Vi konstaterade också att situationen med Covid-19 förändras med väldigt kort varsel. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut om bara två-tre veckor. Vi inser naturligtvis att vissa aktiviteter kan komma att hamna mitt i krisen medan andra kan komma att hamna efter krisen.

Förutom lagar och regler kan vi också konstatera att många som brukar komma på våra aktiviteter tillhör riskgrupper. Dessutom, var och en av oss som vistas här bryr sig och värnar om sin egen och andras säkerhet oavsett om hen tillhör riskgrupp eller inte.

Det är i denna situation är det naturligtvis motiverat respektera hälsa och säkerhet, och att vi i våra aktiviteter begränsar sociala kontakter och i många fall skalar ned, ställer in alt. i de fall det går skjuter på aktiviteter. Och det finns några saker vi kan göra:

 • Följa myndigheters direktiv och rekommendationer.
 • Planera baserat på aktuell information men med reservation för att planerna kan komma att förändras eller ställas in.
 • Minimera sociala kontakter vid aktiviteter.
 • Skala ned aktiviteter, dvs. gör det vi måste och flytta/ställ in annat.

Vi menar alltså att det inte finns någon mening att omedelbart ställa in allt, vilket vi i vissa fall (i dagsläget) inte får göra. Dvs. planerna vi har ligger fast, men med reservation att formatet kommer ändras alternativt att aktiviteter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vi som anordnar återkommer med information hur vi agerar i enskilda aktiviteter. Inom kort kommer information om arbetsdagen, pub-kvällen samt stämman.

Men vi kan redan nu säga att ni kan räkna med anpassningar för att minska smittspridningen och skydda hälsa och säkerhet för alla oss som vistas här i Ropnäs.

Ta hand om er!

Varma hälsningar från Styrelsen, festkommittén och anordnare av loppis.

2020-04-02 Status Covid-19

För er information har vi sedan en tid utrett och samlat information om hur Covid-19 frågan påverkar de aktiviteter som genomförs i samfällighetens regi. Såsom stämma och arbetsdag mm.

Men styrelsens befogenheter sträcker sig inte till alla aktiviteter vi har här i Ropnäs.

Vi planerar därför ett möte via Skype på söndag 5/4 där förutom styrelsen även festkommittén, valberedningen samt de som brukar arrangera loppis är inbjudna.

Det är ett informationsmöte för arrangörer i Ropnäs där vi delar den information och de synpunkter vi har med varandra.

Mvh Ordf.

2020-03-27 Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin följer även vi utvecklingen och på vilket sätt detta påverkar de aktiviteter vi har i samfällighetens regi.

Exempelvis brukar stämman besökas av ett 50-tal medlemmar samt att flera av dessa hör till riskgrupper. Förutom stämman behöver vi även ta ställning till andra aktiviteter såsom arbetsdagen samt övriga aktiviteter.

I dag meddelades att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

Vad det innebär i detalj får vi nog snart klart för oss men vi kan redan nu konstatera att t.ex. stämman faller inom riskzonen och att vi sannolikt på något sätt behöver ändra vår planering.

Men förutom formalia, regler och förbud är detta ett fritidshusområde där, med rätta, många bryr sig om sig själva och varandra. Det finns all anledning att sköta det vi gör tillsammans med förstånd och efter bästa förmåga.

Men vi har lite tid.

Styrelsen utreder just nu alternativ och ber er förhålla er till den plan och de datum vi redan har beslutat fullt medvetna om att form och datum kan komma att ändras.

Villaföreningen som är vår rådgivare gick för någon dryg vecka sedan ut med följande information:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/hur-ska-arsstamman-i-en-samfallighetsforening-hanteras-med-hansyn-till-coronaviruset/?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=anpdm.com&pe_data=D43475A417149435A4670474B594271%7C26343363

Ta hand om er, vi återkommer med information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-02-20 Datum för vårens arbetsdag samt stämma
Vårens arbetsdag är planerad till den 25 april.

Stämman är planerad till den 30 maj.

Mer info kommer inom de närmsta veckorna.

2019-12-11 Störningar på hemsidan
På grund av en automatiskt uppdatering låg vår hemsida nere i några dagar felet är nu avhjälpt och vi har uppdaterat kontaktvägar så att det inte ska ske igen.

2019-11-07 Sommarvattnet avstängt!
Nu har vi stängt av vattnet för denna säsong

2019-10-29 Det gemensamma vattnet tjänligt.

Nu har vi fått de två provsvar med tjänligt vatten vi behövde för att lyfta rekommendationen att inte använda vattnet i livsmedel utan att koka det först.
Det gemensamma vattnet är alltså godkänt att användas på normalt sätt dvs. även i livsmedel.

Hälsningar
Styrelsen

2019-10-26

Om väderprognoserna håller planeras sommarvattnet att stängas av v.45.

Vattnet kan komma att stängas av tidigare om väderprognoserna inte håller och det blir kallare. Men som det ser ut just nu kommer sommarvattnet vara på t.o.m. höstlovsveckan.

2019-10-05

Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Lite deja vu på morgonkvisten och flera sorters väder, men med gått humör fick vi allt planerat gjort. Utöver det fick vi tillfälle för trevligt umgänge med grannar.

Stort tack.

Mvh Styrelsen

2019-10-04 Ny information om vattnet
Med tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så kommer här en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Läs här

2019-09-28 Vattnet åter missfärgat. 

I skrivande stund har vet vi inte varför vattnet åter är missfärgat. Det som har hänt är att filtret i veckan reparerades och kopplades in igen. Sannolikt har missfärgningen med det att göra. Vi kontaktar leverantör för att få klarhet och återkommer snarast möjligt.

Observera att åtgärd för koli inte är klart ännu varför rekommendation att inte använda vattnet som dricksvatten eller i livsmedel kvarstår.

2019-09-08 Jakt på grävling. 

Enl. stämmobeslut för något år sedan har Peter Wallgren jakträtten på vår samfällighet.

Eftersom jakträtten är en del av GA2 har styrelsen rätt att agera så länge vi håller oss inom ramen för denna.

Vi har därför frågat Peter Wallgren vad han har för planer gällande jakt på grävling och han meddelar att han har planer att sätta ut fällor.

Han meddelar också att enskilda fastighetsägare kan kontakta honom om de vill ha ytterligare hjälp med grävlingar.

Han har telefon: 070-869 54 74

2019-08-13 Uppdatering angående sommarvatten. 

Eftersom vi haft ett otjänlig prov på vatten med koliforma bakterie så måste vi visa med två oberoende prov att inga koliforma bakterie finns kvar. Antagligen har ytvatten orsakat förorening. Anläggning har behandlats med klor och vi väntar på svar från vattenproverna. Analysen på övriga parameter så som mangan och järn är tjänlig med anmärkning på grund av förhöjda järnvärden. 

I samråd med hälsomyndigheten kan vi ge följande rekommendation för sommarvatten und den tiden vi väntar på analyssvaren. 

Vatten ska kokas innan användning som livsmedel. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-08-11 Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag är planerad till den 5:e Oktober mellan kl. 9:00 – 15:00. I vanlig ordning grillar vi till lunch.

Välkomna.

2019-08-07 Statusuppdatering gällande vatten

Vi har fått svar från analysen av vattenprovet. Proverna visar att vattnet är otjänligt pga. förhöjda halter av koli bakterie. Vattencisternen kommer att behandlas med klor under veckan och ett nytt prov kommer tas därefter. Klorbehandling kan medföra att vatten luktar och ev. smakar lite klor.

Sommarvattnet ska alltså inte användas som dricksvatten eller i livsmedel tills vi har fått analyssvaren från det nya vattenprovet.

Labbet anger att det brukar ta 10 arbetsdagar till analyssvaren kan ges. Vi har i dagsläget inget svar var bakterien kommer ifrån och jobbar med frågan. Som tidigare nämnd går det utmärkt att kontakta mig i ärendet.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

almut.werner@ropnas.se

2019-07-26 Statusuppdatering gällande vatten och åtgärdsplan

Situationen är följande:

Två fel har uppstått med filtret. Ett kunde åtgärdas och ett kvarstår. Kvarstående felet är tyvärr mera omfattande än det först såg ut, så att det inte kommer kunna åtgärdas under sommaren. Detta hänger bla ihop med att vår anläggning har några år på nacken och reservdelar inte finns på hyllan. Utredning pågår. Hela denna process går lite segt nu under semestertider. 

För att kunna ge en mera kvalificerat rekommendation med avseende på vattenkvalitet av det ofiltrerade vattnet kommer det tas ett vattenprov som skickas till analys. Vattenprovet kommer tas i början av nästa vecka. 

Analyssvaren kommer sen två veckor efter att provet har kommit fram till laboratorium dvs att vi tidigast kan vänta oss ett svar i mitten av v33. Så länge gäller alltså uttalat rekommendation! 

Anledning varför mer detaljerat information inte har kommit förrän nu är att vår entreprenör och jag hade svårt att når varandra på grund av semester. För mer information eller vid frågor kring sommarvatten får ni gärna kontakta mig.

Om man inte vill be grannarna om vatten så finns öppna tappställen i kommunen:

 • Norrtälje brandstation: Baldersgatan 27 J, 761 50 Norrtälje
 • Rimbo: Verkstadsvägen 7, 762 51 Rimbo
 • Hallstavik: Gottstavägen 24, 763 41 Hallstavik
 • Älmsta: Videvägen 12, 760 40 Väddö
 • Blidö: Brandpost i Stämmarbacken. Koordinater 59.635539, 18.925217.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Almut

Vattenansvarig 

2019-07-24

Statusuppdatering gällande vatten:

Filtret är fortfarande bortkopplade dvs. sommarvatten som vi får i våra kranar är just nu ofiltrerat. 

Vi vet att vi har höga manganhalter i vatten även efter filtrering som kan orsaka missfärgningar tex. på tvätten. I övrigt har vi bra vatten dock kan vi utan filter inte säkerställa att kvaliteten är tillräcklig bra enligt kraven för dricksvatten. Kvalitetskravet som gäller för vår vattenanläggning är lika dem för ett vattenverk vilka är mycket hårdare än för enskilda brunnar. 

Styrelsens rekommendation kvarstår därmed att inte använda vattnet som dricksvatten just nu. 

Uppdaterat information kommer finnas på hemsidan och anslagstavlor. Vi informerar så snart som möjlig när statusen ändras. 

Ha en bra sommar. 

/Styrelsen 

2019-07-16

Vattnet är tillbaka nu men filtret är fortfarande förbikopplat varför nedan rekommendation gäller.

Tanken håller nu på att fyllas med vatten men pumpen som gör det pumpar långsamt. Vi uppmanar er därför att vara återhållsamma med förbrukningen.

Leverantör kommer tillbaka för att rengöra filtret på torsdag.

2019-07-15

Som ni vet har vi haft problem med missfärgning av sommarvattnet. Felet är nu lokaliserat och berodde på att en transformator till filtret gått sönder. Detta har inneburit att backspolningen till filtret inte fungerat varför till slut missfärgningen gått igenom och ut i ledningsnätet.

Filtret är nu förbikopplat för att rengöras och repareras. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Under tiden innebär detta att vattnet vi har i ledningarna är ofiltrerat. Vi har naturligt något förhöjda värden av mangan i vårat vatten. Även partiklar kommer igenom.

Sannolikt är detta inget farligt men för säkerhets skull avråder vi från att använda vattnet till dryck och mat.

Vi återkommer med mer information snarast.

2019-07-05
Vi har fått en del synpunkter på att skogsmaskiner inte åker åt sidan då de får mötande trafik. Maskinerna är tunga, i synerhet med last, och även om våra vägar är fina tål de inte allt för tung trafik, i synnerhet vid vägkanterna. Då de inte åker åt sidan följer de våra instruktioner. Vi beklagar obehaget men detta är ett obehag vi tyvärr får leva med under den ändå korta tidsperiod detta problem uppstår. Vi uppmanar istället att ni hjälper dem så vi kan bevara våra fina vägar.

2019-07-05
Toaletten vid badet är nu flyttad tillbaka till där den välte i stormen. Den är också i drift så den går att använda under säsongen. Styrelsen utreder hur den kan göras mer estetisk.

2019-07-05
Vi har problem med att brädorna på båtbrygga ett ligger lösa. Vi har försökt skruva fast dem men reglarna är ruttna. Vi har en lösning på detta men det kommer ta en stund innan vi åtgärdat det. Vi uppmanar därför till försiktighet då ni går på bryggan. Det finns en del brädor som i ändarna sticker upp en del samt skruvar som lossnat från regeln och därför också sticker upp. V. v. var försiktiga tills vi lös detta.

2019-06-28 Kort info angående sommarvatten
Sommarvatten har varit missfärgat under veckan med skiftande intensitet. Rekommendation som vi har fått av våra entrepenörer är att låter vatten rinner tills det blir klart. 

Orsaken till missfärgningen hänger ihop med tryckavfallet som vi hade under midsommar och tyvärr kan det blir så därefter. Det är ingen farlig men långt i från rolig att har brunt vatten. Dock att inte använda vatten gör inte saken bättre. Förhoppningen är att det efter helgen när det är flera som har använd vatten har blivit bra igen. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-06-22 Uppdatering på vatten

Vi satt på vatten igen. Det kan ta lite tid tills trycket är uppe igen. Vi alla får vara observant på vattentrycket och vattenflöde. Ring mig om det är blir dålig igen så får vi undersöka saken vidare. Änsålänge kan vi inte helt utesluta en läcka men det verkar vara osannolikt.
Jag nås på 0765 34 91 96

Glad midsommar till alla er.
/Almut

2019-06-19
Nu är skördarna tillbaka för att röja det sista ute i våra skogar. Att det tagit en stund beror, som ni säkert förstår, på att de har fullt med jobb även i andra skogar i Roslagen. Totalt sett blir vi klara väldigt tidigt jämfört med andra tack vare de kontakter som finns i föreningen. Jättestort tack för det och den arbetsinsatsen.

Travar med stockar töms samtidigt som de fylls på i takt med det arbete som pågår. Det kan se ut som att inget händer men det gör det faktiskt.

Riset som ligger utmed våra vägar kommer att ligga kvar till hösten för att sedan flisas och säljas.

Nu ser vi fram emot en underbar midsommar, eller hur!

/Styrelsen

2019-06-11
Nu är vattnet igång igen!

2019-06-10
Det verkar vara en läcka någonstans i vårat vattensystem. För närvarande är pumpen avstängd tills vår entreprenör hunnit åtgärda!

2019-06-08
Den röda lastbil som står på Ropnäsvägen tillhör de som sköter röjningen efter stormen. Motorn är sönder och de har beställt reservdelar. Den kommer att flyttas snarast möjligt

2019-05-19
Ni glömmer väl inte årstämman på lördag? Vi ses i Ladan kl 13. I år finns alla handlingar att hämta på hemsidan under flik Dokument. Lösenordet finns i kallelsen. Observera att vi kommer att ha ett mycket begränsat upplag av handlingarna för påseende i utskriven form på stämman vilket kan vara bra att vara förberedd på. Så ta med egna utskrifter eller ladda ned i egen padda/mobil
Vi ses!
/Styrelsen

2019-05-11

Jättestort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Eftersom vi i sista stund sköt upp arbetsdagen en vecka var uppslutningen av naturliga skäl inte riktigt lika stor som den brukar men givet de förutsättningarna blev vi ändå ganska många. Naturligtvis ska vi räkna in de som var med förra helgen och sammantaget var vi nog ungefär lika många som vi brukar. Totalt sett jättebra uppslutning. Toppen!

Det som är kvar att göra är vägguppen som vi inte kunde lägga ut eftersom vägarna inte är klara samt toaletterna som ännu inte är satta i bruk. Vi hoppas ha toaletten vid ladan i bruk till stämman medan den vid vändplanen får vänta tills efter stämman då vi ännu inte vet om den ska flyttas.

Vad gäller riset fick vi faktiskt undan riktigt mycket. Men det finns hur mycket som helst att röja så det finns mycket kvar ändå. Tyvärr kommer vi nog få leva med det ett tag. Om vi vill kan vi naturligtvis ordna extra insatser men just nu kanske vi ska andas ut lite och sikta in oss på stämman.

Än en gång tack för era insatser.

2019-05-04

OBS! Nytt datum för vårens arbetsdag är lördag den 11 maj.

Hittills har detta år varit dramats år här på Ropnäs. Först stormen sedan röjning och nu på arbetsdagens morgon vaknar vi upp med en decimeter nysnö!!!

Vi ställde in dagens arbetsdag pga. väder, men en del kunde vi ändå göra. Vi reparerade stolpar på våra bryggor, säkrade hopptornet och reparerade badbryggan, sjösatte bojekan, och en av våra yngre förmågor förgyllde tillvaron med en snögubbe.

Vi inser naturligtvis att det inte är optimalt att ändra datum för arbetsdagen i sista stund och uppmuntrar så många som möjligt att komma nästa lördag den 11 maj istället. Vi behöver arbetsdagen för att underhålla vårt gemensamma och för att ställa fram det vi nyttjar under säsong.

2019-05-03
Vattnet är nu påsläppt för hela området.

2019-05-02

Sommarvatten är igång i stort sett hela området. Vatten på Granåsvägen och Gillviksvägen är fortfarande stängda på grund av läckage. Arbeten med reparation på gå och om allt går som det ska förhoppningsvis klar innan arbetsdagen.

2019-04-16
Välkommen till vårens arbetsdag den 4 maj kl 09.00-15:00. Lättare lunch serveras för de som deltar. Vi ses nere vid parkeringen vid hamnen. Ta med egna verktyg som passar ditt val av arbete, se lista på anslagstavlan i området.

2019-02-03
Nu finns ett ny medlemsbrev att läsa under Infobrev

2019-01-21
Efter att ha löst det mest akuta arbetet med träden efter stormen så är våra vägar och delvis våra markområden under kontroll (tack alla som har deltagit, ingen nämnd ingen glömd). Så nu börjar arbetet med att få ordning på föreningens marker. Vi har inventerat området och det är ca 400 träd som har fallit i stormen.

Vi har anlitat entreprenörer, skogsarbetare som kommer att kapa träden och sedan sker skotning där vi samlar ihop träden så att Holmen kan hämta träden. Det finns risker med att röja skog efter en storm som Alfrida så vi låter de anlitade skogsarbetarna sköta all kapning av träd på föreningens marker. Vissa rotvältor kommer att gå tillbaka av sig själv och vi kommer att titta på detta vid skotningen men hur vi hanterar rotvältor och riset efter trädkapningarna får vi återkomma om. Angående tidplanen så planerar vi att arbetet ska vara klart under april månad.

I informationsbrevet som kommer i månadsskiftet januari/februari fortsätter vi att informera i ärendet då vi även hoppas att vi kan redovisa hur detta kommer att påverka föreningens ekonomi.

2019-01-21
Vattenfall har jobbat på bra och ledningen vid pumphuset har redan reparerats. Pumpen har funktionskontrollerats. Allting är som det ska. Vatten vid tappställen är på igen.

2019-01-16
Information om pumphuset och vatten till vintertappstället finns att läsa under Vatten

2019-01-07
Mitt i allt elände med Alfrida så kan vi idag med glädje informera om att rättstvisten i Mark och Miljödomstolen angående reseersättning till styrelsen vid uppdragsrelaterade resor, har avgjorts till vår fördel. Domen har vunnit laga kraft och ingen överklagan har inkommit. Vi har yrkat ersättning för extra kostnader på 5.000 som nu tillfaller Ropnäs kassa. Alla rättegångskostnader betalas av motparten.

Tvisten handlade om ifall styrelseledamöterna har rätt att begära ersättning för resor i tjänsten, precis som vilken kostnadsersättning som helst. Ropnäs Samf har haft som policy att ersätta ledamöter för dessa resor, men endast den skattefria delen enligt Skatteverkets regler. Utan denna ersättning skulle vissa i Ropnäs styrelse i princip gå back somliga år (som t ex i år då Alfrida med största sannorlikhet kommer att innebära en hel del extraresor) då arvodet inte kommer upp i en sån nivå så att den täcker utgifterna. Man skulle alltså kunna hamna i den situationen att man får betala för att få sitta i styrelsen, vilket inte är rimligt. Vi har nu fått rätten på vår sida.

2019-01-05
Det finns för närvarande inget gemensamt vatten i Ropnäs då pumphuset är utan el. Det är mycket ovisst när det kan komma igång igen.

2019-01-04
Stormen Alfrida har lämnat stora skador efter sig i Ropnäs. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast se över sina hus och  ev trädfällor på sina tomter.

2019-01-02
Hej och God fortsättning! Storm i Ropnäs med en hel del omkullblåsta träd. Flera träd blockerar vägarna. Vi ska försöka lösa att få bort dom mest akuta så får vi sen vem som ska stå för kostnaden. Det viktiga just nu är att få bort dom och att vägen blir framkomlig igen. Vi inspekterar vidare och kommer att kontakta de fastighetsägare som har åverkan på sina hus.

2018-11-01
Information om vatten
Remmarna på vattenpumpen är nu reparerade och sommarvattnet avstängt.

2018-10-18
Information om vatten
Båda remmar på vattenpumpen har gått av och kommer inte kunna repareras förrän nästa vecka. Detta innebär att det inte kommer att finnas vatten ens vid vårat tappställe. Meddelande kommer gå ut när vattnet är igång igen.

2018-10-10
Information angående sommarvatten:
Vatten är fortfarande på och kommer att vara det även under kommande helgen. Sommarvatten kommer stängas av under nästa vecka (v42).

2018-09-22
Välkommen till höstens arbetsdag lördagen den 6 oktober.
Vi träffas klockan 09:00 och beräknas vara klara ca 14:00. Se mer info på anslagstavlorna i området.

2018-07-09
Det är torrt i skog och mark och återigen eldningsförbud i hela Norrtälje Kommun. Vi har därför i samråd med entreprenören valt att avvakta med dikesslåtter då vi är rädda för att maskinen kan avge gnistor.

2018-07-09
Vi har tidigare prelbokat den 29 september för arbetsdag. Men alltför många i styrelsen kan inte delta den dagen och då blir det tufft för oss att hålla ihop det. Nytt datum är därför satt till den 6 oktober.

/Styrelsen

2018-06-21
Röjning i lada och snickarbod 30/6-1/7
Den 30 juni kommer vi att städa ur ladan och snickarboden för att bättre kunna hålla det rent, snyggt och trevligt i våra gemensamma fastigheter.
Känner du till att det finns saker av betydelse där som skulle kunna förväxlas med ”skräp” – vänligen meddela oss detta alternativt märk upp.
Om någon (mot förmodan) råkar förvara något privat i nämnda byggnader – vänligen ta hem innan urstädningen.
Vi kommer att ha en container på plats, finns det fortfarande plats i denna på eftermiddagen den 1/7 är det OK att komma förbi med brännbart!
Passerar ni där under helgen, fråga oss gärna om vi vill ha hjälp med att t ex bära något 🙂
Självklart är den som vill välkommen att vara delaktig i röjningen!

Hälsar styrelsen
genom Ann (Säkerhet/Renhållning) och Maria (Fastighet).

2018-06-21
Några påminnelser gällande vattenförbrukningen.
Som alla vet har vi haft en väldigt torr vår i år. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. För att vi inte ska löpa risk vattnet ska ta slut gäller det att vi hushåller rätt från början. Med sparsamt vattenanvändande kan sommarens grundvattennivå räcka längre.
Sommarvattnet får aldrig användas till annat än hushållet.
Norrtälje kommun har uttalat ett bevattningsförbud samt att man har förbjudit att fylla upp sin pool med grundvatten. Man hänvisar istället till tankbilar. Detta gäller för oss alla oavsett om vi använder sommarvatten eller har en egen brunn.
Här kommer några tips för att använda vatten på ett hållbart sätt som Norrtälje kommun ger:
-Stäng av vatten när du borstar tänderna.
-Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
-Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Var varsamma med vattnet så att vi slipper större problem längre in i semestertiderna!

2018-05-07
Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Läs mer under flik Dokument/Övrigt

2018-04-16
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Läs mer under flik Grönområde.

2017-12-21
Nu är skogsgallringen klar! Maskinerna har lämnat området och det som återstår är för Holmen att hämta upp virket och slyt vilket sker i senare delen av 2018. Påminner om att det är livsfarligt för barnen att leka i virkeshögarna!
Vill passa på att tacka Börje Karlsson för alla dessa timmar han lagt ner i gallringprojektet! Utan honom hade det blivit betydligt dyrare och långdraget.
Till våren behöver vi göra en gemensam insats i att rensa undan, mer info kommer. Allt ser kalt ut nu när träden är lövfria och barrträden bortgallrade men sen när ljuset kommer så drar det iväg och det blir grönt och lummigt när ädelträden får ta sin plats.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

2017-11-20
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen. Se mer info under flik Grönområde.

2017-09-30
Tack alla för er insats idag på höstens arbetsdag. Bryggorna kom upp och sly röjdes plus mycket annat. Alla bäckar små! Och som alltid lika trevligt. Vad vore Ropnäs utan er alla! Ung som gammal, liten som stor.
Idag har vi även städat på våra anslagstavlor! Vi rensade också på reklam bland brevlådorna och satt upp Ej reklam-lappar på de lådor som vi sett inte vittjas.
Om du har fått en sån lapp på din låda men vill ta hand om reklamen så är det givetvis bara att riva loss den!
Anslagstavlorna är nu indelade i tre sektorer, för samfälligheten, medlemmarna resp. övriga, dvs utomståënde. Skruvar och spikar är borttagna liksom gamla annonser och de flesta anslag sitter nu fast med häftstift.
All gammal reklam är tömd i sopsäckar. Det blev några tiotals kilo, t.o.m. en del från i fjol, som ett par dussin brevlådeägare inte orkat ta hand om. Men nu kan ni sova lugnt, för så vitt inte något viktigt brev följt med i soporna!

2017-09-20 För allas info.
Vattenfall informerar att de återkommer om cirka fyra år för nästa röjning. Tidigare har det varit var 8:e år.
För att slippa att Vattenfall rensar åt er och ev förstör träd och buskar så kan alltid fastighetsägarna själva kontinuerligt hålla undan sly under ledningarna på egna tomter.

2017-09-18
**Välkommen till höstens arbetsdag den 30 september**

Vi träffas klockan 09:00 och håller på fram tills att vi är klara. Nedan är de arbetsuppgifter som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar under dagen. Det finns nåt för alla, gammal som ung.Ta med egna verktyg som passar ihop med ditt val av arbetsuppgift. Vi behöver även tillgång till båt för punkt 4. 3 röjsågar kommer att finnas.
Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

1. Röjning av sly nere vid badplatsen + båthamn
2. Röjning av sly längs Midsommarvägen och ladan
3. Röjning av stig mot kärleksudden
4. Upptagning av badbryggor och hajfena
5. Frakta bort sittbänkar upp till ladan för förvaring
6. Städa ur kemtoaletter
7. Ta in väggupp till ladan för förvaring
8. Ta in midsommarstången till ladan
9. Ta in fotbollsmål till ladan för förvaring
10. Ny trumma och mer flis till gångväg vid Bergklacksvägen
11. Reparation av båtbryggor
12. Städning/röjning postlådor samt anslagstavlor

Grillning kl 12:00 för de som deltar.

Vi ses!
/Styrelsen
2017-08-07 Årets tredje infobrev finns nu att läsa på sidan Infobrev.

2017-07-28 30 km/tim är högsta hastighet INTE lägsta.
De allra flesta bilförare fattar att vägguppen är till för att sänka hastigheten. Tack för det.
Men så finns det några som tror att man måste hoppa/flyga över dem i upp till 50 km/tim. Förutom att det antagligen är obekvämt håller inte guppen för sådana smällar. Då skulle vi behöva ha asfalterade gupp. Reparationer och byte kostar tusenlappar som vi alla får vara med och betala, vilket redan är ett faktum.

Det allra allra sämsta man kan göra är att bromsa in tvärt alldeles inpå guppen för det gör att de glider fram och tillbaka vilket sliter isär dem. Man måste faktiskt inte accelerera upp till hög fart mellan guppen!

Tänk på barnen istället för att försöka flyga.

Hälsningar från vår Vägkapten Börje

2017-07-23 Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA, se provsvar under flik Vatten. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning, se jämförelse och läs mer under flik Vatten.

2017-06-19 Nån som vill ha fyllnadsjord? Vi dikar ur och jordmassor blir över. Vill du ha, och dessutom få hemkört inom Ropnäs, kontakta Peter Wallgren i Gryta på 070-8695474. Peter är den som arrenderar våra åkrar. Passa på nu när det är torrt för det går inte att leverera jord om det är blött på åkern, vi vill inte ha upp lera på vägarna.
Han tar även andra uppdrag inom schakt och gräv mot ersättning.

2017-06-12 Nu är protokollet från årsstämman klart och finns under fliken Dokument–>Stämmoprotokoll

2017-06-05
Nu har vår hamnkapten färdigställt årets båtplatslista. Läse mer under medlemssidan Hamnen.

2017-05-12
Kunde du inte vara med på vårens arbetsdag?
Då finns det arbetsuppgifter kvar att göra.
1) utesofforna som brukar stå nere vid båtbryggorna behöver målas. De står slipade och klara inne i ladan. Färg och penslar ligger på samma ställe, även plast för skydd. Tänk på att plocka undan allt efteråt eftersom ladan ska användas bl a till stämman. De ska sen ställas ut på samma plats som tidigare.
2) fasaden på pumphuset ska målas. Ytorna är redan rengjorda med fasadtvätt. Färg, penslar och maskering finns inne i ladan precis innanför dörren, uppmärkt med ‘pumphus’. Fasad och takfot ska målas röd. Vindskivor, dörr och knutar ska målas svarta. Egen stege behövs. Observera att det behöver vara minst 5 grader dygnet runt för att kunna måla. Målningen bör ske mitt på dagen för att en hinna ska uppstå innan daggen kommer.

Ladan står uppställd från morgon till kväll nu på lördag den 13:e. Även nästa helg finns samma möjlighet.
Om tiden inte passar så finns nyckel till ladan att hämta hos alla styrelsemedlemmar.
Förteckning över styrelsemedlemmar se anslagstavla.

2017-05-08
Årets andra infobrev är på väg ut till alla medlemmar och finns på sidan Dokument –>Infobrev.
Hjälp oss att spara pengar och ta emot din post via mailen istället. Du får då också informationen
snabbare för vi skickar alltid med billigaste portot som då tar lite längre tid på sej att komma fram. Maila dina uppgifter till info@ropnas.se om du inte redan gjort det!

2017-04-30
Tack för en fantastisk insats idag på årets första arbetsdag!
Ge er själva en rejäl klapp på axeln, det är vi alla värda! Allt gick som smort, trots kylan (eller kanske just därför!).
Totalt var vi mer än 60 personer som hjälptes åt.
Högt deltagande bidrar till vår samfällighets trevnad och att hålla samfällighetens kostnader nere.
Under våren 2017 kommer Holmen Skog att påbörja gallring av skogarna på Ropnäs, se mer info under Grönområden (allmän info).

OBS!

Information som bara  samfällighetens medlemmar ska ha tillgång till är lösenordsskyddad.

kontakt: info@ropnas.se
web@ropnas.se

                                                             

2020-10-21 – Sommarvatten

Vi planerar att ha vattnet på även nästa vecka, alltså vecka 44. Detta eftersom prognosen pekar på ganska varmt väder. Som vanligt kommer avstängningen förmodligen att göras med kort varsel, vi ber er har förståelse för det. Det är ju beroende på temperatur, och vi vill inte riskera att ledningar fryser sönder. En bra tumregel är att vara beredd på avstängning från och med höstens arbetsdag.

Vid avstängningen kommer vi, som tidigare meddelats, att göra en spolning för att förhoppningsvis slippa missfärgning av vattnet när vi drar på igen till våren.

2020-09-25 – Höstens Medlemsbrev

Höstens medlemsbrev finns nu tillgängligt under Dokument / Infobrev.

2020-09-23 – Höstens arbetsdag – Uppdatering

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Det bör inte vara några problem att genomföra den trots läget med coronaviruset eftersom vi är utomhus, men självklart hjälps vi åt att följa restriktioner om avstånd och symptomfrihet. Vi kommer att bjuda på grillad korv till lunch men med lite färre tillbehör än vanligt. Vi samlas klockan 9 vid parkeringen vid vattnet, och avslutar senast klockan 13. På schemat står bland annat arbete med underhåll av bryggor, röjning av vass och sly (arbetshandskar och stövlar kan vara fiffigt), undanplockning av väggupp, badbrygga och fotbollsmål. Det finns uppgifter som passar alla. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Vi bedömer att den går att genomföra trots läget med coronaviruset om vi följer restriktioner kring riskgrupper, avstånd och symptomfrihet. Men kanske avstår vi från den gemensamma grillningen. Mer info kommer. Vi drar igång klockan 9 vid parkeringen vid vattnet. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Ny vattenpump

Pumpen är bytt och tillgången av vatten ser bra ut igår. Det kan dock förkomma missfärgning närmaste dagarna.

2020-08-31 – Tillfälligt begränsad tillgång till vatten

Vi har bytt vattenpump och det har gått bra. Men nu behöver vi rensa ur en del slangar och då måste vi stänga av pumpen en period. Det gör att vi kommer att ha begränsad tillgång till vatten ikväll (31/8) och imorgon (1/9). Vår entreprenör bedömer allt är som vanligt på onsdag igen.

2020-08-21 – Dikesröjning

Förtydligande gällande ansvarsfördelning av dikesröjning. Under rubriken vägar har vi adderat en karta som visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjning. Det är viktigt att vi som medlemmar tillsammans tar detta ansvar för att säkerställa ett vägarna är i ett bra skick.

Länk till dokumentet/kartan

2020-08-21 Byte vattenpump

Lägre grundvatten och en gammal pump har gjort att vi i perioder haft problem med vattentillgången. Därför byter vi nu i enlighet med underhållsplanen till en ny, mer effektiv pump. Arbetet är planerat att göras i nästa vecka (vecka 35) och vår entreprenör tror att det kommer att kunna ske utan att tillflödet till hushållen påverkas. Men om det trots allt skulle bli någon påverkan så vet ni att det är på grund av bytet.

2020-07-26 Bryggorna

Som många redan vet är bryggorna i dåligt skick, speciellt brygga 1 närmast badstranden. Det enda vi kan göra nu på kort sikt är att lappa och laga så gott det går. Detta kommer ske i början av vecka 31.

Styrelsen återkommer hur vi ska lösa detta på lång sikt.

2020-06-18 Uppdatering sommarvatten

Trist, men fortsatt vattenkrångel

 

Vi har problem med vattentrycket och tillgång till vatten. Vi stängde av under natten och kommer troligen att stänga av fler gånger så att cisternen hinner fyllas på.

 

Att vi har problem med trycket hänger troligen ihop med att pumpen börjar bli gammal och inte orkar samtidigt som grundvattennivåerna har sjunkit de senaste åren och inte har återhämtat sig till de nivåer som vi hade för några år sen. Vi jobbar på både med en så bra lösning vi kan under helgen, samt med en långsiktig lösning. 

 

Under tiden uppmanar vi alla i området att hjälpas åt så gott det går, vi vet att flera med egen brunn redan hjälper sina grannar. Stort tack för det!

 

Det här är förstås en mycket tråkig situation som vi hamnar i nu till midsommar. Vi önskar att det vore annorlunda och vi är medvetna om att större åtgärder behövs, men just nu får vi helt enkelt hantera det läge vi har.

 

Som vi meddelat tidigare är det här inte samma problem som vi hade förra sommaren. Mer info om det finns här på hemsidan under fliken ”Vatten”.

 

Vänliga hälsningar styrelsen

2020-06-04 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Rapport från styrelsen om vattnet
Arbetet med vattnet fortsätter. Vi har tidigare rapporterat om att vi låtit kranar stå öppna för att spola igenom. Ändå har vissa hushåll fortfarande missfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller halter av mangan, som även lagras i ledningarna.

Det är inget fel på filtret (som det var förra året) och vattenkvaliteten är bra. Men det kan ge fläckar på kläder vid tvätt till exempel. Vattnet vid tappstället är klart.

Självklart vill vi få bort missfärgningarna på sikt, vi vet inte när det blir så men vi tror att det kommer att ge med sig när vi är många här ute och använder vattnet kontinuerligt (nu är det ju mest på helgerna).

Almut i styrelsen vill gärna ha era rapporter om vattnet. Mejla almut.werner@ropnas.se eller ring/sms:a 076-534 91 96.

Styrelsen arbetar med frågan och utreder eventuella åtgärder att vidta på sikt, som i så fall kan genomföras till hösten.

Detta har hänt:

 • Vi har ett filter som renar vattnet – detta gick sönder förra året.
 • Då hade vi otjänlig vattenkvalitet och fick efteråt ta flera vattenprover. Man måste ha två prov utan anmärkning i rad efter att man haft problem.
 • Filtret reparerades.
 • Vi klorerade vattnet.
 • Vattenprover togs – och vattnet visade sig återigen tjänligt utan anmärkning.
 • De problem vi har nu (brunaktigt vatten) är inte av samma sort som när filtret gick sönder.

Om du vill veta mer om vad som hände med vattnet förra året kan du gå in och läsa under fliken Vatten här på hemsidan, bland annat ett utdrag ur Förvaltningsberättelsen, som finns bland dokumenten till årets stämma. Under samma flik hittar du också protokoll från de provtagningar som har gjorts och en text som skrevs i slutet av förra sommaren som förklarar bakgrunden till problemen som var då.

Vänliga hälsningar styrelsen

 
 

2020-05-20 Dags att poströsta till stämman!

Som vi meddelat tidigare håller vi stämma den 30 maj klockan 13 men på grund av Covid-19-läget uppmanar vi till poströstning i första hand. Och då måste era brev komma fram innan stämman.

All info ligger under rubriken Stämmohandlingar (hittas via fliken Dokument, klicka på pilen för att komma vidare). Välkommen med frågor om ni stöter på problem, mejla i så fall info@ropnas.se.

Vänliga hälsningar / Styrelsen

2020-05-15 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Vattnet i Ropnäs är av bra kvalitet. Dock upplever flera just nu missfärgningar i olika densitet. Förra året hade vi samma problem med brunfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller en hög halt av mangan, som även lagras av i ledningarna. Avlagringar byggs på med tiden. Problemen vi hade förra året med sommarvattnet ledde till minskad användning och minskat flöde i ledningarna, vilket orsakar att avlagringar byggs på istället för att spolas bort.

Vattnet är ofarligt att använda med det kan ge bruna fläckar på tex tvätten.

Vi strävar självklart efter att ha klart vatten. Förra helgen spolande vi därför igenom ledningarna och kunde då se att missfärgning uppträdde väldig lokal. Vi har även kontrollerat pumpen och filter. Allting är i bästa ordning där. Vattnet vid tappställe är klart.

För att får bort avlagringarna/missfärgningen måste vi använda vatten i jämt takt. Tryckförändringar leder till att avlagringar lossnar, vilket är en anledning för att missfärgningar mest uppmärksammas i början av säsongen.

Viktig är nu att alla använda sitt vatten jämt. Vi kommer försöka att under veckan återigen spola mera, under ordnade förhållande, dvs att vi ta en gata i taget och öppna kranar för spolning.

För att vi ska få ett bra flöde och tryck är det viktig att det inte samtidig spolas på olika håll.

Vår förhoppning är att vi på så sätt får bukt med problemet. Dock kan det ta flera veckor tills vi har ett fint och klart vatten igen.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Missfärgat sommarvatten

Just nu är vatten lite missfärgat. Detta troligen pga avlagringar som har samlats i ledningar. För att spola systemet så kommer vi under helgen (med start på fre em) öppnar några kranar i slutet av varje väg. Vi tar gatorna i en viss ordning för att får en bra effekt. Detta kan ge en mindre påverkan i vattentrycket dock hoppas jag inte att det kommer märkas alldeles för mycket. Om det står alltså kranar öppet under helgen och det rinner vatten så är det helt i sin ordning.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Kallelse till stämma på väg ut till medlemmarna

Kallelsen till stämman är på väg ut till medlemmarna nu och den innehåller en hel del anpassningar med anledning av situationen med Covid-19 och de direktiv/rekommendationer som råder.

Med kallelsen bifogas information om stämmans genomförande och de alternativ som gjorts möjliga.

Stämman kommer att genomföras lördag 2020-05-30 kl.13:00 i ladan, och det kommer att finnas tre sätt att delta:

 1. Genom poströstning
 2. Genom ombud där ett ombud på denna stämma får företräda 5 andra fastigheter utöver sin egen (ombud måste ha fullmakt)
 3. På vanligt sätt genom att fysiskt närvara

Avsikten är att minska antalet deltagare på den fysiska stämman men att medlemmar ändå ska kunna lägga sin röst.

Syftet är naturligtvis att vi på detta sätt kan minska risken för smittspridning och uppfylla myndigheters direktiv/rekommendationer samtidigt som vi kan genomföra stämman på ett korrekt sätt. Vi uppmanar därför till att i första hand poströsta, särskilt om ni tillhör riskgrupp eller av annat skäl vill undvika samlingar av detta slag.

Mer information bifogas kallelsen.

Kallelsen med information sänds per mail till de som har angivit det, per brev till övriga. Finns även här på hemsidan under “Dokument/Stämmohandlingar”.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen antingen per telefon eller via info@ropnas.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-04-27 Sommarvattnet igång igen

Vår leverantör har varit ute idag och hittade läckage på flera ställen. Men allt är åtgärdat nu och vattnet är igång igen.

2020-04-25 Arbetsdagen genomförd

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag.

Vi fick ingen snögubbe i år men den blev som alla förstår ändå lite speciellt i år.

Någon räknade till 23 medverkande och vi fick det mesta vi planerat i ordning.

Eftersom det började regna avbröt vi oljning av bryggor. En grupp har erbjudit sig att göra detta under kommande veckor.

Alla väggupp lades inte ut då grusningen av Ropnäsvägen och Sandängsvägen inte är gjord.

Bänken till badplatsen står utanför ladan eftersom vi inte hade tillgång till släp. Vi åtgärdas senare.

Vi hittade också lite mindre fix som vi löser under närmaste tid.

I övrigt blev resten klart.

Återigen tack.

/Styrelsen

2020-04-25 Sommarvattnet

Under arbetsdagen undersöktes problemen vi har haft med sommarvattnet och vi kan konstatera att vi har läckage någonstans i ledningsnätet.

Vi har därför stängt av sommarvattnet igen och ber vår leverantör lösa frågan. Vi kommer alltså inte sätta på vattnet igen under helgen. Åtgärd kommer ske snarast möjligt.

Under tiden finns vatten vid tappställena.

/Styrelsen

2020-04-24 Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påsläppt för säsongen.

2020-04-12 Vårens Arbetsdag 25 April

Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning håller vi arbetsdagens aktiviteter till ett minimum och påminner om att myndigheters rekommendationer och direktiv gäller.

 • Personer i riskgrupper ombeds att INTE komma.
 • Har ni symptom får ni INTE komma.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Vi ställer in grillningen.
 • Vi avstår vassklippning och slyröjning.
 • Vi reserverar oss för ändringar och för att arbetsdagen kan komma att ställas in.

Vi räknar med att vi blir färre än normalt och prioriterar det vi gör ur listan nedan. Säkerhet och bryggorna är viktigast, i övrigt avgör vi vad vi gör då vi träffas på morgonen.

För er som kommer träffas vi kl. 09:00 och siktar på att bli klara före lunch.

Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

 1. Sjösätta badbryggor, (Kent)
 2. Lägga ut hajfena, (Erik)
 3. Olja och reparera båtbryggor, (Erik)
 4. Olja och reparera badbryggor, (Kent)
 5. Städning av omklädningshytt+badplats, (Maria/Ann)
 6. Städning av ladan och snickarbod, (Maria/Ann)
 7. Driftsätta toaletter, (kanske senareläggs pga. Covid-19), (Maria/Ann)
 8. Ställ ut fotbollsmål, skura och olja sittbänk, (Maria/Ann)
 9. Lägga ut väggupp, (Almut)
 10. Byta vägskyltar, (Almut)

Hälsningar

/Styrelsen

2020-04-08 Sommavattenstatus i påsk
Sommarvatten är planerat att vara igång till arbetsdagen om vädret tillåter.
Det har kommit frågor om sommarvatten inte redan kunde varit igång till påsk men även om det blir några varma dagar nu innan påsk så är risken för stor att det kommer kalla nätter/dagar efter påsk som kan göra skador på vårt ledningsnät. Sommarvattnet kommer inte sättas på till påsk. 

2020-04-06 Covid-19 och aktiviteter i Ropnäs
I söndags hade vi som anordnar aktiviteter här i Ropnäs ett Skype-möte med anledning av situationen med Covid-19 där vi diskuterade hur vi förhåller oss till kommande aktiviteter här i Ropnäs. På mötet deltog delar av styrelsen, festkommittén och arrangör av loppis och vi tog upp aktiviteter såsom stämman, arbetsdagen, midsommar, loppis m.fl.

Vi var överens om att även om förbudet att anordna sammankomster med fler än 50 personer inte direkt omfattar alla våra aktiviteter (t.ex. stämman) har myndigheter varit tydliga med att förbudet ska ses som en norm för alla typer av aktiviteter. Vi menar också att eftersom syftet är att minska smittspridningen bör vi anstränga oss att hålla riskerna så låga som möjligt och i enlighet med myndigheters rekommendationer och direktiv. Det finns ingen anledning att hålla sig till en given gräns utan den enda gräns att hålla sig till är den lägsta möjliga.

Vi konstaterade också att situationen med Covid-19 förändras med väldigt kort varsel. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut om bara två-tre veckor. Vi inser naturligtvis att vissa aktiviteter kan komma att hamna mitt i krisen medan andra kan komma att hamna efter krisen.

Förutom lagar och regler kan vi också konstatera att många som brukar komma på våra aktiviteter tillhör riskgrupper. Dessutom, var och en av oss som vistas här bryr sig och värnar om sin egen och andras säkerhet oavsett om hen tillhör riskgrupp eller inte.

Det är i denna situation är det naturligtvis motiverat respektera hälsa och säkerhet, och att vi i våra aktiviteter begränsar sociala kontakter och i många fall skalar ned, ställer in alt. i de fall det går skjuter på aktiviteter. Och det finns några saker vi kan göra:

 • Följa myndigheters direktiv och rekommendationer.
 • Planera baserat på aktuell information men med reservation för att planerna kan komma att förändras eller ställas in.
 • Minimera sociala kontakter vid aktiviteter.
 • Skala ned aktiviteter, dvs. gör det vi måste och flytta/ställ in annat.

Vi menar alltså att det inte finns någon mening att omedelbart ställa in allt, vilket vi i vissa fall (i dagsläget) inte får göra. Dvs. planerna vi har ligger fast, men med reservation att formatet kommer ändras alternativt att aktiviteter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vi som anordnar återkommer med information hur vi agerar i enskilda aktiviteter. Inom kort kommer information om arbetsdagen, pub-kvällen samt stämman.

Men vi kan redan nu säga att ni kan räkna med anpassningar för att minska smittspridningen och skydda hälsa och säkerhet för alla oss som vistas här i Ropnäs.

Ta hand om er!

Varma hälsningar från Styrelsen, festkommittén och anordnare av loppis.

2020-04-02 Status Covid-19

För er information har vi sedan en tid utrett och samlat information om hur Covid-19 frågan påverkar de aktiviteter som genomförs i samfällighetens regi. Såsom stämma och arbetsdag mm.

Men styrelsens befogenheter sträcker sig inte till alla aktiviteter vi har här i Ropnäs.

Vi planerar därför ett möte via Skype på söndag 5/4 där förutom styrelsen även festkommittén, valberedningen samt de som brukar arrangera loppis är inbjudna.

Det är ett informationsmöte för arrangörer i Ropnäs där vi delar den information och de synpunkter vi har med varandra.

Mvh Ordf.

2020-03-27 Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin följer även vi utvecklingen och på vilket sätt detta påverkar de aktiviteter vi har i samfällighetens regi.

Exempelvis brukar stämman besökas av ett 50-tal medlemmar samt att flera av dessa hör till riskgrupper. Förutom stämman behöver vi även ta ställning till andra aktiviteter såsom arbetsdagen samt övriga aktiviteter.

I dag meddelades att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

Vad det innebär i detalj får vi nog snart klart för oss men vi kan redan nu konstatera att t.ex. stämman faller inom riskzonen och att vi sannolikt på något sätt behöver ändra vår planering.

Men förutom formalia, regler och förbud är detta ett fritidshusområde där, med rätta, många bryr sig om sig själva och varandra. Det finns all anledning att sköta det vi gör tillsammans med förstånd och efter bästa förmåga.

Men vi har lite tid.

Styrelsen utreder just nu alternativ och ber er förhålla er till den plan och de datum vi redan har beslutat fullt medvetna om att form och datum kan komma att ändras.

Villaföreningen som är vår rådgivare gick för någon dryg vecka sedan ut med följande information:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/hur-ska-arsstamman-i-en-samfallighetsforening-hanteras-med-hansyn-till-coronaviruset/?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=anpdm.com&pe_data=D43475A417149435A4670474B594271%7C26343363

Ta hand om er, vi återkommer med information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-02-20 Datum för vårens arbetsdag samt stämma
Vårens arbetsdag är planerad till den 25 april.

Stämman är planerad till den 30 maj.

Mer info kommer inom de närmsta veckorna.

2019-12-11 Störningar på hemsidan
På grund av en automatiskt uppdatering låg vår hemsida nere i några dagar felet är nu avhjälpt och vi har uppdaterat kontaktvägar så att det inte ska ske igen.

2019-11-07 Sommarvattnet avstängt!
Nu har vi stängt av vattnet för denna säsong

2019-10-29 Det gemensamma vattnet tjänligt.

Nu har vi fått de två provsvar med tjänligt vatten vi behövde för att lyfta rekommendationen att inte använda vattnet i livsmedel utan att koka det först.
Det gemensamma vattnet är alltså godkänt att användas på normalt sätt dvs. även i livsmedel.

Hälsningar
Styrelsen

2019-10-26

Om väderprognoserna håller planeras sommarvattnet att stängas av v.45.

Vattnet kan komma att stängas av tidigare om väderprognoserna inte håller och det blir kallare. Men som det ser ut just nu kommer sommarvattnet vara på t.o.m. höstlovsveckan.

2019-10-05

Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Lite deja vu på morgonkvisten och flera sorters väder, men med gått humör fick vi allt planerat gjort. Utöver det fick vi tillfälle för trevligt umgänge med grannar.

Stort tack.

Mvh Styrelsen

2019-10-04 Ny information om vattnet
Med tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så kommer här en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Läs här

2019-09-28 Vattnet åter missfärgat. 

I skrivande stund har vet vi inte varför vattnet åter är missfärgat. Det som har hänt är att filtret i veckan reparerades och kopplades in igen. Sannolikt har missfärgningen med det att göra. Vi kontaktar leverantör för att få klarhet och återkommer snarast möjligt.

Observera att åtgärd för koli inte är klart ännu varför rekommendation att inte använda vattnet som dricksvatten eller i livsmedel kvarstår.

2019-09-08 Jakt på grävling. 

Enl. stämmobeslut för något år sedan har Peter Wallgren jakträtten på vår samfällighet.

Eftersom jakträtten är en del av GA2 har styrelsen rätt att agera så länge vi håller oss inom ramen för denna.

Vi har därför frågat Peter Wallgren vad han har för planer gällande jakt på grävling och han meddelar att han har planer att sätta ut fällor.

Han meddelar också att enskilda fastighetsägare kan kontakta honom om de vill ha ytterligare hjälp med grävlingar.

Han har telefon: 070-869 54 74

2019-08-13 Uppdatering angående sommarvatten. 

Eftersom vi haft ett otjänlig prov på vatten med koliforma bakterie så måste vi visa med två oberoende prov att inga koliforma bakterie finns kvar. Antagligen har ytvatten orsakat förorening. Anläggning har behandlats med klor och vi väntar på svar från vattenproverna. Analysen på övriga parameter så som mangan och järn är tjänlig med anmärkning på grund av förhöjda järnvärden. 

I samråd med hälsomyndigheten kan vi ge följande rekommendation för sommarvatten und den tiden vi väntar på analyssvaren. 

Vatten ska kokas innan användning som livsmedel. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-08-11 Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag är planerad till den 5:e Oktober mellan kl. 9:00 – 15:00. I vanlig ordning grillar vi till lunch.

Välkomna.

2019-08-07 Statusuppdatering gällande vatten

Vi har fått svar från analysen av vattenprovet. Proverna visar att vattnet är otjänligt pga. förhöjda halter av koli bakterie. Vattencisternen kommer att behandlas med klor under veckan och ett nytt prov kommer tas därefter. Klorbehandling kan medföra att vatten luktar och ev. smakar lite klor.

Sommarvattnet ska alltså inte användas som dricksvatten eller i livsmedel tills vi har fått analyssvaren från det nya vattenprovet.

Labbet anger att det brukar ta 10 arbetsdagar till analyssvaren kan ges. Vi har i dagsläget inget svar var bakterien kommer ifrån och jobbar med frågan. Som tidigare nämnd går det utmärkt att kontakta mig i ärendet.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

almut.werner@ropnas.se

2019-07-26 Statusuppdatering gällande vatten och åtgärdsplan

Situationen är följande:

Två fel har uppstått med filtret. Ett kunde åtgärdas och ett kvarstår. Kvarstående felet är tyvärr mera omfattande än det först såg ut, så att det inte kommer kunna åtgärdas under sommaren. Detta hänger bla ihop med att vår anläggning har några år på nacken och reservdelar inte finns på hyllan. Utredning pågår. Hela denna process går lite segt nu under semestertider. 

För att kunna ge en mera kvalificerat rekommendation med avseende på vattenkvalitet av det ofiltrerade vattnet kommer det tas ett vattenprov som skickas till analys. Vattenprovet kommer tas i början av nästa vecka. 

Analyssvaren kommer sen två veckor efter att provet har kommit fram till laboratorium dvs att vi tidigast kan vänta oss ett svar i mitten av v33. Så länge gäller alltså uttalat rekommendation! 

Anledning varför mer detaljerat information inte har kommit förrän nu är att vår entreprenör och jag hade svårt att når varandra på grund av semester. För mer information eller vid frågor kring sommarvatten får ni gärna kontakta mig.

Om man inte vill be grannarna om vatten så finns öppna tappställen i kommunen:

 • Norrtälje brandstation: Baldersgatan 27 J, 761 50 Norrtälje
 • Rimbo: Verkstadsvägen 7, 762 51 Rimbo
 • Hallstavik: Gottstavägen 24, 763 41 Hallstavik
 • Älmsta: Videvägen 12, 760 40 Väddö
 • Blidö: Brandpost i Stämmarbacken. Koordinater 59.635539, 18.925217.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Almut

Vattenansvarig 

2019-07-24

Statusuppdatering gällande vatten:

Filtret är fortfarande bortkopplade dvs. sommarvatten som vi får i våra kranar är just nu ofiltrerat. 

Vi vet att vi har höga manganhalter i vatten även efter filtrering som kan orsaka missfärgningar tex. på tvätten. I övrigt har vi bra vatten dock kan vi utan filter inte säkerställa att kvaliteten är tillräcklig bra enligt kraven för dricksvatten. Kvalitetskravet som gäller för vår vattenanläggning är lika dem för ett vattenverk vilka är mycket hårdare än för enskilda brunnar. 

Styrelsens rekommendation kvarstår därmed att inte använda vattnet som dricksvatten just nu. 

Uppdaterat information kommer finnas på hemsidan och anslagstavlor. Vi informerar så snart som möjlig när statusen ändras. 

Ha en bra sommar. 

/Styrelsen 

2019-07-16

Vattnet är tillbaka nu men filtret är fortfarande förbikopplat varför nedan rekommendation gäller.

Tanken håller nu på att fyllas med vatten men pumpen som gör det pumpar långsamt. Vi uppmanar er därför att vara återhållsamma med förbrukningen.

Leverantör kommer tillbaka för att rengöra filtret på torsdag.

2019-07-15

Som ni vet har vi haft problem med missfärgning av sommarvattnet. Felet är nu lokaliserat och berodde på att en transformator till filtret gått sönder. Detta har inneburit att backspolningen till filtret inte fungerat varför till slut missfärgningen gått igenom och ut i ledningsnätet.

Filtret är nu förbikopplat för att rengöras och repareras. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Under tiden innebär detta att vattnet vi har i ledningarna är ofiltrerat. Vi har naturligt något förhöjda värden av mangan i vårat vatten. Även partiklar kommer igenom.

Sannolikt är detta inget farligt men för säkerhets skull avråder vi från att använda vattnet till dryck och mat.

Vi återkommer med mer information snarast.

2019-07-05
Vi har fått en del synpunkter på att skogsmaskiner inte åker åt sidan då de får mötande trafik. Maskinerna är tunga, i synerhet med last, och även om våra vägar är fina tål de inte allt för tung trafik, i synnerhet vid vägkanterna. Då de inte åker åt sidan följer de våra instruktioner. Vi beklagar obehaget men detta är ett obehag vi tyvärr får leva med under den ändå korta tidsperiod detta problem uppstår. Vi uppmanar istället att ni hjälper dem så vi kan bevara våra fina vägar.

2019-07-05
Toaletten vid badet är nu flyttad tillbaka till där den välte i stormen. Den är också i drift så den går att använda under säsongen. Styrelsen utreder hur den kan göras mer estetisk.

2019-07-05
Vi har problem med att brädorna på båtbrygga ett ligger lösa. Vi har försökt skruva fast dem men reglarna är ruttna. Vi har en lösning på detta men det kommer ta en stund innan vi åtgärdat det. Vi uppmanar därför till försiktighet då ni går på bryggan. Det finns en del brädor som i ändarna sticker upp en del samt skruvar som lossnat från regeln och därför också sticker upp. V. v. var försiktiga tills vi lös detta.

2019-06-28 Kort info angående sommarvatten
Sommarvatten har varit missfärgat under veckan med skiftande intensitet. Rekommendation som vi har fått av våra entrepenörer är att låter vatten rinner tills det blir klart. 

Orsaken till missfärgningen hänger ihop med tryckavfallet som vi hade under midsommar och tyvärr kan det blir så därefter. Det är ingen farlig men långt i från rolig att har brunt vatten. Dock att inte använda vatten gör inte saken bättre. Förhoppningen är att det efter helgen när det är flera som har använd vatten har blivit bra igen. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-06-22 Uppdatering på vatten

Vi satt på vatten igen. Det kan ta lite tid tills trycket är uppe igen. Vi alla får vara observant på vattentrycket och vattenflöde. Ring mig om det är blir dålig igen så får vi undersöka saken vidare. Änsålänge kan vi inte helt utesluta en läcka men det verkar vara osannolikt.
Jag nås på 0765 34 91 96

Glad midsommar till alla er.
/Almut

2019-06-19
Nu är skördarna tillbaka för att röja det sista ute i våra skogar. Att det tagit en stund beror, som ni säkert förstår, på att de har fullt med jobb även i andra skogar i Roslagen. Totalt sett blir vi klara väldigt tidigt jämfört med andra tack vare de kontakter som finns i föreningen. Jättestort tack för det och den arbetsinsatsen.

Travar med stockar töms samtidigt som de fylls på i takt med det arbete som pågår. Det kan se ut som att inget händer men det gör det faktiskt.

Riset som ligger utmed våra vägar kommer att ligga kvar till hösten för att sedan flisas och säljas.

Nu ser vi fram emot en underbar midsommar, eller hur!

/Styrelsen

2019-06-11
Nu är vattnet igång igen!

2019-06-10
Det verkar vara en läcka någonstans i vårat vattensystem. För närvarande är pumpen avstängd tills vår entreprenör hunnit åtgärda!

2019-06-08
Den röda lastbil som står på Ropnäsvägen tillhör de som sköter röjningen efter stormen. Motorn är sönder och de har beställt reservdelar. Den kommer att flyttas snarast möjligt

2019-05-19
Ni glömmer väl inte årstämman på lördag? Vi ses i Ladan kl 13. I år finns alla handlingar att hämta på hemsidan under flik Dokument. Lösenordet finns i kallelsen. Observera att vi kommer att ha ett mycket begränsat upplag av handlingarna för påseende i utskriven form på stämman vilket kan vara bra att vara förberedd på. Så ta med egna utskrifter eller ladda ned i egen padda/mobil
Vi ses!
/Styrelsen

2019-05-11

Jättestort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Eftersom vi i sista stund sköt upp arbetsdagen en vecka var uppslutningen av naturliga skäl inte riktigt lika stor som den brukar men givet de förutsättningarna blev vi ändå ganska många. Naturligtvis ska vi räkna in de som var med förra helgen och sammantaget var vi nog ungefär lika många som vi brukar. Totalt sett jättebra uppslutning. Toppen!

Det som är kvar att göra är vägguppen som vi inte kunde lägga ut eftersom vägarna inte är klara samt toaletterna som ännu inte är satta i bruk. Vi hoppas ha toaletten vid ladan i bruk till stämman medan den vid vändplanen får vänta tills efter stämman då vi ännu inte vet om den ska flyttas.

Vad gäller riset fick vi faktiskt undan riktigt mycket. Men det finns hur mycket som helst att röja så det finns mycket kvar ändå. Tyvärr kommer vi nog få leva med det ett tag. Om vi vill kan vi naturligtvis ordna extra insatser men just nu kanske vi ska andas ut lite och sikta in oss på stämman.

Än en gång tack för era insatser.

2019-05-04

OBS! Nytt datum för vårens arbetsdag är lördag den 11 maj.

Hittills har detta år varit dramats år här på Ropnäs. Först stormen sedan röjning och nu på arbetsdagens morgon vaknar vi upp med en decimeter nysnö!!!

Vi ställde in dagens arbetsdag pga. väder, men en del kunde vi ändå göra. Vi reparerade stolpar på våra bryggor, säkrade hopptornet och reparerade badbryggan, sjösatte bojekan, och en av våra yngre förmågor förgyllde tillvaron med en snögubbe.

Vi inser naturligtvis att det inte är optimalt att ändra datum för arbetsdagen i sista stund och uppmuntrar så många som möjligt att komma nästa lördag den 11 maj istället. Vi behöver arbetsdagen för att underhålla vårt gemensamma och för att ställa fram det vi nyttjar under säsong.

2019-05-03
Vattnet är nu påsläppt för hela området.

2019-05-02

Sommarvatten är igång i stort sett hela området. Vatten på Granåsvägen och Gillviksvägen är fortfarande stängda på grund av läckage. Arbeten med reparation på gå och om allt går som det ska förhoppningsvis klar innan arbetsdagen.

2019-04-16
Välkommen till vårens arbetsdag den 4 maj kl 09.00-15:00. Lättare lunch serveras för de som deltar. Vi ses nere vid parkeringen vid hamnen. Ta med egna verktyg som passar ditt val av arbete, se lista på anslagstavlan i området.

2019-02-03
Nu finns ett ny medlemsbrev att läsa under Infobrev

2019-01-21
Efter att ha löst det mest akuta arbetet med träden efter stormen så är våra vägar och delvis våra markområden under kontroll (tack alla som har deltagit, ingen nämnd ingen glömd). Så nu börjar arbetet med att få ordning på föreningens marker. Vi har inventerat området och det är ca 400 träd som har fallit i stormen.

Vi har anlitat entreprenörer, skogsarbetare som kommer att kapa träden och sedan sker skotning där vi samlar ihop träden så att Holmen kan hämta träden. Det finns risker med att röja skog efter en storm som Alfrida så vi låter de anlitade skogsarbetarna sköta all kapning av träd på föreningens marker. Vissa rotvältor kommer att gå tillbaka av sig själv och vi kommer att titta på detta vid skotningen men hur vi hanterar rotvältor och riset efter trädkapningarna får vi återkomma om. Angående tidplanen så planerar vi att arbetet ska vara klart under april månad.

I informationsbrevet som kommer i månadsskiftet januari/februari fortsätter vi att informera i ärendet då vi även hoppas att vi kan redovisa hur detta kommer att påverka föreningens ekonomi.

2019-01-21
Vattenfall har jobbat på bra och ledningen vid pumphuset har redan reparerats. Pumpen har funktionskontrollerats. Allting är som det ska. Vatten vid tappställen är på igen.

2019-01-16
Information om pumphuset och vatten till vintertappstället finns att läsa under Vatten

2019-01-07
Mitt i allt elände med Alfrida så kan vi idag med glädje informera om att rättstvisten i Mark och Miljödomstolen angående reseersättning till styrelsen vid uppdragsrelaterade resor, har avgjorts till vår fördel. Domen har vunnit laga kraft och ingen överklagan har inkommit. Vi har yrkat ersättning för extra kostnader på 5.000 som nu tillfaller Ropnäs kassa. Alla rättegångskostnader betalas av motparten.

Tvisten handlade om ifall styrelseledamöterna har rätt att begära ersättning för resor i tjänsten, precis som vilken kostnadsersättning som helst. Ropnäs Samf har haft som policy att ersätta ledamöter för dessa resor, men endast den skattefria delen enligt Skatteverkets regler. Utan denna ersättning skulle vissa i Ropnäs styrelse i princip gå back somliga år (som t ex i år då Alfrida med största sannorlikhet kommer att innebära en hel del extraresor) då arvodet inte kommer upp i en sån nivå så att den täcker utgifterna. Man skulle alltså kunna hamna i den situationen att man får betala för att få sitta i styrelsen, vilket inte är rimligt. Vi har nu fått rätten på vår sida.

2019-01-05
Det finns för närvarande inget gemensamt vatten i Ropnäs då pumphuset är utan el. Det är mycket ovisst när det kan komma igång igen.

2019-01-04
Stormen Alfrida har lämnat stora skador efter sig i Ropnäs. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast se över sina hus och  ev trädfällor på sina tomter.

2019-01-02
Hej och God fortsättning! Storm i Ropnäs med en hel del omkullblåsta träd. Flera träd blockerar vägarna. Vi ska försöka lösa att få bort dom mest akuta så får vi sen vem som ska stå för kostnaden. Det viktiga just nu är att få bort dom och att vägen blir framkomlig igen. Vi inspekterar vidare och kommer att kontakta de fastighetsägare som har åverkan på sina hus.

2018-11-01
Information om vatten
Remmarna på vattenpumpen är nu reparerade och sommarvattnet avstängt.

2018-10-18
Information om vatten
Båda remmar på vattenpumpen har gått av och kommer inte kunna repareras förrän nästa vecka. Detta innebär att det inte kommer att finnas vatten ens vid vårat tappställe. Meddelande kommer gå ut när vattnet är igång igen.

2018-10-10
Information angående sommarvatten:
Vatten är fortfarande på och kommer att vara det även under kommande helgen. Sommarvatten kommer stängas av under nästa vecka (v42).

2018-09-22
Välkommen till höstens arbetsdag lördagen den 6 oktober.
Vi träffas klockan 09:00 och beräknas vara klara ca 14:00. Se mer info på anslagstavlorna i området.

2018-07-09
Det är torrt i skog och mark och återigen eldningsförbud i hela Norrtälje Kommun. Vi har därför i samråd med entreprenören valt att avvakta med dikesslåtter då vi är rädda för att maskinen kan avge gnistor.

2018-07-09
Vi har tidigare prelbokat den 29 september för arbetsdag. Men alltför många i styrelsen kan inte delta den dagen och då blir det tufft för oss att hålla ihop det. Nytt datum är därför satt till den 6 oktober.

/Styrelsen

2018-06-21
Röjning i lada och snickarbod 30/6-1/7
Den 30 juni kommer vi att städa ur ladan och snickarboden för att bättre kunna hålla det rent, snyggt och trevligt i våra gemensamma fastigheter.
Känner du till att det finns saker av betydelse där som skulle kunna förväxlas med ”skräp” – vänligen meddela oss detta alternativt märk upp.
Om någon (mot förmodan) råkar förvara något privat i nämnda byggnader – vänligen ta hem innan urstädningen.
Vi kommer att ha en container på plats, finns det fortfarande plats i denna på eftermiddagen den 1/7 är det OK att komma förbi med brännbart!
Passerar ni där under helgen, fråga oss gärna om vi vill ha hjälp med att t ex bära något 🙂
Självklart är den som vill välkommen att vara delaktig i röjningen!

Hälsar styrelsen
genom Ann (Säkerhet/Renhållning) och Maria (Fastighet).

2018-06-21
Några påminnelser gällande vattenförbrukningen.
Som alla vet har vi haft en väldigt torr vår i år. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. För att vi inte ska löpa risk vattnet ska ta slut gäller det att vi hushåller rätt från början. Med sparsamt vattenanvändande kan sommarens grundvattennivå räcka längre.
Sommarvattnet får aldrig användas till annat än hushållet.
Norrtälje kommun har uttalat ett bevattningsförbud samt att man har förbjudit att fylla upp sin pool med grundvatten. Man hänvisar istället till tankbilar. Detta gäller för oss alla oavsett om vi använder sommarvatten eller har en egen brunn.
Här kommer några tips för att använda vatten på ett hållbart sätt som Norrtälje kommun ger:
-Stäng av vatten när du borstar tänderna.
-Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
-Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Var varsamma med vattnet så att vi slipper större problem längre in i semestertiderna!

2018-05-07
Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Läs mer under flik Dokument/Övrigt

2018-04-16
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Läs mer under flik Grönområde.

2017-12-21
Nu är skogsgallringen klar! Maskinerna har lämnat området och det som återstår är för Holmen att hämta upp virket och slyt vilket sker i senare delen av 2018. Påminner om att det är livsfarligt för barnen att leka i virkeshögarna!
Vill passa på att tacka Börje Karlsson för alla dessa timmar han lagt ner i gallringprojektet! Utan honom hade det blivit betydligt dyrare och långdraget.
Till våren behöver vi göra en gemensam insats i att rensa undan, mer info kommer. Allt ser kalt ut nu när träden är lövfria och barrträden bortgallrade men sen när ljuset kommer så drar det iväg och det blir grönt och lummigt när ädelträden får ta sin plats.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

2017-11-20
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen. Se mer info under flik Grönområde.

2017-09-30
Tack alla för er insats idag på höstens arbetsdag. Bryggorna kom upp och sly röjdes plus mycket annat. Alla bäckar små! Och som alltid lika trevligt. Vad vore Ropnäs utan er alla! Ung som gammal, liten som stor.
Idag har vi även städat på våra anslagstavlor! Vi rensade också på reklam bland brevlådorna och satt upp Ej reklam-lappar på de lådor som vi sett inte vittjas.
Om du har fått en sån lapp på din låda men vill ta hand om reklamen så är det givetvis bara att riva loss den!
Anslagstavlorna är nu indelade i tre sektorer, för samfälligheten, medlemmarna resp. övriga, dvs utomståënde. Skruvar och spikar är borttagna liksom gamla annonser och de flesta anslag sitter nu fast med häftstift.
All gammal reklam är tömd i sopsäckar. Det blev några tiotals kilo, t.o.m. en del från i fjol, som ett par dussin brevlådeägare inte orkat ta hand om. Men nu kan ni sova lugnt, för så vitt inte något viktigt brev följt med i soporna!

2017-09-20 För allas info.
Vattenfall informerar att de återkommer om cirka fyra år för nästa röjning. Tidigare har det varit var 8:e år.
För att slippa att Vattenfall rensar åt er och ev förstör träd och buskar så kan alltid fastighetsägarna själva kontinuerligt hålla undan sly under ledningarna på egna tomter.

2017-09-18
**Välkommen till höstens arbetsdag den 30 september**

Vi träffas klockan 09:00 och håller på fram tills att vi är klara. Nedan är de arbetsuppgifter som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar under dagen. Det finns nåt för alla, gammal som ung.Ta med egna verktyg som passar ihop med ditt val av arbetsuppgift. Vi behöver även tillgång till båt för punkt 4. 3 röjsågar kommer att finnas.
Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

1. Röjning av sly nere vid badplatsen + båthamn
2. Röjning av sly längs Midsommarvägen och ladan
3. Röjning av stig mot kärleksudden
4. Upptagning av badbryggor och hajfena
5. Frakta bort sittbänkar upp till ladan för förvaring
6. Städa ur kemtoaletter
7. Ta in väggupp till ladan för förvaring
8. Ta in midsommarstången till ladan
9. Ta in fotbollsmål till ladan för förvaring
10. Ny trumma och mer flis till gångväg vid Bergklacksvägen
11. Reparation av båtbryggor
12. Städning/röjning postlådor samt anslagstavlor

Grillning kl 12:00 för de som deltar.

Vi ses!
/Styrelsen
2017-08-07 Årets tredje infobrev finns nu att läsa på sidan Infobrev.

2017-07-28 30 km/tim är högsta hastighet INTE lägsta.
De allra flesta bilförare fattar att vägguppen är till för att sänka hastigheten. Tack för det.
Men så finns det några som tror att man måste hoppa/flyga över dem i upp till 50 km/tim. Förutom att det antagligen är obekvämt håller inte guppen för sådana smällar. Då skulle vi behöva ha asfalterade gupp. Reparationer och byte kostar tusenlappar som vi alla får vara med och betala, vilket redan är ett faktum.

Det allra allra sämsta man kan göra är att bromsa in tvärt alldeles inpå guppen för det gör att de glider fram och tillbaka vilket sliter isär dem. Man måste faktiskt inte accelerera upp till hög fart mellan guppen!

Tänk på barnen istället för att försöka flyga.

Hälsningar från vår Vägkapten Börje

2017-07-23 Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA, se provsvar under flik Vatten. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning, se jämförelse och läs mer under flik Vatten.

2017-06-19 Nån som vill ha fyllnadsjord? Vi dikar ur och jordmassor blir över. Vill du ha, och dessutom få hemkört inom Ropnäs, kontakta Peter Wallgren i Gryta på 070-8695474. Peter är den som arrenderar våra åkrar. Passa på nu när det är torrt för det går inte att leverera jord om det är blött på åkern, vi vill inte ha upp lera på vägarna.
Han tar även andra uppdrag inom schakt och gräv mot ersättning.

2017-06-12 Nu är protokollet från årsstämman klart och finns under fliken Dokument–>Stämmoprotokoll

2017-06-05
Nu har vår hamnkapten färdigställt årets båtplatslista. Läse mer under medlemssidan Hamnen.

2017-05-12
Kunde du inte vara med på vårens arbetsdag?
Då finns det arbetsuppgifter kvar att göra.
1) utesofforna som brukar stå nere vid båtbryggorna behöver målas. De står slipade och klara inne i ladan. Färg och penslar ligger på samma ställe, även plast för skydd. Tänk på att plocka undan allt efteråt eftersom ladan ska användas bl a till stämman. De ska sen ställas ut på samma plats som tidigare.
2) fasaden på pumphuset ska målas. Ytorna är redan rengjorda med fasadtvätt. Färg, penslar och maskering finns inne i ladan precis innanför dörren, uppmärkt med ‘pumphus’. Fasad och takfot ska målas röd. Vindskivor, dörr och knutar ska målas svarta. Egen stege behövs. Observera att det behöver vara minst 5 grader dygnet runt för att kunna måla. Målningen bör ske mitt på dagen för att en hinna ska uppstå innan daggen kommer.

Ladan står uppställd från morgon till kväll nu på lördag den 13:e. Även nästa helg finns samma möjlighet.
Om tiden inte passar så finns nyckel till ladan att hämta hos alla styrelsemedlemmar.
Förteckning över styrelsemedlemmar se anslagstavla.

2017-05-08
Årets andra infobrev är på väg ut till alla medlemmar och finns på sidan Dokument –>Infobrev.
Hjälp oss att spara pengar och ta emot din post via mailen istället. Du får då också informationen
snabbare för vi skickar alltid med billigaste portot som då tar lite längre tid på sej att komma fram. Maila dina uppgifter till info@ropnas.se om du inte redan gjort det!

2017-04-30
Tack för en fantastisk insats idag på årets första arbetsdag!
Ge er själva en rejäl klapp på axeln, det är vi alla värda! Allt gick som smort, trots kylan (eller kanske just därför!).
Totalt var vi mer än 60 personer som hjälptes åt.
Högt deltagande bidrar till vår samfällighets trevnad och att hålla samfällighetens kostnader nere.
Under våren 2017 kommer Holmen Skog att påbörja gallring av skogarna på Ropnäs, se mer info under Grönområden (allmän info).

OBS!

Information som bara  samfällighetens medlemmar ska ha tillgång till är lösenordsskyddad.

kontakt: info@ropnas.se
web@ropnas.se

                                                             

Kalendarium 2022

13 mars – Styrelsemöte

21 mars – Besiktning IP-Only (med reservation för snön)

31 mars – Första inbetalning medlemsavgift

31 mars – Sista dag för motioner inför årets stämma

2 april – Styrelsemöte

23 april – Städdag

21 maj – Ordinare stämma

30 juni – Andra inbetalning medlemsavgift

12 juli – Styrelsemöte

21 augusti – Extra stämma

14 september – Styrelsemöte

1 oktober – Höstens Arbetsdag

23 november – Styrelsemöte

 

Aktuellt i Ropnäs

 

Grävning i marken nära vårt pumphus

För kännedom: Vattenfall eldistribution kommer att utföra arbete med att gräva ner elledningar i marken i närheten av vårt pumphus (se karta). Byggnationen är planerad till nästa vecka, det vill säga vecka 48.

 

2022-10-24 – Avstängning sommarvatten

Sommarvattnet är nu avstängt för säsongen.

 

2022-08-29 – Avstängning sommarvatten

Planen är att sommarvattnet kommer att stängas av under vecka 42, om inget oförutsett händer.

 

2022-08-29 – Höstens Arbetsdag

Vi samlas den 1 okotober klockan 9 nere vid vattnet och delar upp oss för att genomföra de uppgifter som behöver göras. Mitt på dagen, omkring klockan 12, serverar vi grillad korv och sedan fortsätter arbetsdagen en stund efter det också. Om du har redskap för röjning/krattning får du gärna ta med dig.

Det vi brukar göra under höstens arbetsdag är till exempel detta: röja sly vid badplatsen, båthamnen, ladan och utmed vägen från badet till ladan samt Midsommarvägen. Klippa vass. Ta upp badbryggor och hajfena, ta in midsommarstång och fotbollsmål Ta bort vägguppen, sittbänkarna vid badet och grillarna. Se över bryggor, omklädningsrum, lada och snickarbod.

Det finns uppgifter för alla, oavsett förkunskaper. Varmt välkomna!

 

2022-07-26 – Extra stämma

Kallelse samt proposition till extra stämman den 21 augusti finns nu tillgänglig på hemsidan under Dokument –> Stämmohandlingar. Navigera via toppmenyn eller klicka här.

 

2022-07-24 – Sommarvattnet

Sommarvattnet är på igen.  Matningen till vintertappstället vid brevlådorna är avstängd. Just nu vet vi inte vad orsaken är eller vad som krävs för att åtgärda skadan för att vintertappstället ska fungera igen. Vi återkommer om en planerad avstängning är nödvändig.

 

2022-07-23 (21:35) – Sommarvattnet

Huvudvattenledningen vid korsningen Ropnäsvägen / Myrstigen / Ladvägen har tyvärr brustit. Detta innebär att vattnet har stängts av för hela området. Vi återkommer snarast med ytterligare information. Just nu vet vi inte vad orsaken är eller vad som krävs för att åtgärda skadan. Vi återkommer snarast med ytterligare information.

 

2022-07-19 – Sommarvattnet

Tyvärr har vattenledningen på Ropnäsvägen blivit avgrävd i samnabd med flisning. Vi har stängt av vattnet vid Granåsvägen, vilket innebär att alla fastigheter efter Granåsvägen nu saknar vatten. Vi har i nuläget ingen prognos när detta är åtgärdat, men vår målsättning är att det åtgärdas idag.

Uppdatering (11:54): Vattnet är på igen. Eventuellt kommer vattnet stängas kort  igen för att säkerställa att reparationen är korrekt utförd. När detta sker vet vi i nuläget inte. 

 

2022-05-06 – Information

Hemsidan är uppdaterad med protokollet från stämman den 21 maj samt det senaste vattenprovet. Titta under “Dokument/Stämmoprtokoll” och “Vatten“.

 

2022-05-06 – Valberedningen

Valberedningen har nu ett förslag för ny styrelse inför kommande period. Valberedningens förslag finns på sidan “Stämmohandlingar

 

2022-05-06 – Sommarvatten

Sommarvatten är på för säsongen. Alla kranar som frusit sönder i höstas är åtgärdade. Vi uppmanar alla medlemmar att rapportera eventuella läckage snarast möjligt till någon i styrelsen.

 

2022-04-28 – Meddelande från Valberedningen

Bästa Ropnäsbo

Inom kort håller Ropnäs samfällighetsförening sitt årsmöte. Där är ni obligatoriska medlemmar.

På årsmötet måste vi välja en ny styrelse. Det är ett juridiskt krav som vi inte kommer undan.

Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller samfällighetsföreningar. Alla sådana måste ha en fungerande styrelse. Om inte, kommer Länsstyrelsen att tillsätta en s.k. syssloman som tar över styrningen av föreningen. Då blir det mycket dyrt, ca 100 000 kr i månaden eller någon miljon per år, samtidigt som vi själva tappar kontrollen. Detta får bara inte ske utan här måste alla då och då hjälpa till.

F.n. behöver vi en kassör och en sekreterare. Det är inga komplicerade uppgifter, men visst tar de några timmar per år. Vi omsätter runt en halv miljon och styrelsen håller årligen ett halvdussin möten. Detta hinner de flesta med, även om många av oss säkerligen har en hektiskt vardag.

Välkomna att höra av er!

Valberedningen för Ropnäs samfällighetsförening

 • Stig Forshult: 070-531 53 88 eller stig.forshult@ropnas.se
 • Mari Persson: 070-796 96 04 eller mari.persson@weekday.com
 • Caroline Wiklund: 070-926 63 04 eller callaballa@outlook.com

2022-04-28 – Dokument stämma 2022

Nu finns alla bilagor till kallelsen till årets ordinarie stämma under dokument/stämmohandlingar.

 

2022-04-28 – Sommarvatten

Det har gjorts ett försök att sätta på sommarvattent men tyvärr har vi ett antal läckage så vattenet är avstängt nu.  Då väderprognosen visar att det ska vara kring noll grader några nätter framöver så har vi beslutat att avvakta med att sätta på sommarvatten.

Orsaken till dessa läckage är att det kom en köldknäpp innan vi han stänga av vattent i höstas. Det finns alltid önskemål att vattnet ska vara på så länge som möjligt då vi har många medlemmar som endast har sommarvatten. I höstas väntade vi tyvärr lite för länge. Denna sida uppdateras så fort det finns ny information.

 

2022-04-20 – Städdag våren 2022

Lördagen 23 april är det dags för vårens arbetsdag, vi hoppas att många kommer, det finns en hel del att röja.

På med rejäla skor och så samlas vi 9.00 på parkeringen vid vattnet för att dela upp oss för olika arbetsuppgifter.

Det kan vara fiffigt att ta med kratta och skottkärra, en såg kan också komma väl till pass.

Vi skulle också ha stor nytta av att ha flera röjsågar igång så ta gärna med om du har möjlighet. Du kan få ersättning för drivmedel som går åt under arbetet.

Mitt på dagen kommer vi att bjuda på grillad korv.

Det finns uppgifter som passar alla!

 

Det vi ska göra under dagen är bland annat:

Röja och kratta.
Städa omklädningshytter, ladan och snickarboden.
Driftsätta slamtoaletterna vid badet och ladan.
Ta fram fotbollsmål.
Renovera, skura, olja och sjösätta badbryggor.
Ställa ut, skura och olja sittbänk.
Lägga ut hajfenan.
Placera ut väggupp.
Klippa vass.

 

2022-03-28 – Medelande från Valberedningen

Ropnäs är en samfällighetsförening som har hand om vårt gemensamma – som vägar, bryggor, vatten och skogsskötsel. Och vi har en styrelse som arbetar med att se till att den förvaltningen funkar.

Nu ska några i styrelsen kliva av sina uppdrag i samband med vårens stämma och det behövs påfyllning. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta valberedningen så berättar de mer om uppdraget.

Man kan se det som att alla i området någon gång behöver göra en insats i styrelsen, det är ju ett arbete som måste utföras kontinuerligt. Det är inte ”någon annan” som fixar, som i en kommun till exempel. Att vara med i styrelsen kräver en del tid och engagemang, men det är också roligt!

 

Här når du valberedningen:
Mari Persson
mari.persson@weekday.com
070-796 96 04

Caroline Wiklund
callaballa@outlook.com
070-926 63 04

Stig Forshult
stig.forshult@ropnas.se
070-531 53 88

 

2022-03-28 -Skog

Vintern blev tämligen snöfri men stundtals desto blåsigare. Även om det varit långt från Alfridas härjningar så har ändå ett och annat träd blåst omkull.

Styrelsen har sett och fått rapporter om några av dessa, men vi misstänker att det kan ligga fler som vi inte känner till.

Därför ber vi alla er i området att rapportera till oss om ni noterat att det ligger träd på samfällighetens mark. När vi får kännedom om var det ligger fallna träd går vi dit och ser om de behöver tas bort eller kan ligga kvar och bidra till den biologiska mångfalden.

Så om du sett träd som blåst omkull under vintern och ligger på samfällighetens mark, skriv in till info@ropnas.se och berätta var de ligger.

 

2022-02-03 – Avverkning skog

Stormen Malik har fält träd på en av våra allmänningar i anslutning till Granåsvägen. Ytterligare höga träd står farligt till och skulle kunna orsaka skada på byggnader på närliggande tomter. Med anledning av detta arbetar vår entreprenör nu i området och avverkar träd som riskerar att ställa till skada.

Avverkad skog kommer läggas upp vid Midsommarvägen i väntan på flisning.

 

2021-12-22 Infobrev

Nu finns  Medlemsbrev 4-2021 tillgängligt under dokument/infobrev.

 

2021-11-16 Vildsvin

Området har problem med vildsvin som många av er fått erfara. Peter Wallgren som enligt ett tidigare stämmobeslut hjälper oss med jakt på vildsvin kommer att eventuellt göra en insats i helgen (20-21/11) – släppa ut hund och sitta på pass.


2021-11-11 Sommarvatten

Entreprenören kommer ut idag (torsdag) för att stänga av sommarvatten.
Om tid medges kommer även kranen(ar) som  fryst åtgärdas samt kabeln mellen pumphuset och brunnen grävas ned. 

2021-11-08 Sommarvatten

Sommarvattnet kommer stängas av under veckan (vecka 45). Vi vet inte extakt vilket datum än.

2021-10-23 Sommarvatten

Sommarvattnet är fortfarande på. Styrelsens målsättning är att vattnet ska vara på så länge vädret (temperaturen) tillåter. Detta betyder att vi inte har något datum just nu när vattenet kommer stänngas av. När vi har någon infomation kommer vi direkt informara medlemmar via hemsidan samt eventuellt ett inlägg på FB. Evenetuella frågor på FB kommer inte besvaras.

 

2021-10-23 Facebook

Ett tips till alla medlemmar i Ropnäs samfällighetsförening. Det finns en Facebookgrupp (FB) i privat regi som styrelsen inte har något ansvra för. Denna FB grupp använder styrelsen ibland för att nå ut med infomation till alla medlemmar med viktig infomatrion på ett snabbt sätt. Denne FB grupp kan inte användas för att kontakta styrelsen. Styrelsen bevakar inte inlägg och svarar/återkopplar inte till medlemmar som har skrivit ett inägg och förväntar sig ett svar. Om någon vill ha kontakt med styrelsen vänligen skriv ett mail till info@ropnas.se. Frågeställningen vidarebefodras till ansvarig i styrelsen. Tack för förståelse.

 

 2021-10-12 Sommarvattnet igång igen

Nu är den trasiga kabeln utbytt och vattnet påslaget. Lite info om vad det var som hände:

Kabeln kom dit för ett år sedan när vi bytte till en ny, effektivare pump. Det har sedan dess varit ett tydligt uppdrag från styrelsen till entreprenören att gräva ner den, men det arbetet har inte utförts. Att kabeln gick sönder nu beror på att Nisse var schyst och klippte gräset på ett ställe där han inte klippt på länge och därför visste han inte att den kabeln låg på marken. Vi beklagar att ni fick vara utan vatten men nu är felet åtgärdat.

2021-10-08 Sommarvatten (uppdatering)

Begränsat med vatten i helgen

Som vi tidigare berättat har vi en skadad kabel till pumpen. Vi hoppades att arbetet skulle vara färdigt till helgen men på grund av restnoterat material har vår entreprenör inte kunnat avsluta arbetet. Så vattenpumpen kommer att vara avstängd och därför kan vattnet tyvärr ta slut. Vi hoppas att allt är igång igen i början av nästa vecka (41).

2021-10-05 Sommarvatten

Som ni kanske redan noterat har vi problem med sommarvattnet. Det beror på skadad kabel till pumpen. Reparation av pågår. Eventuellt kan vattnet ta slut om vi inte får igång den innan cisternen är tom. Målet är att arbetet ska vara färdigt till helgen, men ladda med extra dunk för säkerhets skull.

2021-09-12  Höstens arbetsdag 2 oktober

Vi samlas klockan 9 nere vid vattnet och delar upp oss för att genomföra de uppgifter som behöver göras. Mitt på dagen, omkring klockan 12, serverar vi grillad korv och sedan fortsätter arbetsdagen en stund efter det också. Om du har redskap för röjning/krattning får du gärna ta med dig.

Det vi brukar göra under höstens arbetsdag är till exempel detta: röja sly vid badplatsen, båthamnen, ladan och utmed vägen från badet till ladan samt Midsommarvägen. Klippa vass. Ta upp badbryggor och hajfena, ta in midsommarstång och fotbollsmål Ta bort vägguppen, sittbänkarna vid badet och grillarna. Se över bryggor, omklädningsrum, lada och snickarbod.

Det finns uppgifter för alla, oavsett förkunskaper. Varmt välkomna! Anmäl er gärna på FB.

 

2021-06-21 Var varsamma med vattnet – och kolla era kranar

Vårt sommarvatten har fungerat fint efter att vi bytte pump och spolade igenom ledningar och borrhål vilket förstås är toppen. Men trots detta gäller att vi måste vara varsamma med vattnet, speciellt nu under kommande midsommarhelg. Vänligen läs bifogade infobrev. KLICKA HÄR

2021-06-14  Vägguppen

Vägguppen monteras bort idag då vägarna ska skrapas, sandas & saltas. Arbetet påbörjas under kommande vecka. Guppen återmonteras så fort arbetet är klart.

2021-06-05 Protokoll 

Protokollet finns nu tillgängligt under Dokument/Stämmoprotokoll

2021-05-18 – Brygga 1

Nya Brygga 1 är på plats och alla platser är uppmärkta med nummer. Innan bommar monteras är det viktigt att man tar del av information hur bommarna ska monteras. Se under rubrik Hamnen eller klicka här.

2021-05-04 – Årsstämma

Dokumentsamlingen har kompletteras med poströsten. Dokument/Stämmohandlingar

2021-05-01 – Årsstämma

Nu finns samtliga handlingar inför stämman under Dokument/Stämmohandlingar

2021-04-28 – Uppdatering fiber i Ropnäs

Ny information finns tillgänglig gällande installation av fibernätet. Se under Dokument/Fiber.

2021-04-20 –  Ändring Arbetsdag

På fredag den 23 april planerar vi att släppa på sommarvattnet.
Innan dess ska brunnen spolas, vilket kommer ske ons- & torsdag. Detta innebär att det kommer vara begränsad tillgång av vatten vid tappstället. När vattnet väl är påsläpp kan missfärgningar förekomma som en följd av spolingen av vattenledningsnätet i höstas samt brunnen.
Om allt fungera som planerat har vi vatten till helgen.
 

2021-04-19 –  Ändring Arbetsdag

Då väderleksrapporten för helgen (24 april) inte ser så lovande ut så har styrelsen beslutat att arbetsdagen flyttas till lördag den 1 maj. Väderleksrapporten visar för tillfället regn och 3-4 C.

Styrelsen har tagit detta för att vi, utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna, har mycket arbete med båtbrygga 1 att hantera. Vi hoppas på bättre väder till den 1/5. Vi ses då!

2021-04-14 –  Påminnelse Arbetsdag

Lördag den 24 april inträffar vårens arbetsdag. Vi samlas på parkeringen vid sjön kl. 9.00. Denna arbetsdag blir det fokus på följande;

 • Ta fram fotbollsmål, utemöbler, grillar mm. (Ann)
 • Sjösätta badbryggor samt avgränsningen till badet (Micael)
 • Placera ut vägguppen (Leif)
 • Förbereda för nya bryggan (Mats)

Styrelsen återkommer med mer information med antal för varje grupp samt om man ska ta med något.

Pga COVID-19 och restriktioner blir det ingen korvgrillning.

2021-03-31 – Kontaktuppgifter till Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar är uppdaterad. Hamnkapten hade fel mobilnummer.

2021-03-18 – Brygga 1 (Närmast badplatsen)

Som alla vet är bryggan i mycket dåligt skick och i behov av någon form av åtgärd.
Styrelsen har beslutat att ersätta bryggan i sin helhet istället för att renovera. Detta spar mycket resurser och är mer ekonomiskt på lång sikt.
Bryggan är beställd och kommer att levereras under maj månad. Exakt datum är ännu inte fastställt, styrelsen återkommer.
Läs bifogade dokument “Brygga 1 – Den yttre brygganför att ta del av viktig information hantering av Y-bomma. Y-bommarna måste vara demonterade innan gamla bryggan fraktas bort.

2021-03-17 – Dags att skicka motioner till årets stämma

Har du ett förslag som rör Ropnäs som du vill att stämman ska ta upp? Då kan du skicka in en motion. Och enligt stadgarna måste styrelsen få alla motioner senast den 31 mars.
Du kan bifoga ett dokument till ett mejl och sända till info@ropnas.se eller skicka via post till nedan adress;
Ropnäs Samfällighet
c/o Thomas Karlén Dalagatan 12 1tr
113 24 STOCKHOLM.
I bifogade dokument “Dags att skicka in motion” finns vägledning hur man skriver en motion.

2021-03-10 – Information om fiber på ropnas.se

All information gällande extra stämman för fiber är flyttad till “Dokument – Fiber”.

2021-03-06 – Uppdatering fiber i Ropnäs

Den 5 mars, var entreprenören som ska gräva för fiber på besök för att inleda planeringen arbetet.

Arbetet kommer påbörjas snarast möjligt dock tidigast när sommarvattnet har släppts på för säsongen. Arbetet kommer ta c:a 4 veckor, kan variera något beroende på hur mycket resurser som arbetar i Ropnäs, samt hur många fastighetsägare som ska anslutas.

Även om fiber är nergrävt så kommer det förmodligen dröja till efter sommaren innan nätet aktiveras. Detta beror på att andra områden i vår närhet också måste vara klara.

Innan detta kommer fastighetsägare som har tecknat avtal med IP-Only att bli kontaktade för att utföra installation i fastighet/tomt. Entreprenören vill att detta ska vara klart innan de drar fiber i området. Ytterligare frågor om detta hänvisas till IP-Only.

Vill samtidigt påminna att alla som är intresserade av fiber kontaktar IP-Only omgående för att hålla kostnader nere för enskilda fastighetsägare samt minimera påverkan (grävarbeten) i vårt område framöver.

2021-02-13 – Information om Fiber

Nu har vi haft en extrastämma gällande markavtal med IP-Only. Stämman röstade enhälligt ja till Styrelsens förslag att teckna markavtal med IP-Only.

Avtalet ger IP-Only rätten att etablera fiber på Ropnäs Samfällighets mark, samt att utföra underhåll och reparationer under 25 år.

I bilagan till avtalet finns en karta som visar var IP-Only kommer anlägga fiber. Kartan visar att fiber inte kommer dras fram till alla fastigheter. Detta beror på att fiber kommer endast dras fram till de fastigheter som har tecknat avtal med IP-Only. Självklart har det tillkommit några fastigheter sedan avtalet upprättades.

Med detta sagt så är det oerhört viktigt att de fastigheter som funderar på att installera fiber kontaktar IP-Only omgående för att ta reda på förutsättningar och eventuellt teckna avtal.

Om man väljer att inte ansluta sig nu utan istället väljer att avvakta, så kommer det förmodligen att medföra en högre anslutningsavgift.

Det är alla fastighetsägares ansvar att kontakta IP-Only för att ta reda på villkor, priser och förutsättningar för att få fiber framdraget.

Styrelsens ansvar i detta projekt är enbart att ge rätten till IP-Only att gräva på vår mark.

2021-01-11 – Infobrev

Senaste infobrevet finns under rubriken Dokument/Infobrev.

2021-01-10 – Markavtal Fiber

Den 13 februari kommer en extra stämma hållas med anledning av att IP-Only vill etablera fiber inom Ropnäs. Stämman ska besluta om styrelsen kan underteckna markavtal med IP-Only för att utför arbetet med att etablera fiber. Mer info finns under rubriken “Extra Stämma Fiber“. Kallalse kommer skickas ut under vecka 3.

2020-10-21 – Sommarvatten

Vi planerar att ha vattnet på även nästa vecka, alltså vecka 44. Detta eftersom prognosen pekar på ganska varmt väder. Som vanligt kommer avstängningen förmodligen att göras med kort varsel, vi ber er har förståelse för det. Det är ju beroende på temperatur, och vi vill inte riskera att ledningar fryser sönder. En bra tumregel är att vara beredd på avstängning från och med höstens arbetsdag.

Vid avstängningen kommer vi, som tidigare meddelats, att göra en spolning för att förhoppningsvis slippa missfärgning av vattnet när vi drar på igen till våren.

2020-09-25 – Höstens Medlemsbrev

Höstens medlemsbrev finns nu tillgängligt under Dokument / Infobrev.

2020-09-23 – Höstens arbetsdag – Uppdatering

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Det bör inte vara några problem att genomföra den trots läget med coronaviruset eftersom vi är utomhus, men självklart hjälps vi åt att följa restriktioner om avstånd och symptomfrihet. Vi kommer att bjuda på grillad korv till lunch men med lite färre tillbehör än vanligt. Vi samlas klockan 9 vid parkeringen vid vattnet, och avslutar senast klockan 13. På schemat står bland annat arbete med underhåll av bryggor, röjning av vass och sly (arbetshandskar och stövlar kan vara fiffigt), undanplockning av väggupp, badbrygga och fotbollsmål. Det finns uppgifter som passar alla. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Vi bedömer att den går att genomföra trots läget med coronaviruset om vi följer restriktioner kring riskgrupper, avstånd och symptomfrihet. Men kanske avstår vi från den gemensamma grillningen. Mer info kommer. Vi drar igång klockan 9 vid parkeringen vid vattnet. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Ny vattenpump

Pumpen är bytt och tillgången av vatten ser bra ut igår. Det kan dock förkomma missfärgning närmaste dagarna.

2020-08-31 – Tillfälligt begränsad tillgång till vatten

Vi har bytt vattenpump och det har gått bra. Men nu behöver vi rensa ur en del slangar och då måste vi stänga av pumpen en period. Det gör att vi kommer att ha begränsad tillgång till vatten ikväll (31/8) och imorgon (1/9). Vår entreprenör bedömer allt är som vanligt på onsdag igen.

2020-08-21 – Dikesröjning

Förtydligande gällande ansvarsfördelning av dikesröjning. Under rubriken vägar har vi adderat en karta som visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjning. Det är viktigt att vi som medlemmar tillsammans tar detta ansvar för att säkerställa ett vägarna är i ett bra skick.

Länk till dokumentet/kartan

2020-08-21 Byte vattenpump

Lägre grundvatten och en gammal pump har gjort att vi i perioder haft problem med vattentillgången. Därför byter vi nu i enlighet med underhållsplanen till en ny, mer effektiv pump. Arbetet är planerat att göras i nästa vecka (vecka 35) och vår entreprenör tror att det kommer att kunna ske utan att tillflödet till hushållen påverkas. Men om det trots allt skulle bli någon påverkan så vet ni att det är på grund av bytet.

2020-07-26 Bryggorna

Som många redan vet är bryggorna i dåligt skick, speciellt brygga 1 närmast badstranden. Det enda vi kan göra nu på kort sikt är att lappa och laga så gott det går. Detta kommer ske i början av vecka 31.

Styrelsen återkommer hur vi ska lösa detta på lång sikt.

2020-06-18 Uppdatering sommarvatten

Trist, men fortsatt vattenkrångel

Vi har problem med vattentrycket och tillgång till vatten. Vi stängde av under natten och kommer troligen att stänga av fler gånger så att cisternen hinner fyllas på.

Att vi har problem med trycket hänger troligen ihop med att pumpen börjar bli gammal och inte orkar samtidigt som grundvattennivåerna har sjunkit de senaste åren och inte har återhämtat sig till de nivåer som vi hade för några år sen. Vi jobbar på både med en så bra lösning vi kan under helgen, samt med en långsiktig lösning.

Under tiden uppmanar vi alla i området att hjälpas åt så gott det går, vi vet att flera med egen brunn redan hjälper sina grannar. Stort tack för det!

Det här är förstås en mycket tråkig situation som vi hamnar i nu till midsommar. Vi önskar att det vore annorlunda och vi är medvetna om att större åtgärder behövs, men just nu får vi helt enkelt hantera det läge vi har.

Som vi meddelat tidigare är det här inte samma problem som vi hade förra sommaren. Mer info om det finns här på hemsidan under fliken ”Vatten”.

Vänliga hälsningar styrelsen

2020-06-04 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Rapport från styrelsen om vattnet
Arbetet med vattnet fortsätter. Vi har tidigare rapporterat om att vi låtit kranar stå öppna för att spola igenom. Ändå har vissa hushåll fortfarande missfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller halter av mangan, som även lagras i ledningarna.

Det är inget fel på filtret (som det var förra året) och vattenkvaliteten är bra. Men det kan ge fläckar på kläder vid tvätt till exempel. Vattnet vid tappstället är klart.

Självklart vill vi få bort missfärgningarna på sikt, vi vet inte när det blir så men vi tror att det kommer att ge med sig när vi är många här ute och använder vattnet kontinuerligt (nu är det ju mest på helgerna).

Almut i styrelsen vill gärna ha era rapporter om vattnet. Mejla almut.werner@ropnas.se eller ring/sms:a 076-534 91 96.

Styrelsen arbetar med frågan och utreder eventuella åtgärder att vidta på sikt, som i så fall kan genomföras till hösten.

Detta har hänt:

 • Vi har ett filter som renar vattnet – detta gick sönder förra året.
 • Då hade vi otjänlig vattenkvalitet och fick efteråt ta flera vattenprover. Man måste ha två prov utan anmärkning i rad efter att man haft problem.
 • Filtret reparerades.
 • Vi klorerade vattnet.
 • Vattenprover togs – och vattnet visade sig återigen tjänligt utan anmärkning.
 • De problem vi har nu (brunaktigt vatten) är inte av samma sort som när filtret gick sönder.

Om du vill veta mer om vad som hände med vattnet förra året kan du gå in och läsa under fliken Vatten här på hemsidan, bland annat ett utdrag ur Förvaltningsberättelsen, som finns bland dokumenten till årets stämma. Under samma flik hittar du också protokoll från de provtagningar som har gjorts och en text som skrevs i slutet av förra sommaren som förklarar bakgrunden till problemen som var då.

Vänliga hälsningar styrelsen

 
 

2020-05-20 Dags att poströsta till stämman!

Som vi meddelat tidigare håller vi stämma den 30 maj klockan 13 men på grund av Covid-19-läget uppmanar vi till poströstning i första hand. Och då måste era brev komma fram innan stämman.

All info ligger under rubriken Stämmohandlingar (hittas via fliken Dokument, klicka på pilen för att komma vidare). Välkommen med frågor om ni stöter på problem, mejla i så fall info@ropnas.se.

Vänliga hälsningar / Styrelsen

2020-05-15 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Vattnet i Ropnäs är av bra kvalitet. Dock upplever flera just nu missfärgningar i olika densitet. Förra året hade vi samma problem med brunfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller en hög halt av mangan, som även lagras av i ledningarna. Avlagringar byggs på med tiden. Problemen vi hade förra året med sommarvattnet ledde till minskad användning och minskat flöde i ledningarna, vilket orsakar att avlagringar byggs på istället för att spolas bort.

Vattnet är ofarligt att använda med det kan ge bruna fläckar på tex tvätten.

Vi strävar självklart efter att ha klart vatten. Förra helgen spolande vi därför igenom ledningarna och kunde då se att missfärgning uppträdde väldig lokal. Vi har även kontrollerat pumpen och filter. Allting är i bästa ordning där. Vattnet vid tappställe är klart.

För att får bort avlagringarna/missfärgningen måste vi använda vatten i jämt takt. Tryckförändringar leder till att avlagringar lossnar, vilket är en anledning för att missfärgningar mest uppmärksammas i början av säsongen.

Viktig är nu att alla använda sitt vatten jämt. Vi kommer försöka att under veckan återigen spola mera, under ordnade förhållande, dvs att vi ta en gata i taget och öppna kranar för spolning.

För att vi ska få ett bra flöde och tryck är det viktig att det inte samtidig spolas på olika håll.

Vår förhoppning är att vi på så sätt får bukt med problemet. Dock kan det ta flera veckor tills vi har ett fint och klart vatten igen.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Missfärgat sommarvatten

Just nu är vatten lite missfärgat. Detta troligen pga avlagringar som har samlats i ledningar. För att spola systemet så kommer vi under helgen (med start på fre em) öppnar några kranar i slutet av varje väg. Vi tar gatorna i en viss ordning för att får en bra effekt. Detta kan ge en mindre påverkan i vattentrycket dock hoppas jag inte att det kommer märkas alldeles för mycket. Om det står alltså kranar öppet under helgen och det rinner vatten så är det helt i sin ordning.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Kallelse till stämma på väg ut till medlemmarna

Kallelsen till stämman är på väg ut till medlemmarna nu och den innehåller en hel del anpassningar med anledning av situationen med Covid-19 och de direktiv/rekommendationer som råder.

Med kallelsen bifogas information om stämmans genomförande och de alternativ som gjorts möjliga.

Stämman kommer att genomföras lördag 2020-05-30 kl.13:00 i ladan, och det kommer att finnas tre sätt att delta:

 1. Genom poströstning
 2. Genom ombud där ett ombud på denna stämma får företräda 5 andra fastigheter utöver sin egen (ombud måste ha fullmakt)
 3. På vanligt sätt genom att fysiskt närvara

Avsikten är att minska antalet deltagare på den fysiska stämman men att medlemmar ändå ska kunna lägga sin röst.

Syftet är naturligtvis att vi på detta sätt kan minska risken för smittspridning och uppfylla myndigheters direktiv/rekommendationer samtidigt som vi kan genomföra stämman på ett korrekt sätt. Vi uppmanar därför till att i första hand poströsta, särskilt om ni tillhör riskgrupp eller av annat skäl vill undvika samlingar av detta slag.

Mer information bifogas kallelsen.

Kallelsen med information sänds per mail till de som har angivit det, per brev till övriga. Finns även här på hemsidan under “Dokument/Stämmohandlingar”.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen antingen per telefon eller via info@ropnas.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-04-27 Sommarvattnet igång igen

Vår leverantör har varit ute idag och hittade läckage på flera ställen. Men allt är åtgärdat nu och vattnet är igång igen.

2020-04-25 Arbetsdagen genomförd

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag.

Vi fick ingen snögubbe i år men den blev som alla förstår ändå lite speciellt i år.

Någon räknade till 23 medverkande och vi fick det mesta vi planerat i ordning.

Eftersom det började regna avbröt vi oljning av bryggor. En grupp har erbjudit sig att göra detta under kommande veckor.

Alla väggupp lades inte ut då grusningen av Ropnäsvägen och Sandängsvägen inte är gjord.

Bänken till badplatsen står utanför ladan eftersom vi inte hade tillgång till släp. Vi åtgärdas senare.

Vi hittade också lite mindre fix som vi löser under närmaste tid.

I övrigt blev resten klart.

Återigen tack.

/Styrelsen

2020-04-25 Sommarvattnet

Under arbetsdagen undersöktes problemen vi har haft med sommarvattnet och vi kan konstatera att vi har läckage någonstans i ledningsnätet.

Vi har därför stängt av sommarvattnet igen och ber vår leverantör lösa frågan. Vi kommer alltså inte sätta på vattnet igen under helgen. Åtgärd kommer ske snarast möjligt.

Under tiden finns vatten vid tappställena.

/Styrelsen

2020-04-24 Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påsläppt för säsongen.

2020-04-12 Vårens Arbetsdag 25 April

Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning håller vi arbetsdagens aktiviteter till ett minimum och påminner om att myndigheters rekommendationer och direktiv gäller.

 • Personer i riskgrupper ombeds att INTE komma.
 • Har ni symptom får ni INTE komma.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Vi ställer in grillningen.
 • Vi avstår vassklippning och slyröjning.
 • Vi reserverar oss för ändringar och för att arbetsdagen kan komma att ställas in.

Vi räknar med att vi blir färre än normalt och prioriterar det vi gör ur listan nedan. Säkerhet och bryggorna är viktigast, i övrigt avgör vi vad vi gör då vi träffas på morgonen.

För er som kommer träffas vi kl. 09:00 och siktar på att bli klara före lunch.

Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

 1. Sjösätta badbryggor, (Kent)
 2. Lägga ut hajfena, (Erik)
 3. Olja och reparera båtbryggor, (Erik)
 4. Olja och reparera badbryggor, (Kent)
 5. Städning av omklädningshytt+badplats, (Maria/Ann)
 6. Städning av ladan och snickarbod, (Maria/Ann)
 7. Driftsätta toaletter, (kanske senareläggs pga. Covid-19), (Maria/Ann)
 8. Ställ ut fotbollsmål, skura och olja sittbänk, (Maria/Ann)
 9. Lägga ut väggupp, (Almut)
 10. Byta vägskyltar, (Almut)

Hälsningar

/Styrelsen

2020-04-08 Sommavattenstatus i påsk
Sommarvatten är planerat att vara igång till arbetsdagen om vädret tillåter.
Det har kommit frågor om sommarvatten inte redan kunde varit igång till påsk men även om det blir några varma dagar nu innan påsk så är risken för stor att det kommer kalla nätter/dagar efter påsk som kan göra skador på vårt ledningsnät. Sommarvattnet kommer inte sättas på till påsk. 

2020-04-06 Covid-19 och aktiviteter i Ropnäs
I söndags hade vi som anordnar aktiviteter här i Ropnäs ett Skype-möte med anledning av situationen med Covid-19 där vi diskuterade hur vi förhåller oss till kommande aktiviteter här i Ropnäs. På mötet deltog delar av styrelsen, festkommittén och arrangör av loppis och vi tog upp aktiviteter såsom stämman, arbetsdagen, midsommar, loppis m.fl.

Vi var överens om att även om förbudet att anordna sammankomster med fler än 50 personer inte direkt omfattar alla våra aktiviteter (t.ex. stämman) har myndigheter varit tydliga med att förbudet ska ses som en norm för alla typer av aktiviteter. Vi menar också att eftersom syftet är att minska smittspridningen bör vi anstränga oss att hålla riskerna så låga som möjligt och i enlighet med myndigheters rekommendationer och direktiv. Det finns ingen anledning att hålla sig till en given gräns utan den enda gräns att hålla sig till är den lägsta möjliga.

Vi konstaterade också att situationen med Covid-19 förändras med väldigt kort varsel. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut om bara två-tre veckor. Vi inser naturligtvis att vissa aktiviteter kan komma att hamna mitt i krisen medan andra kan komma att hamna efter krisen.

Förutom lagar och regler kan vi också konstatera att många som brukar komma på våra aktiviteter tillhör riskgrupper. Dessutom, var och en av oss som vistas här bryr sig och värnar om sin egen och andras säkerhet oavsett om hen tillhör riskgrupp eller inte.

Det är i denna situation är det naturligtvis motiverat respektera hälsa och säkerhet, och att vi i våra aktiviteter begränsar sociala kontakter och i många fall skalar ned, ställer in alt. i de fall det går skjuter på aktiviteter. Och det finns några saker vi kan göra:

 • Följa myndigheters direktiv och rekommendationer.
 • Planera baserat på aktuell information men med reservation för att planerna kan komma att förändras eller ställas in.
 • Minimera sociala kontakter vid aktiviteter.
 • Skala ned aktiviteter, dvs. gör det vi måste och flytta/ställ in annat.

Vi menar alltså att det inte finns någon mening att omedelbart ställa in allt, vilket vi i vissa fall (i dagsläget) inte får göra. Dvs. planerna vi har ligger fast, men med reservation att formatet kommer ändras alternativt att aktiviteter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vi som anordnar återkommer med information hur vi agerar i enskilda aktiviteter. Inom kort kommer information om arbetsdagen, pub-kvällen samt stämman.

Men vi kan redan nu säga att ni kan räkna med anpassningar för att minska smittspridningen och skydda hälsa och säkerhet för alla oss som vistas här i Ropnäs.

Ta hand om er!

Varma hälsningar från Styrelsen, festkommittén och anordnare av loppis.

2020-04-02 Status Covid-19

För er information har vi sedan en tid utrett och samlat information om hur Covid-19 frågan påverkar de aktiviteter som genomförs i samfällighetens regi. Såsom stämma och arbetsdag mm.

Men styrelsens befogenheter sträcker sig inte till alla aktiviteter vi har här i Ropnäs.

Vi planerar därför ett möte via Skype på söndag 5/4 där förutom styrelsen även festkommittén, valberedningen samt de som brukar arrangera loppis är inbjudna.

Det är ett informationsmöte för arrangörer i Ropnäs där vi delar den information och de synpunkter vi har med varandra.

Mvh Ordf.

2020-03-27 Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin följer även vi utvecklingen och på vilket sätt detta påverkar de aktiviteter vi har i samfällighetens regi.

Exempelvis brukar stämman besökas av ett 50-tal medlemmar samt att flera av dessa hör till riskgrupper. Förutom stämman behöver vi även ta ställning till andra aktiviteter såsom arbetsdagen samt övriga aktiviteter.

I dag meddelades att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

Vad det innebär i detalj får vi nog snart klart för oss men vi kan redan nu konstatera att t.ex. stämman faller inom riskzonen och att vi sannolikt på något sätt behöver ändra vår planering.

Men förutom formalia, regler och förbud är detta ett fritidshusområde där, med rätta, många bryr sig om sig själva och varandra. Det finns all anledning att sköta det vi gör tillsammans med förstånd och efter bästa förmåga.

Men vi har lite tid.

Styrelsen utreder just nu alternativ och ber er förhålla er till den plan och de datum vi redan har beslutat fullt medvetna om att form och datum kan komma att ändras.

Villaföreningen som är vår rådgivare gick för någon dryg vecka sedan ut med följande information:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/hur-ska-arsstamman-i-en-samfallighetsforening-hanteras-med-hansyn-till-coronaviruset/?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=anpdm.com&pe_data=D43475A417149435A4670474B594271%7C26343363

Ta hand om er, vi återkommer med information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-02-20 Datum för vårens arbetsdag samt stämma
Vårens arbetsdag är planerad till den 25 april.

Stämman är planerad till den 30 maj.

Mer info kommer inom de närmsta veckorna.

2019-12-11 Störningar på hemsidan
På grund av en automatiskt uppdatering låg vår hemsida nere i några dagar felet är nu avhjälpt och vi har uppdaterat kontaktvägar så att det inte ska ske igen.

2019-11-07 Sommarvattnet avstängt!
Nu har vi stängt av vattnet för denna säsong

2019-10-29 Det gemensamma vattnet tjänligt.

Nu har vi fått de två provsvar med tjänligt vatten vi behövde för att lyfta rekommendationen att inte använda vattnet i livsmedel utan att koka det först.
Det gemensamma vattnet är alltså godkänt att användas på normalt sätt dvs. även i livsmedel.

Hälsningar
Styrelsen

2019-10-26

Om väderprognoserna håller planeras sommarvattnet att stängas av v.45.

Vattnet kan komma att stängas av tidigare om väderprognoserna inte håller och det blir kallare. Men som det ser ut just nu kommer sommarvattnet vara på t.o.m. höstlovsveckan.

2019-10-05

Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Lite deja vu på morgonkvisten och flera sorters väder, men med gått humör fick vi allt planerat gjort. Utöver det fick vi tillfälle för trevligt umgänge med grannar.

Stort tack.

Mvh Styrelsen

2019-10-04 Ny information om vattnet
Med tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så kommer här en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Läs här

2019-09-28 Vattnet åter missfärgat. 

I skrivande stund har vet vi inte varför vattnet åter är missfärgat. Det som har hänt är att filtret i veckan reparerades och kopplades in igen. Sannolikt har missfärgningen med det att göra. Vi kontaktar leverantör för att få klarhet och återkommer snarast möjligt.

Observera att åtgärd för koli inte är klart ännu varför rekommendation att inte använda vattnet som dricksvatten eller i livsmedel kvarstår.

2019-09-08 Jakt på grävling. 

Enl. stämmobeslut för något år sedan har Peter Wallgren jakträtten på vår samfällighet.

Eftersom jakträtten är en del av GA2 har styrelsen rätt att agera så länge vi håller oss inom ramen för denna.

Vi har därför frågat Peter Wallgren vad han har för planer gällande jakt på grävling och han meddelar att han har planer att sätta ut fällor.

Han meddelar också att enskilda fastighetsägare kan kontakta honom om de vill ha ytterligare hjälp med grävlingar.

Han har telefon: 070-869 54 74

2019-08-13 Uppdatering angående sommarvatten. 

Eftersom vi haft ett otjänlig prov på vatten med koliforma bakterie så måste vi visa med två oberoende prov att inga koliforma bakterie finns kvar. Antagligen har ytvatten orsakat förorening. Anläggning har behandlats med klor och vi väntar på svar från vattenproverna. Analysen på övriga parameter så som mangan och järn är tjänlig med anmärkning på grund av förhöjda järnvärden. 

I samråd med hälsomyndigheten kan vi ge följande rekommendation för sommarvatten und den tiden vi väntar på analyssvaren. 

Vatten ska kokas innan användning som livsmedel. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-08-11 Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag är planerad till den 5:e Oktober mellan kl. 9:00 – 15:00. I vanlig ordning grillar vi till lunch.

Välkomna.

2019-08-07 Statusuppdatering gällande vatten

Vi har fått svar från analysen av vattenprovet. Proverna visar att vattnet är otjänligt pga. förhöjda halter av koli bakterie. Vattencisternen kommer att behandlas med klor under veckan och ett nytt prov kommer tas därefter. Klorbehandling kan medföra att vatten luktar och ev. smakar lite klor.

Sommarvattnet ska alltså inte användas som dricksvatten eller i livsmedel tills vi har fått analyssvaren från det nya vattenprovet.

Labbet anger att det brukar ta 10 arbetsdagar till analyssvaren kan ges. Vi har i dagsläget inget svar var bakterien kommer ifrån och jobbar med frågan. Som tidigare nämnd går det utmärkt att kontakta mig i ärendet.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

almut.werner@ropnas.se

2019-07-26 Statusuppdatering gällande vatten och åtgärdsplan

Situationen är följande:

Två fel har uppstått med filtret. Ett kunde åtgärdas och ett kvarstår. Kvarstående felet är tyvärr mera omfattande än det först såg ut, så att det inte kommer kunna åtgärdas under sommaren. Detta hänger bla ihop med att vår anläggning har några år på nacken och reservdelar inte finns på hyllan. Utredning pågår. Hela denna process går lite segt nu under semestertider. 

För att kunna ge en mera kvalificerat rekommendation med avseende på vattenkvalitet av det ofiltrerade vattnet kommer det tas ett vattenprov som skickas till analys. Vattenprovet kommer tas i början av nästa vecka. 

Analyssvaren kommer sen två veckor efter att provet har kommit fram till laboratorium dvs att vi tidigast kan vänta oss ett svar i mitten av v33. Så länge gäller alltså uttalat rekommendation! 

Anledning varför mer detaljerat information inte har kommit förrän nu är att vår entreprenör och jag hade svårt att når varandra på grund av semester. För mer information eller vid frågor kring sommarvatten får ni gärna kontakta mig.

Om man inte vill be grannarna om vatten så finns öppna tappställen i kommunen:

 • Norrtälje brandstation: Baldersgatan 27 J, 761 50 Norrtälje
 • Rimbo: Verkstadsvägen 7, 762 51 Rimbo
 • Hallstavik: Gottstavägen 24, 763 41 Hallstavik
 • Älmsta: Videvägen 12, 760 40 Väddö
 • Blidö: Brandpost i Stämmarbacken. Koordinater 59.635539, 18.925217.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Almut

Vattenansvarig 

2019-07-24

Statusuppdatering gällande vatten:

Filtret är fortfarande bortkopplade dvs. sommarvatten som vi får i våra kranar är just nu ofiltrerat. 

Vi vet att vi har höga manganhalter i vatten även efter filtrering som kan orsaka missfärgningar tex. på tvätten. I övrigt har vi bra vatten dock kan vi utan filter inte säkerställa att kvaliteten är tillräcklig bra enligt kraven för dricksvatten. Kvalitetskravet som gäller för vår vattenanläggning är lika dem för ett vattenverk vilka är mycket hårdare än för enskilda brunnar. 

Styrelsens rekommendation kvarstår därmed att inte använda vattnet som dricksvatten just nu. 

Uppdaterat information kommer finnas på hemsidan och anslagstavlor. Vi informerar så snart som möjlig när statusen ändras. 

Ha en bra sommar. 

/Styrelsen 

2019-07-16

Vattnet är tillbaka nu men filtret är fortfarande förbikopplat varför nedan rekommendation gäller.

Tanken håller nu på att fyllas med vatten men pumpen som gör det pumpar långsamt. Vi uppmanar er därför att vara återhållsamma med förbrukningen.

Leverantör kommer tillbaka för att rengöra filtret på torsdag.

2019-07-15

Som ni vet har vi haft problem med missfärgning av sommarvattnet. Felet är nu lokaliserat och berodde på att en transformator till filtret gått sönder. Detta har inneburit att backspolningen till filtret inte fungerat varför till slut missfärgningen gått igenom och ut i ledningsnätet.

Filtret är nu förbikopplat för att rengöras och repareras. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Under tiden innebär detta att vattnet vi har i ledningarna är ofiltrerat. Vi har naturligt något förhöjda värden av mangan i vårat vatten. Även partiklar kommer igenom.

Sannolikt är detta inget farligt men för säkerhets skull avråder vi från att använda vattnet till dryck och mat.

Vi återkommer med mer information snarast.

2019-07-05
Vi har fått en del synpunkter på att skogsmaskiner inte åker åt sidan då de får mötande trafik. Maskinerna är tunga, i synerhet med last, och även om våra vägar är fina tål de inte allt för tung trafik, i synnerhet vid vägkanterna. Då de inte åker åt sidan följer de våra instruktioner. Vi beklagar obehaget men detta är ett obehag vi tyvärr får leva med under den ändå korta tidsperiod detta problem uppstår. Vi uppmanar istället att ni hjälper dem så vi kan bevara våra fina vägar.

2019-07-05
Toaletten vid badet är nu flyttad tillbaka till där den välte i stormen. Den är också i drift så den går att använda under säsongen. Styrelsen utreder hur den kan göras mer estetisk.

2019-07-05
Vi har problem med att brädorna på båtbrygga ett ligger lösa. Vi har försökt skruva fast dem men reglarna är ruttna. Vi har en lösning på detta men det kommer ta en stund innan vi åtgärdat det. Vi uppmanar därför till försiktighet då ni går på bryggan. Det finns en del brädor som i ändarna sticker upp en del samt skruvar som lossnat från regeln och därför också sticker upp. V. v. var försiktiga tills vi lös detta.

2019-06-28 Kort info angående sommarvatten
Sommarvatten har varit missfärgat under veckan med skiftande intensitet. Rekommendation som vi har fått av våra entrepenörer är att låter vatten rinner tills det blir klart. 

Orsaken till missfärgningen hänger ihop med tryckavfallet som vi hade under midsommar och tyvärr kan det blir så därefter. Det är ingen farlig men långt i från rolig att har brunt vatten. Dock att inte använda vatten gör inte saken bättre. Förhoppningen är att det efter helgen när det är flera som har använd vatten har blivit bra igen. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-06-22 Uppdatering på vatten

Vi satt på vatten igen. Det kan ta lite tid tills trycket är uppe igen. Vi alla får vara observant på vattentrycket och vattenflöde. Ring mig om det är blir dålig igen så får vi undersöka saken vidare. Änsålänge kan vi inte helt utesluta en läcka men det verkar vara osannolikt.
Jag nås på 0765 34 91 96

Glad midsommar till alla er.
/Almut

2019-06-19
Nu är skördarna tillbaka för att röja det sista ute i våra skogar. Att det tagit en stund beror, som ni säkert förstår, på att de har fullt med jobb även i andra skogar i Roslagen. Totalt sett blir vi klara väldigt tidigt jämfört med andra tack vare de kontakter som finns i föreningen. Jättestort tack för det och den arbetsinsatsen.

Travar med stockar töms samtidigt som de fylls på i takt med det arbete som pågår. Det kan se ut som att inget händer men det gör det faktiskt.

Riset som ligger utmed våra vägar kommer att ligga kvar till hösten för att sedan flisas och säljas.

Nu ser vi fram emot en underbar midsommar, eller hur!

/Styrelsen

2019-06-11
Nu är vattnet igång igen!

2019-06-10
Det verkar vara en läcka någonstans i vårat vattensystem. För närvarande är pumpen avstängd tills vår entreprenör hunnit åtgärda!

2019-06-08
Den röda lastbil som står på Ropnäsvägen tillhör de som sköter röjningen efter stormen. Motorn är sönder och de har beställt reservdelar. Den kommer att flyttas snarast möjligt

2019-05-19
Ni glömmer väl inte årstämman på lördag? Vi ses i Ladan kl 13. I år finns alla handlingar att hämta på hemsidan under flik Dokument. Lösenordet finns i kallelsen. Observera att vi kommer att ha ett mycket begränsat upplag av handlingarna för påseende i utskriven form på stämman vilket kan vara bra att vara förberedd på. Så ta med egna utskrifter eller ladda ned i egen padda/mobil
Vi ses!
/Styrelsen

2019-05-11

Jättestort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Eftersom vi i sista stund sköt upp arbetsdagen en vecka var uppslutningen av naturliga skäl inte riktigt lika stor som den brukar men givet de förutsättningarna blev vi ändå ganska många. Naturligtvis ska vi räkna in de som var med förra helgen och sammantaget var vi nog ungefär lika många som vi brukar. Totalt sett jättebra uppslutning. Toppen!

Det som är kvar att göra är vägguppen som vi inte kunde lägga ut eftersom vägarna inte är klara samt toaletterna som ännu inte är satta i bruk. Vi hoppas ha toaletten vid ladan i bruk till stämman medan den vid vändplanen får vänta tills efter stämman då vi ännu inte vet om den ska flyttas.

Vad gäller riset fick vi faktiskt undan riktigt mycket. Men det finns hur mycket som helst att röja så det finns mycket kvar ändå. Tyvärr kommer vi nog få leva med det ett tag. Om vi vill kan vi naturligtvis ordna extra insatser men just nu kanske vi ska andas ut lite och sikta in oss på stämman.

Än en gång tack för era insatser.

2019-05-04

OBS! Nytt datum för vårens arbetsdag är lördag den 11 maj.

Hittills har detta år varit dramats år här på Ropnäs. Först stormen sedan röjning och nu på arbetsdagens morgon vaknar vi upp med en decimeter nysnö!!!

Vi ställde in dagens arbetsdag pga. väder, men en del kunde vi ändå göra. Vi reparerade stolpar på våra bryggor, säkrade hopptornet och reparerade badbryggan, sjösatte bojekan, och en av våra yngre förmågor förgyllde tillvaron med en snögubbe.

Vi inser naturligtvis att det inte är optimalt att ändra datum för arbetsdagen i sista stund och uppmuntrar så många som möjligt att komma nästa lördag den 11 maj istället. Vi behöver arbetsdagen för att underhålla vårt gemensamma och för att ställa fram det vi nyttjar under säsong.

2019-05-03
Vattnet är nu påsläppt för hela området.

2019-05-02

Sommarvatten är igång i stort sett hela området. Vatten på Granåsvägen och Gillviksvägen är fortfarande stängda på grund av läckage. Arbeten med reparation på gå och om allt går som det ska förhoppningsvis klar innan arbetsdagen.

2019-04-16
Välkommen till vårens arbetsdag den 4 maj kl 09.00-15:00. Lättare lunch serveras för de som deltar. Vi ses nere vid parkeringen vid hamnen. Ta med egna verktyg som passar ditt val av arbete, se lista på anslagstavlan i området.

2019-02-03
Nu finns ett ny medlemsbrev att läsa under Infobrev

2019-01-21
Efter att ha löst det mest akuta arbetet med träden efter stormen så är våra vägar och delvis våra markområden under kontroll (tack alla som har deltagit, ingen nämnd ingen glömd). Så nu börjar arbetet med att få ordning på föreningens marker. Vi har inventerat området och det är ca 400 träd som har fallit i stormen.

Vi har anlitat entreprenörer, skogsarbetare som kommer att kapa träden och sedan sker skotning där vi samlar ihop träden så att Holmen kan hämta träden. Det finns risker med att röja skog efter en storm som Alfrida så vi låter de anlitade skogsarbetarna sköta all kapning av träd på föreningens marker. Vissa rotvältor kommer att gå tillbaka av sig själv och vi kommer att titta på detta vid skotningen men hur vi hanterar rotvältor och riset efter trädkapningarna får vi återkomma om. Angående tidplanen så planerar vi att arbetet ska vara klart under april månad.

I informationsbrevet som kommer i månadsskiftet januari/februari fortsätter vi att informera i ärendet då vi även hoppas att vi kan redovisa hur detta kommer att påverka föreningens ekonomi.

2019-01-21
Vattenfall har jobbat på bra och ledningen vid pumphuset har redan reparerats. Pumpen har funktionskontrollerats. Allting är som det ska. Vatten vid tappställen är på igen.

2019-01-16
Information om pumphuset och vatten till vintertappstället finns att läsa under Vatten

2019-01-07
Mitt i allt elände med Alfrida så kan vi idag med glädje informera om att rättstvisten i Mark och Miljödomstolen angående reseersättning till styrelsen vid uppdragsrelaterade resor, har avgjorts till vår fördel. Domen har vunnit laga kraft och ingen överklagan har inkommit. Vi har yrkat ersättning för extra kostnader på 5.000 som nu tillfaller Ropnäs kassa. Alla rättegångskostnader betalas av motparten.

Tvisten handlade om ifall styrelseledamöterna har rätt att begära ersättning för resor i tjänsten, precis som vilken kostnadsersättning som helst. Ropnäs Samf har haft som policy att ersätta ledamöter för dessa resor, men endast den skattefria delen enligt Skatteverkets regler. Utan denna ersättning skulle vissa i Ropnäs styrelse i princip gå back somliga år (som t ex i år då Alfrida med största sannorlikhet kommer att innebära en hel del extraresor) då arvodet inte kommer upp i en sån nivå så att den täcker utgifterna. Man skulle alltså kunna hamna i den situationen att man får betala för att få sitta i styrelsen, vilket inte är rimligt. Vi har nu fått rätten på vår sida.

2019-01-05
Det finns för närvarande inget gemensamt vatten i Ropnäs då pumphuset är utan el. Det är mycket ovisst när det kan komma igång igen.

2019-01-04
Stormen Alfrida har lämnat stora skador efter sig i Ropnäs. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast se över sina hus och  ev trädfällor på sina tomter.

2019-01-02
Hej och God fortsättning! Storm i Ropnäs med en hel del omkullblåsta träd. Flera träd blockerar vägarna. Vi ska försöka lösa att få bort dom mest akuta så får vi sen vem som ska stå för kostnaden. Det viktiga just nu är att få bort dom och att vägen blir framkomlig igen. Vi inspekterar vidare och kommer att kontakta de fastighetsägare som har åverkan på sina hus.

2018-11-01
Information om vatten
Remmarna på vattenpumpen är nu reparerade och sommarvattnet avstängt.

2018-10-18
Information om vatten
Båda remmar på vattenpumpen har gått av och kommer inte kunna repareras förrän nästa vecka. Detta innebär att det inte kommer att finnas vatten ens vid vårat tappställe. Meddelande kommer gå ut när vattnet är igång igen.

2018-10-10
Information angående sommarvatten:
Vatten är fortfarande på och kommer att vara det även under kommande helgen. Sommarvatten kommer stängas av under nästa vecka (v42).

2018-09-22
Välkommen till höstens arbetsdag lördagen den 6 oktober.
Vi träffas klockan 09:00 och beräknas vara klara ca 14:00. Se mer info på anslagstavlorna i området.

2018-07-09
Det är torrt i skog och mark och återigen eldningsförbud i hela Norrtälje Kommun. Vi har därför i samråd med entreprenören valt att avvakta med dikesslåtter då vi är rädda för att maskinen kan avge gnistor.

2018-07-09
Vi har tidigare prelbokat den 29 september för arbetsdag. Men alltför många i styrelsen kan inte delta den dagen och då blir det tufft för oss att hålla ihop det. Nytt datum är därför satt till den 6 oktober.

/Styrelsen

2018-06-21
Röjning i lada och snickarbod 30/6-1/7
Den 30 juni kommer vi att städa ur ladan och snickarboden för att bättre kunna hålla det rent, snyggt och trevligt i våra gemensamma fastigheter.
Känner du till att det finns saker av betydelse där som skulle kunna förväxlas med ”skräp” – vänligen meddela oss detta alternativt märk upp.
Om någon (mot förmodan) råkar förvara något privat i nämnda byggnader – vänligen ta hem innan urstädningen.
Vi kommer att ha en container på plats, finns det fortfarande plats i denna på eftermiddagen den 1/7 är det OK att komma förbi med brännbart!
Passerar ni där under helgen, fråga oss gärna om vi vill ha hjälp med att t ex bära något 🙂
Självklart är den som vill välkommen att vara delaktig i röjningen!

Hälsar styrelsen
genom Ann (Säkerhet/Renhållning) och Maria (Fastighet).

2018-06-21
Några påminnelser gällande vattenförbrukningen.
Som alla vet har vi haft en väldigt torr vår i år. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. För att vi inte ska löpa risk vattnet ska ta slut gäller det att vi hushåller rätt från början. Med sparsamt vattenanvändande kan sommarens grundvattennivå räcka längre.
Sommarvattnet får aldrig användas till annat än hushållet.
Norrtälje kommun har uttalat ett bevattningsförbud samt att man har förbjudit att fylla upp sin pool med grundvatten. Man hänvisar istället till tankbilar. Detta gäller för oss alla oavsett om vi använder sommarvatten eller har en egen brunn.
Här kommer några tips för att använda vatten på ett hållbart sätt som Norrtälje kommun ger:
-Stäng av vatten när du borstar tänderna.
-Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
-Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Var varsamma med vattnet så att vi slipper större problem längre in i semestertiderna!

2018-05-07
Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Läs mer under flik Dokument/Övrigt

2018-04-16
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Läs mer under flik Grönområde.

2017-12-21
Nu är skogsgallringen klar! Maskinerna har lämnat området och det som återstår är för Holmen att hämta upp virket och slyt vilket sker i senare delen av 2018. Påminner om att det är livsfarligt för barnen att leka i virkeshögarna!
Vill passa på att tacka Börje Karlsson för alla dessa timmar han lagt ner i gallringprojektet! Utan honom hade det blivit betydligt dyrare och långdraget.
Till våren behöver vi göra en gemensam insats i att rensa undan, mer info kommer. Allt ser kalt ut nu när träden är lövfria och barrträden bortgallrade men sen när ljuset kommer så drar det iväg och det blir grönt och lummigt när ädelträden får ta sin plats.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

2017-11-20
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen. Se mer info under flik Grönområde.

2017-09-30
Tack alla för er insats idag på höstens arbetsdag. Bryggorna kom upp och sly röjdes plus mycket annat. Alla bäckar små! Och som alltid lika trevligt. Vad vore Ropnäs utan er alla! Ung som gammal, liten som stor.
Idag har vi även städat på våra anslagstavlor! Vi rensade också på reklam bland brevlådorna och satt upp Ej reklam-lappar på de lådor som vi sett inte vittjas.
Om du har fått en sån lapp på din låda men vill ta hand om reklamen så är det givetvis bara att riva loss den!
Anslagstavlorna är nu indelade i tre sektorer, för samfälligheten, medlemmarna resp. övriga, dvs utomståënde. Skruvar och spikar är borttagna liksom gamla annonser och de flesta anslag sitter nu fast med häftstift.
All gammal reklam är tömd i sopsäckar. Det blev några tiotals kilo, t.o.m. en del från i fjol, som ett par dussin brevlådeägare inte orkat ta hand om. Men nu kan ni sova lugnt, för så vitt inte något viktigt brev följt med i soporna!

2017-09-20 För allas info.
Vattenfall informerar att de återkommer om cirka fyra år för nästa röjning. Tidigare har det varit var 8:e år.
För att slippa att Vattenfall rensar åt er och ev förstör träd och buskar så kan alltid fastighetsägarna själva kontinuerligt hålla undan sly under ledningarna på egna tomter.

2017-09-18
**Välkommen till höstens arbetsdag den 30 september**

Vi träffas klockan 09:00 och håller på fram tills att vi är klara. Nedan är de arbetsuppgifter som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar under dagen. Det finns nåt för alla, gammal som ung.Ta med egna verktyg som passar ihop med ditt val av arbetsuppgift. Vi behöver även tillgång till båt för punkt 4. 3 röjsågar kommer att finnas.
Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

1. Röjning av sly nere vid badplatsen + båthamn
2. Röjning av sly längs Midsommarvägen och ladan
3. Röjning av stig mot kärleksudden
4. Upptagning av badbryggor och hajfena
5. Frakta bort sittbänkar upp till ladan för förvaring
6. Städa ur kemtoaletter
7. Ta in väggupp till ladan för förvaring
8. Ta in midsommarstången till ladan
9. Ta in fotbollsmål till ladan för förvaring
10. Ny trumma och mer flis till gångväg vid Bergklacksvägen
11. Reparation av båtbryggor
12. Städning/röjning postlådor samt anslagstavlor

Grillning kl 12:00 för de som deltar.

Vi ses!
/Styrelsen
2017-08-07 Årets tredje infobrev finns nu att läsa på sidan Infobrev.

2017-07-28 30 km/tim är högsta hastighet INTE lägsta.
De allra flesta bilförare fattar att vägguppen är till för att sänka hastigheten. Tack för det.
Men så finns det några som tror att man måste hoppa/flyga över dem i upp till 50 km/tim. Förutom att det antagligen är obekvämt håller inte guppen för sådana smällar. Då skulle vi behöva ha asfalterade gupp. Reparationer och byte kostar tusenlappar som vi alla får vara med och betala, vilket redan är ett faktum.

Det allra allra sämsta man kan göra är att bromsa in tvärt alldeles inpå guppen för det gör att de glider fram och tillbaka vilket sliter isär dem. Man måste faktiskt inte accelerera upp till hög fart mellan guppen!

Tänk på barnen istället för att försöka flyga.

Hälsningar från vår Vägkapten Börje

2017-07-23 Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA, se provsvar under flik Vatten. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning, se jämförelse och läs mer under flik Vatten.

2017-06-19 Nån som vill ha fyllnadsjord? Vi dikar ur och jordmassor blir över. Vill du ha, och dessutom få hemkört inom Ropnäs, kontakta Peter Wallgren i Gryta på 070-8695474. Peter är den som arrenderar våra åkrar. Passa på nu när det är torrt för det går inte att leverera jord om det är blött på åkern, vi vill inte ha upp lera på vägarna.
Han tar även andra uppdrag inom schakt och gräv mot ersättning.

2017-06-12 Nu är protokollet från årsstämman klart och finns under fliken Dokument–>Stämmoprotokoll

2017-06-05
Nu har vår hamnkapten färdigställt årets båtplatslista. Läse mer under medlemssidan Hamnen.

2017-05-12
Kunde du inte vara med på vårens arbetsdag?
Då finns det arbetsuppgifter kvar att göra.
1) utesofforna som brukar stå nere vid båtbryggorna behöver målas. De står slipade och klara inne i ladan. Färg och penslar ligger på samma ställe, även plast för skydd. Tänk på att plocka undan allt efteråt eftersom ladan ska användas bl a till stämman. De ska sen ställas ut på samma plats som tidigare.
2) fasaden på pumphuset ska målas. Ytorna är redan rengjorda med fasadtvätt. Färg, penslar och maskering finns inne i ladan precis innanför dörren, uppmärkt med ‘pumphus’. Fasad och takfot ska målas röd. Vindskivor, dörr och knutar ska målas svarta. Egen stege behövs. Observera att det behöver vara minst 5 grader dygnet runt för att kunna måla. Målningen bör ske mitt på dagen för att en hinna ska uppstå innan daggen kommer.

Ladan står uppställd från morgon till kväll nu på lördag den 13:e. Även nästa helg finns samma möjlighet.
Om tiden inte passar så finns nyckel till ladan att hämta hos alla styrelsemedlemmar.
Förteckning över styrelsemedlemmar se anslagstavla.

2017-05-08
Årets andra infobrev är på väg ut till alla medlemmar och finns på sidan Dokument –>Infobrev.
Hjälp oss att spara pengar och ta emot din post via mailen istället. Du får då också informationen
snabbare för vi skickar alltid med billigaste portot som då tar lite längre tid på sej att komma fram. Maila dina uppgifter till info@ropnas.se om du inte redan gjort det!

2017-04-30
Tack för en fantastisk insats idag på årets första arbetsdag!
Ge er själva en rejäl klapp på axeln, det är vi alla värda! Allt gick som smort, trots kylan (eller kanske just därför!).
Totalt var vi mer än 60 personer som hjälptes åt.
Högt deltagande bidrar till vår samfällighets trevnad och att hålla samfällighetens kostnader nere.
Under våren 2017 kommer Holmen Skog att påbörja gallring av skogarna på Ropnäs, se mer info under Grönområden (allmän info).

OBS!

Information som bara  samfällighetens medlemmar ska ha tillgång till är lösenordsskyddad.

kontakt: info@ropnas.se
web@ropnas.se

                                                             

2020-10-21 – Sommarvatten

Vi planerar att ha vattnet på även nästa vecka, alltså vecka 44. Detta eftersom prognosen pekar på ganska varmt väder. Som vanligt kommer avstängningen förmodligen att göras med kort varsel, vi ber er har förståelse för det. Det är ju beroende på temperatur, och vi vill inte riskera att ledningar fryser sönder. En bra tumregel är att vara beredd på avstängning från och med höstens arbetsdag.

Vid avstängningen kommer vi, som tidigare meddelats, att göra en spolning för att förhoppningsvis slippa missfärgning av vattnet när vi drar på igen till våren.

2020-09-25 – Höstens Medlemsbrev

Höstens medlemsbrev finns nu tillgängligt under Dokument / Infobrev.

2020-09-23 – Höstens arbetsdag – Uppdatering

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Det bör inte vara några problem att genomföra den trots läget med coronaviruset eftersom vi är utomhus, men självklart hjälps vi åt att följa restriktioner om avstånd och symptomfrihet. Vi kommer att bjuda på grillad korv till lunch men med lite färre tillbehör än vanligt. Vi samlas klockan 9 vid parkeringen vid vattnet, och avslutar senast klockan 13. På schemat står bland annat arbete med underhåll av bryggor, röjning av vass och sly (arbetshandskar och stövlar kan vara fiffigt), undanplockning av väggupp, badbrygga och fotbollsmål. Det finns uppgifter som passar alla. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Vi bedömer att den går att genomföra trots läget med coronaviruset om vi följer restriktioner kring riskgrupper, avstånd och symptomfrihet. Men kanske avstår vi från den gemensamma grillningen. Mer info kommer. Vi drar igång klockan 9 vid parkeringen vid vattnet. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Ny vattenpump

Pumpen är bytt och tillgången av vatten ser bra ut igår. Det kan dock förkomma missfärgning närmaste dagarna.

2020-08-31 – Tillfälligt begränsad tillgång till vatten

Vi har bytt vattenpump och det har gått bra. Men nu behöver vi rensa ur en del slangar och då måste vi stänga av pumpen en period. Det gör att vi kommer att ha begränsad tillgång till vatten ikväll (31/8) och imorgon (1/9). Vår entreprenör bedömer allt är som vanligt på onsdag igen.

2020-08-21 – Dikesröjning

Förtydligande gällande ansvarsfördelning av dikesröjning. Under rubriken vägar har vi adderat en karta som visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjning. Det är viktigt att vi som medlemmar tillsammans tar detta ansvar för att säkerställa ett vägarna är i ett bra skick.

Länk till dokumentet/kartan

2020-08-21 Byte vattenpump

Lägre grundvatten och en gammal pump har gjort att vi i perioder haft problem med vattentillgången. Därför byter vi nu i enlighet med underhållsplanen till en ny, mer effektiv pump. Arbetet är planerat att göras i nästa vecka (vecka 35) och vår entreprenör tror att det kommer att kunna ske utan att tillflödet till hushållen påverkas. Men om det trots allt skulle bli någon påverkan så vet ni att det är på grund av bytet.

2020-07-26 Bryggorna

Som många redan vet är bryggorna i dåligt skick, speciellt brygga 1 närmast badstranden. Det enda vi kan göra nu på kort sikt är att lappa och laga så gott det går. Detta kommer ske i början av vecka 31.

Styrelsen återkommer hur vi ska lösa detta på lång sikt.

2020-06-18 Uppdatering sommarvatten

Trist, men fortsatt vattenkrångel

 

Vi har problem med vattentrycket och tillgång till vatten. Vi stängde av under natten och kommer troligen att stänga av fler gånger så att cisternen hinner fyllas på.

 

Att vi har problem med trycket hänger troligen ihop med att pumpen börjar bli gammal och inte orkar samtidigt som grundvattennivåerna har sjunkit de senaste åren och inte har återhämtat sig till de nivåer som vi hade för några år sen. Vi jobbar på både med en så bra lösning vi kan under helgen, samt med en långsiktig lösning. 

 

Under tiden uppmanar vi alla i området att hjälpas åt så gott det går, vi vet att flera med egen brunn redan hjälper sina grannar. Stort tack för det!

 

Det här är förstås en mycket tråkig situation som vi hamnar i nu till midsommar. Vi önskar att det vore annorlunda och vi är medvetna om att större åtgärder behövs, men just nu får vi helt enkelt hantera det läge vi har.

 

Som vi meddelat tidigare är det här inte samma problem som vi hade förra sommaren. Mer info om det finns här på hemsidan under fliken ”Vatten”.

 

Vänliga hälsningar styrelsen

2020-06-04 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Rapport från styrelsen om vattnet
Arbetet med vattnet fortsätter. Vi har tidigare rapporterat om att vi låtit kranar stå öppna för att spola igenom. Ändå har vissa hushåll fortfarande missfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller halter av mangan, som även lagras i ledningarna.

Det är inget fel på filtret (som det var förra året) och vattenkvaliteten är bra. Men det kan ge fläckar på kläder vid tvätt till exempel. Vattnet vid tappstället är klart.

Självklart vill vi få bort missfärgningarna på sikt, vi vet inte när det blir så men vi tror att det kommer att ge med sig när vi är många här ute och använder vattnet kontinuerligt (nu är det ju mest på helgerna).

Almut i styrelsen vill gärna ha era rapporter om vattnet. Mejla almut.werner@ropnas.se eller ring/sms:a 076-534 91 96.

Styrelsen arbetar med frågan och utreder eventuella åtgärder att vidta på sikt, som i så fall kan genomföras till hösten.

Detta har hänt:

 • Vi har ett filter som renar vattnet – detta gick sönder förra året.
 • Då hade vi otjänlig vattenkvalitet och fick efteråt ta flera vattenprover. Man måste ha två prov utan anmärkning i rad efter att man haft problem.
 • Filtret reparerades.
 • Vi klorerade vattnet.
 • Vattenprover togs – och vattnet visade sig återigen tjänligt utan anmärkning.
 • De problem vi har nu (brunaktigt vatten) är inte av samma sort som när filtret gick sönder.

Om du vill veta mer om vad som hände med vattnet förra året kan du gå in och läsa under fliken Vatten här på hemsidan, bland annat ett utdrag ur Förvaltningsberättelsen, som finns bland dokumenten till årets stämma. Under samma flik hittar du också protokoll från de provtagningar som har gjorts och en text som skrevs i slutet av förra sommaren som förklarar bakgrunden till problemen som var då.

Vänliga hälsningar styrelsen

 
 

2020-05-20 Dags att poströsta till stämman!

Som vi meddelat tidigare håller vi stämma den 30 maj klockan 13 men på grund av Covid-19-läget uppmanar vi till poströstning i första hand. Och då måste era brev komma fram innan stämman.

All info ligger under rubriken Stämmohandlingar (hittas via fliken Dokument, klicka på pilen för att komma vidare). Välkommen med frågor om ni stöter på problem, mejla i så fall info@ropnas.se.

Vänliga hälsningar / Styrelsen

2020-05-15 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Vattnet i Ropnäs är av bra kvalitet. Dock upplever flera just nu missfärgningar i olika densitet. Förra året hade vi samma problem med brunfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller en hög halt av mangan, som även lagras av i ledningarna. Avlagringar byggs på med tiden. Problemen vi hade förra året med sommarvattnet ledde till minskad användning och minskat flöde i ledningarna, vilket orsakar att avlagringar byggs på istället för att spolas bort.

Vattnet är ofarligt att använda med det kan ge bruna fläckar på tex tvätten.

Vi strävar självklart efter att ha klart vatten. Förra helgen spolande vi därför igenom ledningarna och kunde då se att missfärgning uppträdde väldig lokal. Vi har även kontrollerat pumpen och filter. Allting är i bästa ordning där. Vattnet vid tappställe är klart.

För att får bort avlagringarna/missfärgningen måste vi använda vatten i jämt takt. Tryckförändringar leder till att avlagringar lossnar, vilket är en anledning för att missfärgningar mest uppmärksammas i början av säsongen.

Viktig är nu att alla använda sitt vatten jämt. Vi kommer försöka att under veckan återigen spola mera, under ordnade förhållande, dvs att vi ta en gata i taget och öppna kranar för spolning.

För att vi ska få ett bra flöde och tryck är det viktig att det inte samtidig spolas på olika håll.

Vår förhoppning är att vi på så sätt får bukt med problemet. Dock kan det ta flera veckor tills vi har ett fint och klart vatten igen.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Missfärgat sommarvatten

Just nu är vatten lite missfärgat. Detta troligen pga avlagringar som har samlats i ledningar. För att spola systemet så kommer vi under helgen (med start på fre em) öppnar några kranar i slutet av varje väg. Vi tar gatorna i en viss ordning för att får en bra effekt. Detta kan ge en mindre påverkan i vattentrycket dock hoppas jag inte att det kommer märkas alldeles för mycket. Om det står alltså kranar öppet under helgen och det rinner vatten så är det helt i sin ordning.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Kallelse till stämma på väg ut till medlemmarna

Kallelsen till stämman är på väg ut till medlemmarna nu och den innehåller en hel del anpassningar med anledning av situationen med Covid-19 och de direktiv/rekommendationer som råder.

Med kallelsen bifogas information om stämmans genomförande och de alternativ som gjorts möjliga.

Stämman kommer att genomföras lördag 2020-05-30 kl.13:00 i ladan, och det kommer att finnas tre sätt att delta:

 1. Genom poströstning
 2. Genom ombud där ett ombud på denna stämma får företräda 5 andra fastigheter utöver sin egen (ombud måste ha fullmakt)
 3. På vanligt sätt genom att fysiskt närvara

Avsikten är att minska antalet deltagare på den fysiska stämman men att medlemmar ändå ska kunna lägga sin röst.

Syftet är naturligtvis att vi på detta sätt kan minska risken för smittspridning och uppfylla myndigheters direktiv/rekommendationer samtidigt som vi kan genomföra stämman på ett korrekt sätt. Vi uppmanar därför till att i första hand poströsta, särskilt om ni tillhör riskgrupp eller av annat skäl vill undvika samlingar av detta slag.

Mer information bifogas kallelsen.

Kallelsen med information sänds per mail till de som har angivit det, per brev till övriga. Finns även här på hemsidan under “Dokument/Stämmohandlingar”.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen antingen per telefon eller via info@ropnas.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-04-27 Sommarvattnet igång igen

Vår leverantör har varit ute idag och hittade läckage på flera ställen. Men allt är åtgärdat nu och vattnet är igång igen.

2020-04-25 Arbetsdagen genomförd

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag.

Vi fick ingen snögubbe i år men den blev som alla förstår ändå lite speciellt i år.

Någon räknade till 23 medverkande och vi fick det mesta vi planerat i ordning.

Eftersom det började regna avbröt vi oljning av bryggor. En grupp har erbjudit sig att göra detta under kommande veckor.

Alla väggupp lades inte ut då grusningen av Ropnäsvägen och Sandängsvägen inte är gjord.

Bänken till badplatsen står utanför ladan eftersom vi inte hade tillgång till släp. Vi åtgärdas senare.

Vi hittade också lite mindre fix som vi löser under närmaste tid.

I övrigt blev resten klart.

Återigen tack.

/Styrelsen

2020-04-25 Sommarvattnet

Under arbetsdagen undersöktes problemen vi har haft med sommarvattnet och vi kan konstatera att vi har läckage någonstans i ledningsnätet.

Vi har därför stängt av sommarvattnet igen och ber vår leverantör lösa frågan. Vi kommer alltså inte sätta på vattnet igen under helgen. Åtgärd kommer ske snarast möjligt.

Under tiden finns vatten vid tappställena.

/Styrelsen

2020-04-24 Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påsläppt för säsongen.

2020-04-12 Vårens Arbetsdag 25 April

Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning håller vi arbetsdagens aktiviteter till ett minimum och påminner om att myndigheters rekommendationer och direktiv gäller.

 • Personer i riskgrupper ombeds att INTE komma.
 • Har ni symptom får ni INTE komma.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Vi ställer in grillningen.
 • Vi avstår vassklippning och slyröjning.
 • Vi reserverar oss för ändringar och för att arbetsdagen kan komma att ställas in.

Vi räknar med att vi blir färre än normalt och prioriterar det vi gör ur listan nedan. Säkerhet och bryggorna är viktigast, i övrigt avgör vi vad vi gör då vi träffas på morgonen.

För er som kommer träffas vi kl. 09:00 och siktar på att bli klara före lunch.

Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

 1. Sjösätta badbryggor, (Kent)
 2. Lägga ut hajfena, (Erik)
 3. Olja och reparera båtbryggor, (Erik)
 4. Olja och reparera badbryggor, (Kent)
 5. Städning av omklädningshytt+badplats, (Maria/Ann)
 6. Städning av ladan och snickarbod, (Maria/Ann)
 7. Driftsätta toaletter, (kanske senareläggs pga. Covid-19), (Maria/Ann)
 8. Ställ ut fotbollsmål, skura och olja sittbänk, (Maria/Ann)
 9. Lägga ut väggupp, (Almut)
 10. Byta vägskyltar, (Almut)

Hälsningar

/Styrelsen

2020-04-08 Sommavattenstatus i påsk
Sommarvatten är planerat att vara igång till arbetsdagen om vädret tillåter.
Det har kommit frågor om sommarvatten inte redan kunde varit igång till påsk men även om det blir några varma dagar nu innan påsk så är risken för stor att det kommer kalla nätter/dagar efter påsk som kan göra skador på vårt ledningsnät. Sommarvattnet kommer inte sättas på till påsk. 

2020-04-06 Covid-19 och aktiviteter i Ropnäs
I söndags hade vi som anordnar aktiviteter här i Ropnäs ett Skype-möte med anledning av situationen med Covid-19 där vi diskuterade hur vi förhåller oss till kommande aktiviteter här i Ropnäs. På mötet deltog delar av styrelsen, festkommittén och arrangör av loppis och vi tog upp aktiviteter såsom stämman, arbetsdagen, midsommar, loppis m.fl.

Vi var överens om att även om förbudet att anordna sammankomster med fler än 50 personer inte direkt omfattar alla våra aktiviteter (t.ex. stämman) har myndigheter varit tydliga med att förbudet ska ses som en norm för alla typer av aktiviteter. Vi menar också att eftersom syftet är att minska smittspridningen bör vi anstränga oss att hålla riskerna så låga som möjligt och i enlighet med myndigheters rekommendationer och direktiv. Det finns ingen anledning att hålla sig till en given gräns utan den enda gräns att hålla sig till är den lägsta möjliga.

Vi konstaterade också att situationen med Covid-19 förändras med väldigt kort varsel. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut om bara två-tre veckor. Vi inser naturligtvis att vissa aktiviteter kan komma att hamna mitt i krisen medan andra kan komma att hamna efter krisen.

Förutom lagar och regler kan vi också konstatera att många som brukar komma på våra aktiviteter tillhör riskgrupper. Dessutom, var och en av oss som vistas här bryr sig och värnar om sin egen och andras säkerhet oavsett om hen tillhör riskgrupp eller inte.

Det är i denna situation är det naturligtvis motiverat respektera hälsa och säkerhet, och att vi i våra aktiviteter begränsar sociala kontakter och i många fall skalar ned, ställer in alt. i de fall det går skjuter på aktiviteter. Och det finns några saker vi kan göra:

 • Följa myndigheters direktiv och rekommendationer.
 • Planera baserat på aktuell information men med reservation för att planerna kan komma att förändras eller ställas in.
 • Minimera sociala kontakter vid aktiviteter.
 • Skala ned aktiviteter, dvs. gör det vi måste och flytta/ställ in annat.

Vi menar alltså att det inte finns någon mening att omedelbart ställa in allt, vilket vi i vissa fall (i dagsläget) inte får göra. Dvs. planerna vi har ligger fast, men med reservation att formatet kommer ändras alternativt att aktiviteter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vi som anordnar återkommer med information hur vi agerar i enskilda aktiviteter. Inom kort kommer information om arbetsdagen, pub-kvällen samt stämman.

Men vi kan redan nu säga att ni kan räkna med anpassningar för att minska smittspridningen och skydda hälsa och säkerhet för alla oss som vistas här i Ropnäs.

Ta hand om er!

Varma hälsningar från Styrelsen, festkommittén och anordnare av loppis.

2020-04-02 Status Covid-19

För er information har vi sedan en tid utrett och samlat information om hur Covid-19 frågan påverkar de aktiviteter som genomförs i samfällighetens regi. Såsom stämma och arbetsdag mm.

Men styrelsens befogenheter sträcker sig inte till alla aktiviteter vi har här i Ropnäs.

Vi planerar därför ett möte via Skype på söndag 5/4 där förutom styrelsen även festkommittén, valberedningen samt de som brukar arrangera loppis är inbjudna.

Det är ett informationsmöte för arrangörer i Ropnäs där vi delar den information och de synpunkter vi har med varandra.

Mvh Ordf.

2020-03-27 Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin följer även vi utvecklingen och på vilket sätt detta påverkar de aktiviteter vi har i samfällighetens regi.

Exempelvis brukar stämman besökas av ett 50-tal medlemmar samt att flera av dessa hör till riskgrupper. Förutom stämman behöver vi även ta ställning till andra aktiviteter såsom arbetsdagen samt övriga aktiviteter.

I dag meddelades att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

Vad det innebär i detalj får vi nog snart klart för oss men vi kan redan nu konstatera att t.ex. stämman faller inom riskzonen och att vi sannolikt på något sätt behöver ändra vår planering.

Men förutom formalia, regler och förbud är detta ett fritidshusområde där, med rätta, många bryr sig om sig själva och varandra. Det finns all anledning att sköta det vi gör tillsammans med förstånd och efter bästa förmåga.

Men vi har lite tid.

Styrelsen utreder just nu alternativ och ber er förhålla er till den plan och de datum vi redan har beslutat fullt medvetna om att form och datum kan komma att ändras.

Villaföreningen som är vår rådgivare gick för någon dryg vecka sedan ut med följande information:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/hur-ska-arsstamman-i-en-samfallighetsforening-hanteras-med-hansyn-till-coronaviruset/?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=anpdm.com&pe_data=D43475A417149435A4670474B594271%7C26343363

Ta hand om er, vi återkommer med information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-02-20 Datum för vårens arbetsdag samt stämma
Vårens arbetsdag är planerad till den 25 april.

Stämman är planerad till den 30 maj.

Mer info kommer inom de närmsta veckorna.

2019-12-11 Störningar på hemsidan
På grund av en automatiskt uppdatering låg vår hemsida nere i några dagar felet är nu avhjälpt och vi har uppdaterat kontaktvägar så att det inte ska ske igen.

2019-11-07 Sommarvattnet avstängt!
Nu har vi stängt av vattnet för denna säsong

2019-10-29 Det gemensamma vattnet tjänligt.

Nu har vi fått de två provsvar med tjänligt vatten vi behövde för att lyfta rekommendationen att inte använda vattnet i livsmedel utan att koka det först.
Det gemensamma vattnet är alltså godkänt att användas på normalt sätt dvs. även i livsmedel.

Hälsningar
Styrelsen

2019-10-26

Om väderprognoserna håller planeras sommarvattnet att stängas av v.45.

Vattnet kan komma att stängas av tidigare om väderprognoserna inte håller och det blir kallare. Men som det ser ut just nu kommer sommarvattnet vara på t.o.m. höstlovsveckan.

2019-10-05

Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Lite deja vu på morgonkvisten och flera sorters väder, men med gått humör fick vi allt planerat gjort. Utöver det fick vi tillfälle för trevligt umgänge med grannar.

Stort tack.

Mvh Styrelsen

2019-10-04 Ny information om vattnet
Med tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så kommer här en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Läs här

2019-09-28 Vattnet åter missfärgat. 

I skrivande stund har vet vi inte varför vattnet åter är missfärgat. Det som har hänt är att filtret i veckan reparerades och kopplades in igen. Sannolikt har missfärgningen med det att göra. Vi kontaktar leverantör för att få klarhet och återkommer snarast möjligt.

Observera att åtgärd för koli inte är klart ännu varför rekommendation att inte använda vattnet som dricksvatten eller i livsmedel kvarstår.

2019-09-08 Jakt på grävling. 

Enl. stämmobeslut för något år sedan har Peter Wallgren jakträtten på vår samfällighet.

Eftersom jakträtten är en del av GA2 har styrelsen rätt att agera så länge vi håller oss inom ramen för denna.

Vi har därför frågat Peter Wallgren vad han har för planer gällande jakt på grävling och han meddelar att han har planer att sätta ut fällor.

Han meddelar också att enskilda fastighetsägare kan kontakta honom om de vill ha ytterligare hjälp med grävlingar.

Han har telefon: 070-869 54 74

2019-08-13 Uppdatering angående sommarvatten. 

Eftersom vi haft ett otjänlig prov på vatten med koliforma bakterie så måste vi visa med två oberoende prov att inga koliforma bakterie finns kvar. Antagligen har ytvatten orsakat förorening. Anläggning har behandlats med klor och vi väntar på svar från vattenproverna. Analysen på övriga parameter så som mangan och järn är tjänlig med anmärkning på grund av förhöjda järnvärden. 

I samråd med hälsomyndigheten kan vi ge följande rekommendation för sommarvatten und den tiden vi väntar på analyssvaren. 

Vatten ska kokas innan användning som livsmedel. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-08-11 Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag är planerad till den 5:e Oktober mellan kl. 9:00 – 15:00. I vanlig ordning grillar vi till lunch.

Välkomna.

2019-08-07 Statusuppdatering gällande vatten

Vi har fått svar från analysen av vattenprovet. Proverna visar att vattnet är otjänligt pga. förhöjda halter av koli bakterie. Vattencisternen kommer att behandlas med klor under veckan och ett nytt prov kommer tas därefter. Klorbehandling kan medföra att vatten luktar och ev. smakar lite klor.

Sommarvattnet ska alltså inte användas som dricksvatten eller i livsmedel tills vi har fått analyssvaren från det nya vattenprovet.

Labbet anger att det brukar ta 10 arbetsdagar till analyssvaren kan ges. Vi har i dagsläget inget svar var bakterien kommer ifrån och jobbar med frågan. Som tidigare nämnd går det utmärkt att kontakta mig i ärendet.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

almut.werner@ropnas.se

2019-07-26 Statusuppdatering gällande vatten och åtgärdsplan

Situationen är följande:

Två fel har uppstått med filtret. Ett kunde åtgärdas och ett kvarstår. Kvarstående felet är tyvärr mera omfattande än det först såg ut, så att det inte kommer kunna åtgärdas under sommaren. Detta hänger bla ihop med att vår anläggning har några år på nacken och reservdelar inte finns på hyllan. Utredning pågår. Hela denna process går lite segt nu under semestertider. 

För att kunna ge en mera kvalificerat rekommendation med avseende på vattenkvalitet av det ofiltrerade vattnet kommer det tas ett vattenprov som skickas till analys. Vattenprovet kommer tas i början av nästa vecka. 

Analyssvaren kommer sen två veckor efter att provet har kommit fram till laboratorium dvs att vi tidigast kan vänta oss ett svar i mitten av v33. Så länge gäller alltså uttalat rekommendation! 

Anledning varför mer detaljerat information inte har kommit förrän nu är att vår entreprenör och jag hade svårt att når varandra på grund av semester. För mer information eller vid frågor kring sommarvatten får ni gärna kontakta mig.

Om man inte vill be grannarna om vatten så finns öppna tappställen i kommunen:

 • Norrtälje brandstation: Baldersgatan 27 J, 761 50 Norrtälje
 • Rimbo: Verkstadsvägen 7, 762 51 Rimbo
 • Hallstavik: Gottstavägen 24, 763 41 Hallstavik
 • Älmsta: Videvägen 12, 760 40 Väddö
 • Blidö: Brandpost i Stämmarbacken. Koordinater 59.635539, 18.925217.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Almut

Vattenansvarig 

2019-07-24

Statusuppdatering gällande vatten:

Filtret är fortfarande bortkopplade dvs. sommarvatten som vi får i våra kranar är just nu ofiltrerat. 

Vi vet att vi har höga manganhalter i vatten även efter filtrering som kan orsaka missfärgningar tex. på tvätten. I övrigt har vi bra vatten dock kan vi utan filter inte säkerställa att kvaliteten är tillräcklig bra enligt kraven för dricksvatten. Kvalitetskravet som gäller för vår vattenanläggning är lika dem för ett vattenverk vilka är mycket hårdare än för enskilda brunnar. 

Styrelsens rekommendation kvarstår därmed att inte använda vattnet som dricksvatten just nu. 

Uppdaterat information kommer finnas på hemsidan och anslagstavlor. Vi informerar så snart som möjlig när statusen ändras. 

Ha en bra sommar. 

/Styrelsen 

2019-07-16

Vattnet är tillbaka nu men filtret är fortfarande förbikopplat varför nedan rekommendation gäller.

Tanken håller nu på att fyllas med vatten men pumpen som gör det pumpar långsamt. Vi uppmanar er därför att vara återhållsamma med förbrukningen.

Leverantör kommer tillbaka för att rengöra filtret på torsdag.

2019-07-15

Som ni vet har vi haft problem med missfärgning av sommarvattnet. Felet är nu lokaliserat och berodde på att en transformator till filtret gått sönder. Detta har inneburit att backspolningen till filtret inte fungerat varför till slut missfärgningen gått igenom och ut i ledningsnätet.

Filtret är nu förbikopplat för att rengöras och repareras. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Under tiden innebär detta att vattnet vi har i ledningarna är ofiltrerat. Vi har naturligt något förhöjda värden av mangan i vårat vatten. Även partiklar kommer igenom.

Sannolikt är detta inget farligt men för säkerhets skull avråder vi från att använda vattnet till dryck och mat.

Vi återkommer med mer information snarast.

2019-07-05
Vi har fått en del synpunkter på att skogsmaskiner inte åker åt sidan då de får mötande trafik. Maskinerna är tunga, i synerhet med last, och även om våra vägar är fina tål de inte allt för tung trafik, i synnerhet vid vägkanterna. Då de inte åker åt sidan följer de våra instruktioner. Vi beklagar obehaget men detta är ett obehag vi tyvärr får leva med under den ändå korta tidsperiod detta problem uppstår. Vi uppmanar istället att ni hjälper dem så vi kan bevara våra fina vägar.

2019-07-05
Toaletten vid badet är nu flyttad tillbaka till där den välte i stormen. Den är också i drift så den går att använda under säsongen. Styrelsen utreder hur den kan göras mer estetisk.

2019-07-05
Vi har problem med att brädorna på båtbrygga ett ligger lösa. Vi har försökt skruva fast dem men reglarna är ruttna. Vi har en lösning på detta men det kommer ta en stund innan vi åtgärdat det. Vi uppmanar därför till försiktighet då ni går på bryggan. Det finns en del brädor som i ändarna sticker upp en del samt skruvar som lossnat från regeln och därför också sticker upp. V. v. var försiktiga tills vi lös detta.

2019-06-28 Kort info angående sommarvatten
Sommarvatten har varit missfärgat under veckan med skiftande intensitet. Rekommendation som vi har fått av våra entrepenörer är att låter vatten rinner tills det blir klart. 

Orsaken till missfärgningen hänger ihop med tryckavfallet som vi hade under midsommar och tyvärr kan det blir så därefter. Det är ingen farlig men långt i från rolig att har brunt vatten. Dock att inte använda vatten gör inte saken bättre. Förhoppningen är att det efter helgen när det är flera som har använd vatten har blivit bra igen. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-06-22 Uppdatering på vatten

Vi satt på vatten igen. Det kan ta lite tid tills trycket är uppe igen. Vi alla får vara observant på vattentrycket och vattenflöde. Ring mig om det är blir dålig igen så får vi undersöka saken vidare. Änsålänge kan vi inte helt utesluta en läcka men det verkar vara osannolikt.
Jag nås på 0765 34 91 96

Glad midsommar till alla er.
/Almut

2019-06-19
Nu är skördarna tillbaka för att röja det sista ute i våra skogar. Att det tagit en stund beror, som ni säkert förstår, på att de har fullt med jobb även i andra skogar i Roslagen. Totalt sett blir vi klara väldigt tidigt jämfört med andra tack vare de kontakter som finns i föreningen. Jättestort tack för det och den arbetsinsatsen.

Travar med stockar töms samtidigt som de fylls på i takt med det arbete som pågår. Det kan se ut som att inget händer men det gör det faktiskt.

Riset som ligger utmed våra vägar kommer att ligga kvar till hösten för att sedan flisas och säljas.

Nu ser vi fram emot en underbar midsommar, eller hur!

/Styrelsen

2019-06-11
Nu är vattnet igång igen!

2019-06-10
Det verkar vara en läcka någonstans i vårat vattensystem. För närvarande är pumpen avstängd tills vår entreprenör hunnit åtgärda!

2019-06-08
Den röda lastbil som står på Ropnäsvägen tillhör de som sköter röjningen efter stormen. Motorn är sönder och de har beställt reservdelar. Den kommer att flyttas snarast möjligt

2019-05-19
Ni glömmer väl inte årstämman på lördag? Vi ses i Ladan kl 13. I år finns alla handlingar att hämta på hemsidan under flik Dokument. Lösenordet finns i kallelsen. Observera att vi kommer att ha ett mycket begränsat upplag av handlingarna för påseende i utskriven form på stämman vilket kan vara bra att vara förberedd på. Så ta med egna utskrifter eller ladda ned i egen padda/mobil
Vi ses!
/Styrelsen

2019-05-11

Jättestort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Eftersom vi i sista stund sköt upp arbetsdagen en vecka var uppslutningen av naturliga skäl inte riktigt lika stor som den brukar men givet de förutsättningarna blev vi ändå ganska många. Naturligtvis ska vi räkna in de som var med förra helgen och sammantaget var vi nog ungefär lika många som vi brukar. Totalt sett jättebra uppslutning. Toppen!

Det som är kvar att göra är vägguppen som vi inte kunde lägga ut eftersom vägarna inte är klara samt toaletterna som ännu inte är satta i bruk. Vi hoppas ha toaletten vid ladan i bruk till stämman medan den vid vändplanen får vänta tills efter stämman då vi ännu inte vet om den ska flyttas.

Vad gäller riset fick vi faktiskt undan riktigt mycket. Men det finns hur mycket som helst att röja så det finns mycket kvar ändå. Tyvärr kommer vi nog få leva med det ett tag. Om vi vill kan vi naturligtvis ordna extra insatser men just nu kanske vi ska andas ut lite och sikta in oss på stämman.

Än en gång tack för era insatser.

2019-05-04

OBS! Nytt datum för vårens arbetsdag är lördag den 11 maj.

Hittills har detta år varit dramats år här på Ropnäs. Först stormen sedan röjning och nu på arbetsdagens morgon vaknar vi upp med en decimeter nysnö!!!

Vi ställde in dagens arbetsdag pga. väder, men en del kunde vi ändå göra. Vi reparerade stolpar på våra bryggor, säkrade hopptornet och reparerade badbryggan, sjösatte bojekan, och en av våra yngre förmågor förgyllde tillvaron med en snögubbe.

Vi inser naturligtvis att det inte är optimalt att ändra datum för arbetsdagen i sista stund och uppmuntrar så många som möjligt att komma nästa lördag den 11 maj istället. Vi behöver arbetsdagen för att underhålla vårt gemensamma och för att ställa fram det vi nyttjar under säsong.

2019-05-03
Vattnet är nu påsläppt för hela området.

2019-05-02

Sommarvatten är igång i stort sett hela området. Vatten på Granåsvägen och Gillviksvägen är fortfarande stängda på grund av läckage. Arbeten med reparation på gå och om allt går som det ska förhoppningsvis klar innan arbetsdagen.

2019-04-16
Välkommen till vårens arbetsdag den 4 maj kl 09.00-15:00. Lättare lunch serveras för de som deltar. Vi ses nere vid parkeringen vid hamnen. Ta med egna verktyg som passar ditt val av arbete, se lista på anslagstavlan i området.

2019-02-03
Nu finns ett ny medlemsbrev att läsa under Infobrev

2019-01-21
Efter att ha löst det mest akuta arbetet med träden efter stormen så är våra vägar och delvis våra markområden under kontroll (tack alla som har deltagit, ingen nämnd ingen glömd). Så nu börjar arbetet med att få ordning på föreningens marker. Vi har inventerat området och det är ca 400 träd som har fallit i stormen.

Vi har anlitat entreprenörer, skogsarbetare som kommer att kapa träden och sedan sker skotning där vi samlar ihop träden så att Holmen kan hämta träden. Det finns risker med att röja skog efter en storm som Alfrida så vi låter de anlitade skogsarbetarna sköta all kapning av träd på föreningens marker. Vissa rotvältor kommer att gå tillbaka av sig själv och vi kommer att titta på detta vid skotningen men hur vi hanterar rotvältor och riset efter trädkapningarna får vi återkomma om. Angående tidplanen så planerar vi att arbetet ska vara klart under april månad.

I informationsbrevet som kommer i månadsskiftet januari/februari fortsätter vi att informera i ärendet då vi även hoppas att vi kan redovisa hur detta kommer att påverka föreningens ekonomi.

2019-01-21
Vattenfall har jobbat på bra och ledningen vid pumphuset har redan reparerats. Pumpen har funktionskontrollerats. Allting är som det ska. Vatten vid tappställen är på igen.

2019-01-16
Information om pumphuset och vatten till vintertappstället finns att läsa under Vatten

2019-01-07
Mitt i allt elände med Alfrida så kan vi idag med glädje informera om att rättstvisten i Mark och Miljödomstolen angående reseersättning till styrelsen vid uppdragsrelaterade resor, har avgjorts till vår fördel. Domen har vunnit laga kraft och ingen överklagan har inkommit. Vi har yrkat ersättning för extra kostnader på 5.000 som nu tillfaller Ropnäs kassa. Alla rättegångskostnader betalas av motparten.

Tvisten handlade om ifall styrelseledamöterna har rätt att begära ersättning för resor i tjänsten, precis som vilken kostnadsersättning som helst. Ropnäs Samf har haft som policy att ersätta ledamöter för dessa resor, men endast den skattefria delen enligt Skatteverkets regler. Utan denna ersättning skulle vissa i Ropnäs styrelse i princip gå back somliga år (som t ex i år då Alfrida med största sannorlikhet kommer att innebära en hel del extraresor) då arvodet inte kommer upp i en sån nivå så att den täcker utgifterna. Man skulle alltså kunna hamna i den situationen att man får betala för att få sitta i styrelsen, vilket inte är rimligt. Vi har nu fått rätten på vår sida.

2019-01-05
Det finns för närvarande inget gemensamt vatten i Ropnäs då pumphuset är utan el. Det är mycket ovisst när det kan komma igång igen.

2019-01-04
Stormen Alfrida har lämnat stora skador efter sig i Ropnäs. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast se över sina hus och  ev trädfällor på sina tomter.

2019-01-02
Hej och God fortsättning! Storm i Ropnäs med en hel del omkullblåsta träd. Flera träd blockerar vägarna. Vi ska försöka lösa att få bort dom mest akuta så får vi sen vem som ska stå för kostnaden. Det viktiga just nu är att få bort dom och att vägen blir framkomlig igen. Vi inspekterar vidare och kommer att kontakta de fastighetsägare som har åverkan på sina hus.

2018-11-01
Information om vatten
Remmarna på vattenpumpen är nu reparerade och sommarvattnet avstängt.

2018-10-18
Information om vatten
Båda remmar på vattenpumpen har gått av och kommer inte kunna repareras förrän nästa vecka. Detta innebär att det inte kommer att finnas vatten ens vid vårat tappställe. Meddelande kommer gå ut när vattnet är igång igen.

2018-10-10
Information angående sommarvatten:
Vatten är fortfarande på och kommer att vara det även under kommande helgen. Sommarvatten kommer stängas av under nästa vecka (v42).

2018-09-22
Välkommen till höstens arbetsdag lördagen den 6 oktober.
Vi träffas klockan 09:00 och beräknas vara klara ca 14:00. Se mer info på anslagstavlorna i området.

2018-07-09
Det är torrt i skog och mark och återigen eldningsförbud i hela Norrtälje Kommun. Vi har därför i samråd med entreprenören valt att avvakta med dikesslåtter då vi är rädda för att maskinen kan avge gnistor.

2018-07-09
Vi har tidigare prelbokat den 29 september för arbetsdag. Men alltför många i styrelsen kan inte delta den dagen och då blir det tufft för oss att hålla ihop det. Nytt datum är därför satt till den 6 oktober.

/Styrelsen

2018-06-21
Röjning i lada och snickarbod 30/6-1/7
Den 30 juni kommer vi att städa ur ladan och snickarboden för att bättre kunna hålla det rent, snyggt och trevligt i våra gemensamma fastigheter.
Känner du till att det finns saker av betydelse där som skulle kunna förväxlas med ”skräp” – vänligen meddela oss detta alternativt märk upp.
Om någon (mot förmodan) råkar förvara något privat i nämnda byggnader – vänligen ta hem innan urstädningen.
Vi kommer att ha en container på plats, finns det fortfarande plats i denna på eftermiddagen den 1/7 är det OK att komma förbi med brännbart!
Passerar ni där under helgen, fråga oss gärna om vi vill ha hjälp med att t ex bära något 🙂
Självklart är den som vill välkommen att vara delaktig i röjningen!

Hälsar styrelsen
genom Ann (Säkerhet/Renhållning) och Maria (Fastighet).

2018-06-21
Några påminnelser gällande vattenförbrukningen.
Som alla vet har vi haft en väldigt torr vår i år. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. För att vi inte ska löpa risk vattnet ska ta slut gäller det att vi hushåller rätt från början. Med sparsamt vattenanvändande kan sommarens grundvattennivå räcka längre.
Sommarvattnet får aldrig användas till annat än hushållet.
Norrtälje kommun har uttalat ett bevattningsförbud samt att man har förbjudit att fylla upp sin pool med grundvatten. Man hänvisar istället till tankbilar. Detta gäller för oss alla oavsett om vi använder sommarvatten eller har en egen brunn.
Här kommer några tips för att använda vatten på ett hållbart sätt som Norrtälje kommun ger:
-Stäng av vatten när du borstar tänderna.
-Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
-Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Var varsamma med vattnet så att vi slipper större problem längre in i semestertiderna!

2018-05-07
Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Läs mer under flik Dokument/Övrigt

2018-04-16
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Läs mer under flik Grönområde.

2017-12-21
Nu är skogsgallringen klar! Maskinerna har lämnat området och det som återstår är för Holmen att hämta upp virket och slyt vilket sker i senare delen av 2018. Påminner om att det är livsfarligt för barnen att leka i virkeshögarna!
Vill passa på att tacka Börje Karlsson för alla dessa timmar han lagt ner i gallringprojektet! Utan honom hade det blivit betydligt dyrare och långdraget.
Till våren behöver vi göra en gemensam insats i att rensa undan, mer info kommer. Allt ser kalt ut nu när träden är lövfria och barrträden bortgallrade men sen när ljuset kommer så drar det iväg och det blir grönt och lummigt när ädelträden får ta sin plats.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

2017-11-20
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen. Se mer info under flik Grönområde.

2017-09-30
Tack alla för er insats idag på höstens arbetsdag. Bryggorna kom upp och sly röjdes plus mycket annat. Alla bäckar små! Och som alltid lika trevligt. Vad vore Ropnäs utan er alla! Ung som gammal, liten som stor.
Idag har vi även städat på våra anslagstavlor! Vi rensade också på reklam bland brevlådorna och satt upp Ej reklam-lappar på de lådor som vi sett inte vittjas.
Om du har fått en sån lapp på din låda men vill ta hand om reklamen så är det givetvis bara att riva loss den!
Anslagstavlorna är nu indelade i tre sektorer, för samfälligheten, medlemmarna resp. övriga, dvs utomståënde. Skruvar och spikar är borttagna liksom gamla annonser och de flesta anslag sitter nu fast med häftstift.
All gammal reklam är tömd i sopsäckar. Det blev några tiotals kilo, t.o.m. en del från i fjol, som ett par dussin brevlådeägare inte orkat ta hand om. Men nu kan ni sova lugnt, för så vitt inte något viktigt brev följt med i soporna!

2017-09-20 För allas info.
Vattenfall informerar att de återkommer om cirka fyra år för nästa röjning. Tidigare har det varit var 8:e år.
För att slippa att Vattenfall rensar åt er och ev förstör träd och buskar så kan alltid fastighetsägarna själva kontinuerligt hålla undan sly under ledningarna på egna tomter.

2017-09-18
**Välkommen till höstens arbetsdag den 30 september**

Vi träffas klockan 09:00 och håller på fram tills att vi är klara. Nedan är de arbetsuppgifter som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar under dagen. Det finns nåt för alla, gammal som ung.Ta med egna verktyg som passar ihop med ditt val av arbetsuppgift. Vi behöver även tillgång till båt för punkt 4. 3 röjsågar kommer att finnas.
Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

1. Röjning av sly nere vid badplatsen + båthamn
2. Röjning av sly längs Midsommarvägen och ladan
3. Röjning av stig mot kärleksudden
4. Upptagning av badbryggor och hajfena
5. Frakta bort sittbänkar upp till ladan för förvaring
6. Städa ur kemtoaletter
7. Ta in väggupp till ladan för förvaring
8. Ta in midsommarstången till ladan
9. Ta in fotbollsmål till ladan för förvaring
10. Ny trumma och mer flis till gångväg vid Bergklacksvägen
11. Reparation av båtbryggor
12. Städning/röjning postlådor samt anslagstavlor

Grillning kl 12:00 för de som deltar.

Vi ses!
/Styrelsen
2017-08-07 Årets tredje infobrev finns nu att läsa på sidan Infobrev.

2017-07-28 30 km/tim är högsta hastighet INTE lägsta.
De allra flesta bilförare fattar att vägguppen är till för att sänka hastigheten. Tack för det.
Men så finns det några som tror att man måste hoppa/flyga över dem i upp till 50 km/tim. Förutom att det antagligen är obekvämt håller inte guppen för sådana smällar. Då skulle vi behöva ha asfalterade gupp. Reparationer och byte kostar tusenlappar som vi alla får vara med och betala, vilket redan är ett faktum.

Det allra allra sämsta man kan göra är att bromsa in tvärt alldeles inpå guppen för det gör att de glider fram och tillbaka vilket sliter isär dem. Man måste faktiskt inte accelerera upp till hög fart mellan guppen!

Tänk på barn

Grävning i marken nära vårt pumphus

För kännedom: Vattenfall eldistribution kommer att utföra arbete med att gräva ner elledningar i marken i närheten av vårt pumphus (se karta). Byggnationen är planerad till nästa vecka, det vill säga vecka 48.

 

2022-10-24 – Avstängning sommarvatten

Sommarvattnet är nu avstängt för säsongen.

 

2022-08-29 – Avstängning sommarvatten

Planen är att sommarvattnet kommer att stängas av under vecka 42, om inget oförutsett händer.

 

2022-08-29 – Höstens Arbetsdag

Vi samlas den 1 okotober klockan 9 nere vid vattnet och delar upp oss för att genomföra de uppgifter som behöver göras. Mitt på dagen, omkring klockan 12, serverar vi grillad korv och sedan fortsätter arbetsdagen en stund efter det också. Om du har redskap för röjning/krattning får du gärna ta med dig.

Det vi brukar göra under höstens arbetsdag är till exempel detta: röja sly vid badplatsen, båthamnen, ladan och utmed vägen från badet till ladan samt Midsommarvägen. Klippa vass. Ta upp badbryggor och hajfena, ta in midsommarstång och fotbollsmål Ta bort vägguppen, sittbänkarna vid badet och grillarna. Se över bryggor, omklädningsrum, lada och snickarbod.

Det finns uppgifter för alla, oavsett förkunskaper. Varmt välkomna!

 

2022-07-26 – Extra stämma

Kallelse samt proposition till extra stämman den 21 augusti finns nu tillgänglig på hemsidan under Dokument –> Stämmohandlingar. Navigera via toppmenyn eller klicka här.

 

2022-07-24 – Sommarvattnet

Sommarvattnet är på igen.  Matningen till vintertappstället vid brevlådorna är avstängd. Just nu vet vi inte vad orsaken är eller vad som krävs för att åtgärda skadan för att vintertappstället ska fungera igen. Vi återkommer om en planerad avstängning är nödvändig.

 

2022-07-23 (21:35) – Sommarvattnet

Huvudvattenledningen vid korsningen Ropnäsvägen / Myrstigen / Ladvägen har tyvärr brustit. Detta innebär att vattnet har stängts av för hela området. Vi återkommer snarast med ytterligare information. Just nu vet vi inte vad orsaken är eller vad som krävs för att åtgärda skadan. Vi återkommer snarast med ytterligare information.

 

2022-07-19 – Sommarvattnet

Tyvärr har vattenledningen på Ropnäsvägen blivit avgrävd i samnabd med flisning. Vi har stängt av vattnet vid Granåsvägen, vilket innebär att alla fastigheter efter Granåsvägen nu saknar vatten. Vi har i nuläget ingen prognos när detta är åtgärdat, men vår målsättning är att det åtgärdas idag.

Uppdatering (11:54): Vattnet är på igen. Eventuellt kommer vattnet stängas kort  igen för att säkerställa att reparationen är korrekt utförd. När detta sker vet vi i nuläget inte. 

 

2022-05-06 – Information

Hemsidan är uppdaterad med protokollet från stämman den 21 maj samt det senaste vattenprovet. Titta under “Dokument/Stämmoprtokoll” och “Vatten“.

 

2022-05-06 – Valberedningen

Valberedningen har nu ett förslag för ny styrelse inför kommande period. Valberedningens förslag finns på sidan “Stämmohandlingar

 

2022-05-06 – Sommarvatten

Sommarvatten är på för säsongen. Alla kranar som frusit sönder i höstas är åtgärdade. Vi uppmanar alla medlemmar att rapportera eventuella läckage snarast möjligt till någon i styrelsen.

 

2022-04-28 – Meddelande från Valberedningen

Bästa Ropnäsbo

Inom kort håller Ropnäs samfällighetsförening sitt årsmöte. Där är ni obligatoriska medlemmar.

På årsmötet måste vi välja en ny styrelse. Det är ett juridiskt krav som vi inte kommer undan.

Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller samfällighetsföreningar. Alla sådana måste ha en fungerande styrelse. Om inte, kommer Länsstyrelsen att tillsätta en s.k. syssloman som tar över styrningen av föreningen. Då blir det mycket dyrt, ca 100 000 kr i månaden eller någon miljon per år, samtidigt som vi själva tappar kontrollen. Detta får bara inte ske utan här måste alla då och då hjälpa till.

F.n. behöver vi en kassör och en sekreterare. Det är inga komplicerade uppgifter, men visst tar de några timmar per år. Vi omsätter runt en halv miljon och styrelsen håller årligen ett halvdussin möten. Detta hinner de flesta med, även om många av oss säkerligen har en hektiskt vardag.

Välkomna att höra av er!

Valberedningen för Ropnäs samfällighetsförening

 • Stig Forshult: 070-531 53 88 eller stig.forshult@ropnas.se
 • Mari Persson: 070-796 96 04 eller mari.persson@weekday.com
 • Caroline Wiklund: 070-926 63 04 eller callaballa@outlook.com

2022-04-28 – Dokument stämma 2022

Nu finns alla bilagor till kallelsen till årets ordinarie stämma under dokument/stämmohandlingar.

 

2022-04-28 – Sommarvatten

Det har gjorts ett försök att sätta på sommarvattent men tyvärr har vi ett antal läckage så vattenet är avstängt nu.  Då väderprognosen visar att det ska vara kring noll grader några nätter framöver så har vi beslutat att avvakta med att sätta på sommarvatten.

Orsaken till dessa läckage är att det kom en köldknäpp innan vi han stänga av vattent i höstas. Det finns alltid önskemål att vattnet ska vara på så länge som möjligt då vi har många medlemmar som endast har sommarvatten. I höstas väntade vi tyvärr lite för länge. Denna sida uppdateras så fort det finns ny information.

 

2022-04-20 – Städdag våren 2022

Lördagen 23 april är det dags för vårens arbetsdag, vi hoppas att många kommer, det finns en hel del att röja.

På med rejäla skor och så samlas vi 9.00 på parkeringen vid vattnet för att dela upp oss för olika arbetsuppgifter.

Det kan vara fiffigt att ta med kratta och skottkärra, en såg kan också komma väl till pass.

Vi skulle också ha stor nytta av att ha flera röjsågar igång så ta gärna med om du har möjlighet. Du kan få ersättning för drivmedel som går åt under arbetet.

Mitt på dagen kommer vi att bjuda på grillad korv.

Det finns uppgifter som passar alla!

 

Det vi ska göra under dagen är bland annat:

Röja och kratta.
Städa omklädningshytter, ladan och snickarboden.
Driftsätta slamtoaletterna vid badet och ladan.
Ta fram fotbollsmål.
Renovera, skura, olja och sjösätta badbryggor.
Ställa ut, skura och olja sittbänk.
Lägga ut hajfenan.
Placera ut väggupp.
Klippa vass.

 

2022-03-28 – Medelande från Valberedningen

Ropnäs är en samfällighetsförening som har hand om vårt gemensamma – som vägar, bryggor, vatten och skogsskötsel. Och vi har en styrelse som arbetar med att se till att den förvaltningen funkar.

Nu ska några i styrelsen kliva av sina uppdrag i samband med vårens stämma och det behövs påfyllning. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontakta valberedningen så berättar de mer om uppdraget.

Man kan se det som att alla i området någon gång behöver göra en insats i styrelsen, det är ju ett arbete som måste utföras kontinuerligt. Det är inte ”någon annan” som fixar, som i en kommun till exempel. Att vara med i styrelsen kräver en del tid och engagemang, men det är också roligt!

 

Här når du valberedningen:
Mari Persson
mari.persson@weekday.com
070-796 96 04

Caroline Wiklund
callaballa@outlook.com
070-926 63 04

Stig Forshult
stig.forshult@ropnas.se
070-531 53 88

 

2022-03-28 -Skog

Vintern blev tämligen snöfri men stundtals desto blåsigare. Även om det varit långt från Alfridas härjningar så har ändå ett och annat träd blåst omkull.

Styrelsen har sett och fått rapporter om några av dessa, men vi misstänker att det kan ligga fler som vi inte känner till.

Därför ber vi alla er i området att rapportera till oss om ni noterat att det ligger träd på samfällighetens mark. När vi får kännedom om var det ligger fallna träd går vi dit och ser om de behöver tas bort eller kan ligga kvar och bidra till den biologiska mångfalden.

Så om du sett träd som blåst omkull under vintern och ligger på samfällighetens mark, skriv in till info@ropnas.se och berätta var de ligger.

 

2022-02-03 – Avverkning skog

Stormen Malik har fält träd på en av våra allmänningar i anslutning till Granåsvägen. Ytterligare höga träd står farligt till och skulle kunna orsaka skada på byggnader på närliggande tomter. Med anledning av detta arbetar vår entreprenör nu i området och avverkar träd som riskerar att ställa till skada.

Avverkad skog kommer läggas upp vid Midsommarvägen i väntan på flisning.

 

2021-12-22 Infobrev

Nu finns  Medlemsbrev 4-2021 tillgängligt under dokument/infobrev.

 

2021-11-16 Vildsvin

Området har problem med vildsvin som många av er fått erfara. Peter Wallgren som enligt ett tidigare stämmobeslut hjälper oss med jakt på vildsvin kommer att eventuellt göra en insats i helgen (20-21/11) – släppa ut hund och sitta på pass.


2021-11-11 Sommarvatten

Entreprenören kommer ut idag (torsdag) för att stänga av sommarvatten.
Om tid medges kommer även kranen(ar) som  fryst åtgärdas samt kabeln mellen pumphuset och brunnen grävas ned. 

2021-11-08 Sommarvatten

Sommarvattnet kommer stängas av under veckan (vecka 45). Vi vet inte extakt vilket datum än.

2021-10-23 Sommarvatten

Sommarvattnet är fortfarande på. Styrelsens målsättning är att vattnet ska vara på så länge vädret (temperaturen) tillåter. Detta betyder att vi inte har något datum just nu när vattenet kommer stänngas av. När vi har någon infomation kommer vi direkt informara medlemmar via hemsidan samt eventuellt ett inlägg på FB. Evenetuella frågor på FB kommer inte besvaras.

 

2021-10-23 Facebook

Ett tips till alla medlemmar i Ropnäs samfällighetsförening. Det finns en Facebookgrupp (FB) i privat regi som styrelsen inte har något ansvra för. Denna FB grupp använder styrelsen ibland för att nå ut med infomation till alla medlemmar med viktig infomatrion på ett snabbt sätt. Denne FB grupp kan inte användas för att kontakta styrelsen. Styrelsen bevakar inte inlägg och svarar/återkopplar inte till medlemmar som har skrivit ett inägg och förväntar sig ett svar. Om någon vill ha kontakt med styrelsen vänligen skriv ett mail till info@ropnas.se. Frågeställningen vidarebefodras till ansvarig i styrelsen. Tack för förståelse.

 

 2021-10-12 Sommarvattnet igång igen

Nu är den trasiga kabeln utbytt och vattnet påslaget. Lite info om vad det var som hände:

Kabeln kom dit för ett år sedan när vi bytte till en ny, effektivare pump. Det har sedan dess varit ett tydligt uppdrag från styrelsen till entreprenören att gräva ner den, men det arbetet har inte utförts. Att kabeln gick sönder nu beror på att Nisse var schyst och klippte gräset på ett ställe där han inte klippt på länge och därför visste han inte att den kabeln låg på marken. Vi beklagar att ni fick vara utan vatten men nu är felet åtgärdat.

2021-10-08 Sommarvatten (uppdatering)

Begränsat med vatten i helgen

Som vi tidigare berättat har vi en skadad kabel till pumpen. Vi hoppades att arbetet skulle vara färdigt till helgen men på grund av restnoterat material har vår entreprenör inte kunnat avsluta arbetet. Så vattenpumpen kommer att vara avstängd och därför kan vattnet tyvärr ta slut. Vi hoppas att allt är igång igen i början av nästa vecka (41).

2021-10-05 Sommarvatten

Som ni kanske redan noterat har vi problem med sommarvattnet. Det beror på skadad kabel till pumpen. Reparation av pågår. Eventuellt kan vattnet ta slut om vi inte får igång den innan cisternen är tom. Målet är att arbetet ska vara färdigt till helgen, men ladda med extra dunk för säkerhets skull.

2021-09-12  Höstens arbetsdag 2 oktober

Vi samlas klockan 9 nere vid vattnet och delar upp oss för att genomföra de uppgifter som behöver göras. Mitt på dagen, omkring klockan 12, serverar vi grillad korv och sedan fortsätter arbetsdagen en stund efter det också. Om du har redskap för röjning/krattning får du gärna ta med dig.

Det vi brukar göra under höstens arbetsdag är till exempel detta: röja sly vid badplatsen, båthamnen, ladan och utmed vägen från badet till ladan samt Midsommarvägen. Klippa vass. Ta upp badbryggor och hajfena, ta in midsommarstång och fotbollsmål Ta bort vägguppen, sittbänkarna vid badet och grillarna. Se över bryggor, omklädningsrum, lada och snickarbod.

Det finns uppgifter för alla, oavsett förkunskaper. Varmt välkomna! Anmäl er gärna på FB.

 

2021-06-21 Var varsamma med vattnet – och kolla era kranar

Vårt sommarvatten har fungerat fint efter att vi bytte pump och spolade igenom ledningar och borrhål vilket förstås är toppen. Men trots detta gäller att vi måste vara varsamma med vattnet, speciellt nu under kommande midsommarhelg. Vänligen läs bifogade infobrev. KLICKA HÄR

2021-06-14  Vägguppen

Vägguppen monteras bort idag då vägarna ska skrapas, sandas & saltas. Arbetet påbörjas under kommande vecka. Guppen återmonteras så fort arbetet är klart.

2021-06-05 Protokoll 

Protokollet finns nu tillgängligt under Dokument/Stämmoprotokoll

2021-05-18 – Brygga 1

Nya Brygga 1 är på plats och alla platser är uppmärkta med nummer. Innan bommar monteras är det viktigt att man tar del av information hur bommarna ska monteras. Se under rubrik Hamnen eller klicka här.

2021-05-04 – Årsstämma

Dokumentsamlingen har kompletteras med poströsten. Dokument/Stämmohandlingar

2021-05-01 – Årsstämma

Nu finns samtliga handlingar inför stämman under Dokument/Stämmohandlingar

2021-04-28 – Uppdatering fiber i Ropnäs

Ny information finns tillgänglig gällande installation av fibernätet. Se under Dokument/Fiber.

2021-04-20 –  Ändring Arbetsdag

På fredag den 23 april planerar vi att släppa på sommarvattnet.
Innan dess ska brunnen spolas, vilket kommer ske ons- & torsdag. Detta innebär att det kommer vara begränsad tillgång av vatten vid tappstället. När vattnet väl är påsläpp kan missfärgningar förekomma som en följd av spolingen av vattenledningsnätet i höstas samt brunnen.
Om allt fungera som planerat har vi vatten till helgen.
 

2021-04-19 –  Ändring Arbetsdag

Då väderleksrapporten för helgen (24 april) inte ser så lovande ut så har styrelsen beslutat att arbetsdagen flyttas till lördag den 1 maj. Väderleksrapporten visar för tillfället regn och 3-4 C.

Styrelsen har tagit detta för att vi, utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna, har mycket arbete med båtbrygga 1 att hantera. Vi hoppas på bättre väder till den 1/5. Vi ses då!

2021-04-14 –  Påminnelse Arbetsdag

Lördag den 24 april inträffar vårens arbetsdag. Vi samlas på parkeringen vid sjön kl. 9.00. Denna arbetsdag blir det fokus på följande;

 • Ta fram fotbollsmål, utemöbler, grillar mm. (Ann)
 • Sjösätta badbryggor samt avgränsningen till badet (Micael)
 • Placera ut vägguppen (Leif)
 • Förbereda för nya bryggan (Mats)

Styrelsen återkommer med mer information med antal för varje grupp samt om man ska ta med något.

Pga COVID-19 och restriktioner blir det ingen korvgrillning.

2021-03-31 – Kontaktuppgifter till Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar är uppdaterad. Hamnkapten hade fel mobilnummer.

2021-03-18 – Brygga 1 (Närmast badplatsen)

Som alla vet är bryggan i mycket dåligt skick och i behov av någon form av åtgärd.
Styrelsen har beslutat att ersätta bryggan i sin helhet istället för att renovera. Detta spar mycket resurser och är mer ekonomiskt på lång sikt.
Bryggan är beställd och kommer att levereras under maj månad. Exakt datum är ännu inte fastställt, styrelsen återkommer.
Läs bifogade dokument “Brygga 1 – Den yttre brygganför att ta del av viktig information hantering av Y-bomma. Y-bommarna måste vara demonterade innan gamla bryggan fraktas bort.

2021-03-17 – Dags att skicka motioner till årets stämma

Har du ett förslag som rör Ropnäs som du vill att stämman ska ta upp? Då kan du skicka in en motion. Och enligt stadgarna måste styrelsen få alla motioner senast den 31 mars.
Du kan bifoga ett dokument till ett mejl och sända till info@ropnas.se eller skicka via post till nedan adress;
Ropnäs Samfällighet
c/o Thomas Karlén Dalagatan 12 1tr
113 24 STOCKHOLM.
I bifogade dokument “Dags att skicka in motion” finns vägledning hur man skriver en motion.

2021-03-10 – Information om fiber på ropnas.se

All information gällande extra stämman för fiber är flyttad till “Dokument – Fiber”.

2021-03-06 – Uppdatering fiber i Ropnäs

Den 5 mars, var entreprenören som ska gräva för fiber på besök för att inleda planeringen arbetet.

Arbetet kommer påbörjas snarast möjligt dock tidigast när sommarvattnet har släppts på för säsongen. Arbetet kommer ta c:a 4 veckor, kan variera något beroende på hur mycket resurser som arbetar i Ropnäs, samt hur många fastighetsägare som ska anslutas.

Även om fiber är nergrävt så kommer det förmodligen dröja till efter sommaren innan nätet aktiveras. Detta beror på att andra områden i vår närhet också måste vara klara.

Innan detta kommer fastighetsägare som har tecknat avtal med IP-Only att bli kontaktade för att utföra installation i fastighet/tomt. Entreprenören vill att detta ska vara klart innan de drar fiber i området. Ytterligare frågor om detta hänvisas till IP-Only.

Vill samtidigt påminna att alla som är intresserade av fiber kontaktar IP-Only omgående för att hålla kostnader nere för enskilda fastighetsägare samt minimera påverkan (grävarbeten) i vårt område framöver.

2021-02-13 – Information om Fiber

Nu har vi haft en extrastämma gällande markavtal med IP-Only. Stämman röstade enhälligt ja till Styrelsens förslag att teckna markavtal med IP-Only.

Avtalet ger IP-Only rätten att etablera fiber på Ropnäs Samfällighets mark, samt att utföra underhåll och reparationer under 25 år.

I bilagan till avtalet finns en karta som visar var IP-Only kommer anlägga fiber. Kartan visar att fiber inte kommer dras fram till alla fastigheter. Detta beror på att fiber kommer endast dras fram till de fastigheter som har tecknat avtal med IP-Only. Självklart har det tillkommit några fastigheter sedan avtalet upprättades.

Med detta sagt så är det oerhört viktigt att de fastigheter som funderar på att installera fiber kontaktar IP-Only omgående för att ta reda på förutsättningar och eventuellt teckna avtal.

Om man väljer att inte ansluta sig nu utan istället väljer att avvakta, så kommer det förmodligen att medföra en högre anslutningsavgift.

Det är alla fastighetsägares ansvar att kontakta IP-Only för att ta reda på villkor, priser och förutsättningar för att få fiber framdraget.

Styrelsens ansvar i detta projekt är enbart att ge rätten till IP-Only att gräva på vår mark.

2021-01-11 – Infobrev

Senaste infobrevet finns under rubriken Dokument/Infobrev.

2021-01-10 – Markavtal Fiber

Den 13 februari kommer en extra stämma hållas med anledning av att IP-Only vill etablera fiber inom Ropnäs. Stämman ska besluta om styrelsen kan underteckna markavtal med IP-Only för att utför arbetet med att etablera fiber. Mer info finns under rubriken “Extra Stämma Fiber“. Kallalse kommer skickas ut under vecka 3.

2020-10-21 – Sommarvatten

Vi planerar att ha vattnet på även nästa vecka, alltså vecka 44. Detta eftersom prognosen pekar på ganska varmt väder. Som vanligt kommer avstängningen förmodligen att göras med kort varsel, vi ber er har förståelse för det. Det är ju beroende på temperatur, och vi vill inte riskera att ledningar fryser sönder. En bra tumregel är att vara beredd på avstängning från och med höstens arbetsdag.

Vid avstängningen kommer vi, som tidigare meddelats, att göra en spolning för att förhoppningsvis slippa missfärgning av vattnet när vi drar på igen till våren.

2020-09-25 – Höstens Medlemsbrev

Höstens medlemsbrev finns nu tillgängligt under Dokument / Infobrev.

2020-09-23 – Höstens arbetsdag – Uppdatering

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Det bör inte vara några problem att genomföra den trots läget med coronaviruset eftersom vi är utomhus, men självklart hjälps vi åt att följa restriktioner om avstånd och symptomfrihet. Vi kommer att bjuda på grillad korv till lunch men med lite färre tillbehör än vanligt. Vi samlas klockan 9 vid parkeringen vid vattnet, och avslutar senast klockan 13. På schemat står bland annat arbete med underhåll av bryggor, röjning av vass och sly (arbetshandskar och stövlar kan vara fiffigt), undanplockning av väggupp, badbrygga och fotbollsmål. Det finns uppgifter som passar alla. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Vi bedömer att den går att genomföra trots läget med coronaviruset om vi följer restriktioner kring riskgrupper, avstånd och symptomfrihet. Men kanske avstår vi från den gemensamma grillningen. Mer info kommer. Vi drar igång klockan 9 vid parkeringen vid vattnet. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Ny vattenpump

Pumpen är bytt och tillgången av vatten ser bra ut igår. Det kan dock förkomma missfärgning närmaste dagarna.

2020-08-31 – Tillfälligt begränsad tillgång till vatten

Vi har bytt vattenpump och det har gått bra. Men nu behöver vi rensa ur en del slangar och då måste vi stänga av pumpen en period. Det gör att vi kommer att ha begränsad tillgång till vatten ikväll (31/8) och imorgon (1/9). Vår entreprenör bedömer allt är som vanligt på onsdag igen.

2020-08-21 – Dikesröjning

Förtydligande gällande ansvarsfördelning av dikesröjning. Under rubriken vägar har vi adderat en karta som visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjning. Det är viktigt att vi som medlemmar tillsammans tar detta ansvar för att säkerställa ett vägarna är i ett bra skick.

Länk till dokumentet/kartan

2020-08-21 Byte vattenpump

Lägre grundvatten och en gammal pump har gjort att vi i perioder haft problem med vattentillgången. Därför byter vi nu i enlighet med underhållsplanen till en ny, mer effektiv pump. Arbetet är planerat att göras i nästa vecka (vecka 35) och vår entreprenör tror att det kommer att kunna ske utan att tillflödet till hushållen påverkas. Men om det trots allt skulle bli någon påverkan så vet ni att det är på grund av bytet.

2020-07-26 Bryggorna

Som många redan vet är bryggorna i dåligt skick, speciellt brygga 1 närmast badstranden. Det enda vi kan göra nu på kort sikt är att lappa och laga så gott det går. Detta kommer ske i början av vecka 31.

Styrelsen återkommer hur vi ska lösa detta på lång sikt.

2020-06-18 Uppdatering sommarvatten

Trist, men fortsatt vattenkrångel

Vi har problem med vattentrycket och tillgång till vatten. Vi stängde av under natten och kommer troligen att stänga av fler gånger så att cisternen hinner fyllas på.

Att vi har problem med trycket hänger troligen ihop med att pumpen börjar bli gammal och inte orkar samtidigt som grundvattennivåerna har sjunkit de senaste åren och inte har återhämtat sig till de nivåer som vi hade för några år sen. Vi jobbar på både med en så bra lösning vi kan under helgen, samt med en långsiktig lösning.

Under tiden uppmanar vi alla i området att hjälpas åt så gott det går, vi vet att flera med egen brunn redan hjälper sina grannar. Stort tack för det!

Det här är förstås en mycket tråkig situation som vi hamnar i nu till midsommar. Vi önskar att det vore annorlunda och vi är medvetna om att större åtgärder behövs, men just nu får vi helt enkelt hantera det läge vi har.

Som vi meddelat tidigare är det här inte samma problem som vi hade förra sommaren. Mer info om det finns här på hemsidan under fliken ”Vatten”.

Vänliga hälsningar styrelsen

2020-06-04 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Rapport från styrelsen om vattnet
Arbetet med vattnet fortsätter. Vi har tidigare rapporterat om att vi låtit kranar stå öppna för att spola igenom. Ändå har vissa hushåll fortfarande missfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller halter av mangan, som även lagras i ledningarna.

Det är inget fel på filtret (som det var förra året) och vattenkvaliteten är bra. Men det kan ge fläckar på kläder vid tvätt till exempel. Vattnet vid tappstället är klart.

Självklart vill vi få bort missfärgningarna på sikt, vi vet inte när det blir så men vi tror att det kommer att ge med sig när vi är många här ute och använder vattnet kontinuerligt (nu är det ju mest på helgerna).

Almut i styrelsen vill gärna ha era rapporter om vattnet. Mejla almut.werner@ropnas.se eller ring/sms:a 076-534 91 96.

Styrelsen arbetar med frågan och utreder eventuella åtgärder att vidta på sikt, som i så fall kan genomföras till hösten.

Detta har hänt:

 • Vi har ett filter som renar vattnet – detta gick sönder förra året.
 • Då hade vi otjänlig vattenkvalitet och fick efteråt ta flera vattenprover. Man måste ha två prov utan anmärkning i rad efter att man haft problem.
 • Filtret reparerades.
 • Vi klorerade vattnet.
 • Vattenprover togs – och vattnet visade sig återigen tjänligt utan anmärkning.
 • De problem vi har nu (brunaktigt vatten) är inte av samma sort som när filtret gick sönder.

Om du vill veta mer om vad som hände med vattnet förra året kan du gå in och läsa under fliken Vatten här på hemsidan, bland annat ett utdrag ur Förvaltningsberättelsen, som finns bland dokumenten till årets stämma. Under samma flik hittar du också protokoll från de provtagningar som har gjorts och en text som skrevs i slutet av förra sommaren som förklarar bakgrunden till problemen som var då.

Vänliga hälsningar styrelsen

 
 

2020-05-20 Dags att poströsta till stämman!

Som vi meddelat tidigare håller vi stämma den 30 maj klockan 13 men på grund av Covid-19-läget uppmanar vi till poströstning i första hand. Och då måste era brev komma fram innan stämman.

All info ligger under rubriken Stämmohandlingar (hittas via fliken Dokument, klicka på pilen för att komma vidare). Välkommen med frågor om ni stöter på problem, mejla i så fall info@ropnas.se.

Vänliga hälsningar / Styrelsen

2020-05-15 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Vattnet i Ropnäs är av bra kvalitet. Dock upplever flera just nu missfärgningar i olika densitet. Förra året hade vi samma problem med brunfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller en hög halt av mangan, som även lagras av i ledningarna. Avlagringar byggs på med tiden. Problemen vi hade förra året med sommarvattnet ledde till minskad användning och minskat flöde i ledningarna, vilket orsakar att avlagringar byggs på istället för att spolas bort.

Vattnet är ofarligt att använda med det kan ge bruna fläckar på tex tvätten.

Vi strävar självklart efter att ha klart vatten. Förra helgen spolande vi därför igenom ledningarna och kunde då se att missfärgning uppträdde väldig lokal. Vi har även kontrollerat pumpen och filter. Allting är i bästa ordning där. Vattnet vid tappställe är klart.

För att får bort avlagringarna/missfärgningen måste vi använda vatten i jämt takt. Tryckförändringar leder till att avlagringar lossnar, vilket är en anledning för att missfärgningar mest uppmärksammas i början av säsongen.

Viktig är nu att alla använda sitt vatten jämt. Vi kommer försöka att under veckan återigen spola mera, under ordnade förhållande, dvs att vi ta en gata i taget och öppna kranar för spolning.

För att vi ska få ett bra flöde och tryck är det viktig att det inte samtidig spolas på olika håll.

Vår förhoppning är att vi på så sätt får bukt med problemet. Dock kan det ta flera veckor tills vi har ett fint och klart vatten igen.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Missfärgat sommarvatten

Just nu är vatten lite missfärgat. Detta troligen pga avlagringar som har samlats i ledningar. För att spola systemet så kommer vi under helgen (med start på fre em) öppnar några kranar i slutet av varje väg. Vi tar gatorna i en viss ordning för att får en bra effekt. Detta kan ge en mindre påverkan i vattentrycket dock hoppas jag inte att det kommer märkas alldeles för mycket. Om det står alltså kranar öppet under helgen och det rinner vatten så är det helt i sin ordning.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Kallelse till stämma på väg ut till medlemmarna

Kallelsen till stämman är på väg ut till medlemmarna nu och den innehåller en hel del anpassningar med anledning av situationen med Covid-19 och de direktiv/rekommendationer som råder.

Med kallelsen bifogas information om stämmans genomförande och de alternativ som gjorts möjliga.

Stämman kommer att genomföras lördag 2020-05-30 kl.13:00 i ladan, och det kommer att finnas tre sätt att delta:

 1. Genom poströstning
 2. Genom ombud där ett ombud på denna stämma får företräda 5 andra fastigheter utöver sin egen (ombud måste ha fullmakt)
 3. På vanligt sätt genom att fysiskt närvara

Avsikten är att minska antalet deltagare på den fysiska stämman men att medlemmar ändå ska kunna lägga sin röst.

Syftet är naturligtvis att vi på detta sätt kan minska risken för smittspridning och uppfylla myndigheters direktiv/rekommendationer samtidigt som vi kan genomföra stämman på ett korrekt sätt. Vi uppmanar därför till att i första hand poströsta, särskilt om ni tillhör riskgrupp eller av annat skäl vill undvika samlingar av detta slag.

Mer information bifogas kallelsen.

Kallelsen med information sänds per mail till de som har angivit det, per brev till övriga. Finns även här på hemsidan under “Dokument/Stämmohandlingar”.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen antingen per telefon eller via info@ropnas.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-04-27 Sommarvattnet igång igen

Vår leverantör har varit ute idag och hittade läckage på flera ställen. Men allt är åtgärdat nu och vattnet är igång igen.

2020-04-25 Arbetsdagen genomförd

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag.

Vi fick ingen snögubbe i år men den blev som alla förstår ändå lite speciellt i år.

Någon räknade till 23 medverkande och vi fick det mesta vi planerat i ordning.

Eftersom det började regna avbröt vi oljning av bryggor. En grupp har erbjudit sig att göra detta under kommande veckor.

Alla väggupp lades inte ut då grusningen av Ropnäsvägen och Sandängsvägen inte är gjord.

Bänken till badplatsen står utanför ladan eftersom vi inte hade tillgång till släp. Vi åtgärdas senare.

Vi hittade också lite mindre fix som vi löser under närmaste tid.

I övrigt blev resten klart.

Återigen tack.

/Styrelsen

2020-04-25 Sommarvattnet

Under arbetsdagen undersöktes problemen vi har haft med sommarvattnet och vi kan konstatera att vi har läckage någonstans i ledningsnätet.

Vi har därför stängt av sommarvattnet igen och ber vår leverantör lösa frågan. Vi kommer alltså inte sätta på vattnet igen under helgen. Åtgärd kommer ske snarast möjligt.

Under tiden finns vatten vid tappställena.

/Styrelsen

2020-04-24 Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påsläppt för säsongen.

2020-04-12 Vårens Arbetsdag 25 April

Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning håller vi arbetsdagens aktiviteter till ett minimum och påminner om att myndigheters rekommendationer och direktiv gäller.

 • Personer i riskgrupper ombeds att INTE komma.
 • Har ni symptom får ni INTE komma.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Vi ställer in grillningen.
 • Vi avstår vassklippning och slyröjning.
 • Vi reserverar oss för ändringar och för att arbetsdagen kan komma att ställas in.

Vi räknar med att vi blir färre än normalt och prioriterar det vi gör ur listan nedan. Säkerhet och bryggorna är viktigast, i övrigt avgör vi vad vi gör då vi träffas på morgonen.

För er som kommer träffas vi kl. 09:00 och siktar på att bli klara före lunch.

Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

 1. Sjösätta badbryggor, (Kent)
 2. Lägga ut hajfena, (Erik)
 3. Olja och reparera båtbryggor, (Erik)
 4. Olja och reparera badbryggor, (Kent)
 5. Städning av omklädningshytt+badplats, (Maria/Ann)
 6. Städning av ladan och snickarbod, (Maria/Ann)
 7. Driftsätta toaletter, (kanske senareläggs pga. Covid-19), (Maria/Ann)
 8. Ställ ut fotbollsmål, skura och olja sittbänk, (Maria/Ann)
 9. Lägga ut väggupp, (Almut)
 10. Byta vägskyltar, (Almut)

Hälsningar

/Styrelsen

2020-04-08 Sommavattenstatus i påsk
Sommarvatten är planerat att vara igång till arbetsdagen om vädret tillåter.
Det har kommit frågor om sommarvatten inte redan kunde varit igång till påsk men även om det blir några varma dagar nu innan påsk så är risken för stor att det kommer kalla nätter/dagar efter påsk som kan göra skador på vårt ledningsnät. Sommarvattnet kommer inte sättas på till påsk. 

2020-04-06 Covid-19 och aktiviteter i Ropnäs
I söndags hade vi som anordnar aktiviteter här i Ropnäs ett Skype-möte med anledning av situationen med Covid-19 där vi diskuterade hur vi förhåller oss till kommande aktiviteter här i Ropnäs. På mötet deltog delar av styrelsen, festkommittén och arrangör av loppis och vi tog upp aktiviteter såsom stämman, arbetsdagen, midsommar, loppis m.fl.

Vi var överens om att även om förbudet att anordna sammankomster med fler än 50 personer inte direkt omfattar alla våra aktiviteter (t.ex. stämman) har myndigheter varit tydliga med att förbudet ska ses som en norm för alla typer av aktiviteter. Vi menar också att eftersom syftet är att minska smittspridningen bör vi anstränga oss att hålla riskerna så låga som möjligt och i enlighet med myndigheters rekommendationer och direktiv. Det finns ingen anledning att hålla sig till en given gräns utan den enda gräns att hålla sig till är den lägsta möjliga.

Vi konstaterade också att situationen med Covid-19 förändras med väldigt kort varsel. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut om bara två-tre veckor. Vi inser naturligtvis att vissa aktiviteter kan komma att hamna mitt i krisen medan andra kan komma att hamna efter krisen.

Förutom lagar och regler kan vi också konstatera att många som brukar komma på våra aktiviteter tillhör riskgrupper. Dessutom, var och en av oss som vistas här bryr sig och värnar om sin egen och andras säkerhet oavsett om hen tillhör riskgrupp eller inte.

Det är i denna situation är det naturligtvis motiverat respektera hälsa och säkerhet, och att vi i våra aktiviteter begränsar sociala kontakter och i många fall skalar ned, ställer in alt. i de fall det går skjuter på aktiviteter. Och det finns några saker vi kan göra:

 • Följa myndigheters direktiv och rekommendationer.
 • Planera baserat på aktuell information men med reservation för att planerna kan komma att förändras eller ställas in.
 • Minimera sociala kontakter vid aktiviteter.
 • Skala ned aktiviteter, dvs. gör det vi måste och flytta/ställ in annat.

Vi menar alltså att det inte finns någon mening att omedelbart ställa in allt, vilket vi i vissa fall (i dagsläget) inte får göra. Dvs. planerna vi har ligger fast, men med reservation att formatet kommer ändras alternativt att aktiviteter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vi som anordnar återkommer med information hur vi agerar i enskilda aktiviteter. Inom kort kommer information om arbetsdagen, pub-kvällen samt stämman.

Men vi kan redan nu säga att ni kan räkna med anpassningar för att minska smittspridningen och skydda hälsa och säkerhet för alla oss som vistas här i Ropnäs.

Ta hand om er!

Varma hälsningar från Styrelsen, festkommittén och anordnare av loppis.

2020-04-02 Status Covid-19

För er information har vi sedan en tid utrett och samlat information om hur Covid-19 frågan påverkar de aktiviteter som genomförs i samfällighetens regi. Såsom stämma och arbetsdag mm.

Men styrelsens befogenheter sträcker sig inte till alla aktiviteter vi har här i Ropnäs.

Vi planerar därför ett möte via Skype på söndag 5/4 där förutom styrelsen även festkommittén, valberedningen samt de som brukar arrangera loppis är inbjudna.

Det är ett informationsmöte för arrangörer i Ropnäs där vi delar den information och de synpunkter vi har med varandra.

Mvh Ordf.

2020-03-27 Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin följer även vi utvecklingen och på vilket sätt detta påverkar de aktiviteter vi har i samfällighetens regi.

Exempelvis brukar stämman besökas av ett 50-tal medlemmar samt att flera av dessa hör till riskgrupper. Förutom stämman behöver vi även ta ställning till andra aktiviteter såsom arbetsdagen samt övriga aktiviteter.

I dag meddelades att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

Vad det innebär i detalj får vi nog snart klart för oss men vi kan redan nu konstatera att t.ex. stämman faller inom riskzonen och att vi sannolikt på något sätt behöver ändra vår planering.

Men förutom formalia, regler och förbud är detta ett fritidshusområde där, med rätta, många bryr sig om sig själva och varandra. Det finns all anledning att sköta det vi gör tillsammans med förstånd och efter bästa förmåga.

Men vi har lite tid.

Styrelsen utreder just nu alternativ och ber er förhålla er till den plan och de datum vi redan har beslutat fullt medvetna om att form och datum kan komma att ändras.

Villaföreningen som är vår rådgivare gick för någon dryg vecka sedan ut med följande information:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/hur-ska-arsstamman-i-en-samfallighetsforening-hanteras-med-hansyn-till-coronaviruset/?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=anpdm.com&pe_data=D43475A417149435A4670474B594271%7C26343363

Ta hand om er, vi återkommer med information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-02-20 Datum för vårens arbetsdag samt stämma
Vårens arbetsdag är planerad till den 25 april.

Stämman är planerad till den 30 maj.

Mer info kommer inom de närmsta veckorna.

2019-12-11 Störningar på hemsidan
På grund av en automatiskt uppdatering låg vår hemsida nere i några dagar felet är nu avhjälpt och vi har uppdaterat kontaktvägar så att det inte ska ske igen.

2019-11-07 Sommarvattnet avstängt!
Nu har vi stängt av vattnet för denna säsong

2019-10-29 Det gemensamma vattnet tjänligt.

Nu har vi fått de två provsvar med tjänligt vatten vi behövde för att lyfta rekommendationen att inte använda vattnet i livsmedel utan att koka det först.
Det gemensamma vattnet är alltså godkänt att användas på normalt sätt dvs. även i livsmedel.

Hälsningar
Styrelsen

2019-10-26

Om väderprognoserna håller planeras sommarvattnet att stängas av v.45.

Vattnet kan komma att stängas av tidigare om väderprognoserna inte håller och det blir kallare. Men som det ser ut just nu kommer sommarvattnet vara på t.o.m. höstlovsveckan.

2019-10-05

Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Lite deja vu på morgonkvisten och flera sorters väder, men med gått humör fick vi allt planerat gjort. Utöver det fick vi tillfälle för trevligt umgänge med grannar.

Stort tack.

Mvh Styrelsen

2019-10-04 Ny information om vattnet
Med tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så kommer här en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Läs här

2019-09-28 Vattnet åter missfärgat. 

I skrivande stund har vet vi inte varför vattnet åter är missfärgat. Det som har hänt är att filtret i veckan reparerades och kopplades in igen. Sannolikt har missfärgningen med det att göra. Vi kontaktar leverantör för att få klarhet och återkommer snarast möjligt.

Observera att åtgärd för koli inte är klart ännu varför rekommendation att inte använda vattnet som dricksvatten eller i livsmedel kvarstår.

2019-09-08 Jakt på grävling. 

Enl. stämmobeslut för något år sedan har Peter Wallgren jakträtten på vår samfällighet.

Eftersom jakträtten är en del av GA2 har styrelsen rätt att agera så länge vi håller oss inom ramen för denna.

Vi har därför frågat Peter Wallgren vad han har för planer gällande jakt på grävling och han meddelar att han har planer att sätta ut fällor.

Han meddelar också att enskilda fastighetsägare kan kontakta honom om de vill ha ytterligare hjälp med grävlingar.

Han har telefon: 070-869 54 74

2019-08-13 Uppdatering angående sommarvatten. 

Eftersom vi haft ett otjänlig prov på vatten med koliforma bakterie så måste vi visa med två oberoende prov att inga koliforma bakterie finns kvar. Antagligen har ytvatten orsakat förorening. Anläggning har behandlats med klor och vi väntar på svar från vattenproverna. Analysen på övriga parameter så som mangan och järn är tjänlig med anmärkning på grund av förhöjda järnvärden. 

I samråd med hälsomyndigheten kan vi ge följande rekommendation för sommarvatten und den tiden vi väntar på analyssvaren. 

Vatten ska kokas innan användning som livsmedel. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-08-11 Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag är planerad till den 5:e Oktober mellan kl. 9:00 – 15:00. I vanlig ordning grillar vi till lunch.

Välkomna.

2019-08-07 Statusuppdatering gällande vatten

Vi har fått svar från analysen av vattenprovet. Proverna visar att vattnet är otjänligt pga. förhöjda halter av koli bakterie. Vattencisternen kommer att behandlas med klor under veckan och ett nytt prov kommer tas därefter. Klorbehandling kan medföra att vatten luktar och ev. smakar lite klor.

Sommarvattnet ska alltså inte användas som dricksvatten eller i livsmedel tills vi har fått analyssvaren från det nya vattenprovet.

Labbet anger att det brukar ta 10 arbetsdagar till analyssvaren kan ges. Vi har i dagsläget inget svar var bakterien kommer ifrån och jobbar med frågan. Som tidigare nämnd går det utmärkt att kontakta mig i ärendet.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

almut.werner@ropnas.se

2019-07-26 Statusuppdatering gällande vatten och åtgärdsplan

Situationen är följande:

Två fel har uppstått med filtret. Ett kunde åtgärdas och ett kvarstår. Kvarstående felet är tyvärr mera omfattande än det först såg ut, så att det inte kommer kunna åtgärdas under sommaren. Detta hänger bla ihop med att vår anläggning har några år på nacken och reservdelar inte finns på hyllan. Utredning pågår. Hela denna process går lite segt nu under semestertider. 

För att kunna ge en mera kvalificerat rekommendation med avseende på vattenkvalitet av det ofiltrerade vattnet kommer det tas ett vattenprov som skickas till analys. Vattenprovet kommer tas i början av nästa vecka. 

Analyssvaren kommer sen två veckor efter att provet har kommit fram till laboratorium dvs att vi tidigast kan vänta oss ett svar i mitten av v33. Så länge gäller alltså uttalat rekommendation! 

Anledning varför mer detaljerat information inte har kommit förrän nu är att vår entreprenör och jag hade svårt att når varandra på grund av semester. För mer information eller vid frågor kring sommarvatten får ni gärna kontakta mig.

Om man inte vill be grannarna om vatten så finns öppna tappställen i kommunen:

 • Norrtälje brandstation: Baldersgatan 27 J, 761 50 Norrtälje
 • Rimbo: Verkstadsvägen 7, 762 51 Rimbo
 • Hallstavik: Gottstavägen 24, 763 41 Hallstavik
 • Älmsta: Videvägen 12, 760 40 Väddö
 • Blidö: Brandpost i Stämmarbacken. Koordinater 59.635539, 18.925217.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Almut

Vattenansvarig 

2019-07-24

Statusuppdatering gällande vatten:

Filtret är fortfarande bortkopplade dvs. sommarvatten som vi får i våra kranar är just nu ofiltrerat. 

Vi vet att vi har höga manganhalter i vatten även efter filtrering som kan orsaka missfärgningar tex. på tvätten. I övrigt har vi bra vatten dock kan vi utan filter inte säkerställa att kvaliteten är tillräcklig bra enligt kraven för dricksvatten. Kvalitetskravet som gäller för vår vattenanläggning är lika dem för ett vattenverk vilka är mycket hårdare än för enskilda brunnar. 

Styrelsens rekommendation kvarstår därmed att inte använda vattnet som dricksvatten just nu. 

Uppdaterat information kommer finnas på hemsidan och anslagstavlor. Vi informerar så snart som möjlig när statusen ändras. 

Ha en bra sommar. 

/Styrelsen 

2019-07-16

Vattnet är tillbaka nu men filtret är fortfarande förbikopplat varför nedan rekommendation gäller.

Tanken håller nu på att fyllas med vatten men pumpen som gör det pumpar långsamt. Vi uppmanar er därför att vara återhållsamma med förbrukningen.

Leverantör kommer tillbaka för att rengöra filtret på torsdag.

2019-07-15

Som ni vet har vi haft problem med missfärgning av sommarvattnet. Felet är nu lokaliserat och berodde på att en transformator till filtret gått sönder. Detta har inneburit att backspolningen till filtret inte fungerat varför till slut missfärgningen gått igenom och ut i ledningsnätet.

Filtret är nu förbikopplat för att rengöras och repareras. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Under tiden innebär detta att vattnet vi har i ledningarna är ofiltrerat. Vi har naturligt något förhöjda värden av mangan i vårat vatten. Även partiklar kommer igenom.

Sannolikt är detta inget farligt men för säkerhets skull avråder vi från att använda vattnet till dryck och mat.

Vi återkommer med mer information snarast.

2019-07-05
Vi har fått en del synpunkter på att skogsmaskiner inte åker åt sidan då de får mötande trafik. Maskinerna är tunga, i synerhet med last, och även om våra vägar är fina tål de inte allt för tung trafik, i synnerhet vid vägkanterna. Då de inte åker åt sidan följer de våra instruktioner. Vi beklagar obehaget men detta är ett obehag vi tyvärr får leva med under den ändå korta tidsperiod detta problem uppstår. Vi uppmanar istället att ni hjälper dem så vi kan bevara våra fina vägar.

2019-07-05
Toaletten vid badet är nu flyttad tillbaka till där den välte i stormen. Den är också i drift så den går att använda under säsongen. Styrelsen utreder hur den kan göras mer estetisk.

2019-07-05
Vi har problem med att brädorna på båtbrygga ett ligger lösa. Vi har försökt skruva fast dem men reglarna är ruttna. Vi har en lösning på detta men det kommer ta en stund innan vi åtgärdat det. Vi uppmanar därför till försiktighet då ni går på bryggan. Det finns en del brädor som i ändarna sticker upp en del samt skruvar som lossnat från regeln och därför också sticker upp. V. v. var försiktiga tills vi lös detta.

2019-06-28 Kort info angående sommarvatten
Sommarvatten har varit missfärgat under veckan med skiftande intensitet. Rekommendation som vi har fått av våra entrepenörer är att låter vatten rinner tills det blir klart. 

Orsaken till missfärgningen hänger ihop med tryckavfallet som vi hade under midsommar och tyvärr kan det blir så därefter. Det är ingen farlig men långt i från rolig att har brunt vatten. Dock att inte använda vatten gör inte saken bättre. Förhoppningen är att det efter helgen när det är flera som har använd vatten har blivit bra igen. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-06-22 Uppdatering på vatten

Vi satt på vatten igen. Det kan ta lite tid tills trycket är uppe igen. Vi alla får vara observant på vattentrycket och vattenflöde. Ring mig om det är blir dålig igen så får vi undersöka saken vidare. Änsålänge kan vi inte helt utesluta en läcka men det verkar vara osannolikt.
Jag nås på 0765 34 91 96

Glad midsommar till alla er.
/Almut

2019-06-19
Nu är skördarna tillbaka för att röja det sista ute i våra skogar. Att det tagit en stund beror, som ni säkert förstår, på att de har fullt med jobb även i andra skogar i Roslagen. Totalt sett blir vi klara väldigt tidigt jämfört med andra tack vare de kontakter som finns i föreningen. Jättestort tack för det och den arbetsinsatsen.

Travar med stockar töms samtidigt som de fylls på i takt med det arbete som pågår. Det kan se ut som att inget händer men det gör det faktiskt.

Riset som ligger utmed våra vägar kommer att ligga kvar till hösten för att sedan flisas och säljas.

Nu ser vi fram emot en underbar midsommar, eller hur!

/Styrelsen

2019-06-11
Nu är vattnet igång igen!

2019-06-10
Det verkar vara en läcka någonstans i vårat vattensystem. För närvarande är pumpen avstängd tills vår entreprenör hunnit åtgärda!

2019-06-08
Den röda lastbil som står på Ropnäsvägen tillhör de som sköter röjningen efter stormen. Motorn är sönder och de har beställt reservdelar. Den kommer att flyttas snarast möjligt

2019-05-19
Ni glömmer väl inte årstämman på lördag? Vi ses i Ladan kl 13. I år finns alla handlingar att hämta på hemsidan under flik Dokument. Lösenordet finns i kallelsen. Observera att vi kommer att ha ett mycket begränsat upplag av handlingarna för påseende i utskriven form på stämman vilket kan vara bra att vara förberedd på. Så ta med egna utskrifter eller ladda ned i egen padda/mobil
Vi ses!
/Styrelsen

2019-05-11

Jättestort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Eftersom vi i sista stund sköt upp arbetsdagen en vecka var uppslutningen av naturliga skäl inte riktigt lika stor som den brukar men givet de förutsättningarna blev vi ändå ganska många. Naturligtvis ska vi räkna in de som var med förra helgen och sammantaget var vi nog ungefär lika många som vi brukar. Totalt sett jättebra uppslutning. Toppen!

Det som är kvar att göra är vägguppen som vi inte kunde lägga ut eftersom vägarna inte är klara samt toaletterna som ännu inte är satta i bruk. Vi hoppas ha toaletten vid ladan i bruk till stämman medan den vid vändplanen får vänta tills efter stämman då vi ännu inte vet om den ska flyttas.

Vad gäller riset fick vi faktiskt undan riktigt mycket. Men det finns hur mycket som helst att röja så det finns mycket kvar ändå. Tyvärr kommer vi nog få leva med det ett tag. Om vi vill kan vi naturligtvis ordna extra insatser men just nu kanske vi ska andas ut lite och sikta in oss på stämman.

Än en gång tack för era insatser.

2019-05-04

OBS! Nytt datum för vårens arbetsdag är lördag den 11 maj.

Hittills har detta år varit dramats år här på Ropnäs. Först stormen sedan röjning och nu på arbetsdagens morgon vaknar vi upp med en decimeter nysnö!!!

Vi ställde in dagens arbetsdag pga. väder, men en del kunde vi ändå göra. Vi reparerade stolpar på våra bryggor, säkrade hopptornet och reparerade badbryggan, sjösatte bojekan, och en av våra yngre förmågor förgyllde tillvaron med en snögubbe.

Vi inser naturligtvis att det inte är optimalt att ändra datum för arbetsdagen i sista stund och uppmuntrar så många som möjligt att komma nästa lördag den 11 maj istället. Vi behöver arbetsdagen för att underhålla vårt gemensamma och för att ställa fram det vi nyttjar under säsong.

2019-05-03
Vattnet är nu påsläppt för hela området.

2019-05-02

Sommarvatten är igång i stort sett hela området. Vatten på Granåsvägen och Gillviksvägen är fortfarande stängda på grund av läckage. Arbeten med reparation på gå och om allt går som det ska förhoppningsvis klar innan arbetsdagen.

2019-04-16
Välkommen till vårens arbetsdag den 4 maj kl 09.00-15:00. Lättare lunch serveras för de som deltar. Vi ses nere vid parkeringen vid hamnen. Ta med egna verktyg som passar ditt val av arbete, se lista på anslagstavlan i området.

2019-02-03
Nu finns ett ny medlemsbrev att läsa under Infobrev

2019-01-21
Efter att ha löst det mest akuta arbetet med träden efter stormen så är våra vägar och delvis våra markområden under kontroll (tack alla som har deltagit, ingen nämnd ingen glömd). Så nu börjar arbetet med att få ordning på föreningens marker. Vi har inventerat området och det är ca 400 träd som har fallit i stormen.

Vi har anlitat entreprenörer, skogsarbetare som kommer att kapa träden och sedan sker skotning där vi samlar ihop träden så att Holmen kan hämta träden. Det finns risker med att röja skog efter en storm som Alfrida så vi låter de anlitade skogsarbetarna sköta all kapning av träd på föreningens marker. Vissa rotvältor kommer att gå tillbaka av sig själv och vi kommer att titta på detta vid skotningen men hur vi hanterar rotvältor och riset efter trädkapningarna får vi återkomma om. Angående tidplanen så planerar vi att arbetet ska vara klart under april månad.

I informationsbrevet som kommer i månadsskiftet januari/februari fortsätter vi att informera i ärendet då vi även hoppas att vi kan redovisa hur detta kommer att påverka föreningens ekonomi.

2019-01-21
Vattenfall har jobbat på bra och ledningen vid pumphuset har redan reparerats. Pumpen har funktionskontrollerats. Allting är som det ska. Vatten vid tappställen är på igen.

2019-01-16
Information om pumphuset och vatten till vintertappstället finns att läsa under Vatten

2019-01-07
Mitt i allt elände med Alfrida så kan vi idag med glädje informera om att rättstvisten i Mark och Miljödomstolen angående reseersättning till styrelsen vid uppdragsrelaterade resor, har avgjorts till vår fördel. Domen har vunnit laga kraft och ingen överklagan har inkommit. Vi har yrkat ersättning för extra kostnader på 5.000 som nu tillfaller Ropnäs kassa. Alla rättegångskostnader betalas av motparten.

Tvisten handlade om ifall styrelseledamöterna har rätt att begära ersättning för resor i tjänsten, precis som vilken kostnadsersättning som helst. Ropnäs Samf har haft som policy att ersätta ledamöter för dessa resor, men endast den skattefria delen enligt Skatteverkets regler. Utan denna ersättning skulle vissa i Ropnäs styrelse i princip gå back somliga år (som t ex i år då Alfrida med största sannorlikhet kommer att innebära en hel del extraresor) då arvodet inte kommer upp i en sån nivå så att den täcker utgifterna. Man skulle alltså kunna hamna i den situationen att man får betala för att få sitta i styrelsen, vilket inte är rimligt. Vi har nu fått rätten på vår sida.

2019-01-05
Det finns för närvarande inget gemensamt vatten i Ropnäs då pumphuset är utan el. Det är mycket ovisst när det kan komma igång igen.

2019-01-04
Stormen Alfrida har lämnat stora skador efter sig i Ropnäs. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast se över sina hus och  ev trädfällor på sina tomter.

2019-01-02
Hej och God fortsättning! Storm i Ropnäs med en hel del omkullblåsta träd. Flera träd blockerar vägarna. Vi ska försöka lösa att få bort dom mest akuta så får vi sen vem som ska stå för kostnaden. Det viktiga just nu är att få bort dom och att vägen blir framkomlig igen. Vi inspekterar vidare och kommer att kontakta de fastighetsägare som har åverkan på sina hus.

2018-11-01
Information om vatten
Remmarna på vattenpumpen är nu reparerade och sommarvattnet avstängt.

2018-10-18
Information om vatten
Båda remmar på vattenpumpen har gått av och kommer inte kunna repareras förrän nästa vecka. Detta innebär att det inte kommer att finnas vatten ens vid vårat tappställe. Meddelande kommer gå ut när vattnet är igång igen.

2018-10-10
Information angående sommarvatten:
Vatten är fortfarande på och kommer att vara det även under kommande helgen. Sommarvatten kommer stängas av under nästa vecka (v42).

2018-09-22
Välkommen till höstens arbetsdag lördagen den 6 oktober.
Vi träffas klockan 09:00 och beräknas vara klara ca 14:00. Se mer info på anslagstavlorna i området.

2018-07-09
Det är torrt i skog och mark och återigen eldningsförbud i hela Norrtälje Kommun. Vi har därför i samråd med entreprenören valt att avvakta med dikesslåtter då vi är rädda för att maskinen kan avge gnistor.

2018-07-09
Vi har tidigare prelbokat den 29 september för arbetsdag. Men alltför många i styrelsen kan inte delta den dagen och då blir det tufft för oss att hålla ihop det. Nytt datum är därför satt till den 6 oktober.

/Styrelsen

2018-06-21
Röjning i lada och snickarbod 30/6-1/7
Den 30 juni kommer vi att städa ur ladan och snickarboden för att bättre kunna hålla det rent, snyggt och trevligt i våra gemensamma fastigheter.
Känner du till att det finns saker av betydelse där som skulle kunna förväxlas med ”skräp” – vänligen meddela oss detta alternativt märk upp.
Om någon (mot förmodan) råkar förvara något privat i nämnda byggnader – vänligen ta hem innan urstädningen.
Vi kommer att ha en container på plats, finns det fortfarande plats i denna på eftermiddagen den 1/7 är det OK att komma förbi med brännbart!
Passerar ni där under helgen, fråga oss gärna om vi vill ha hjälp med att t ex bära något 🙂
Självklart är den som vill välkommen att vara delaktig i röjningen!

Hälsar styrelsen
genom Ann (Säkerhet/Renhållning) och Maria (Fastighet).

2018-06-21
Några påminnelser gällande vattenförbrukningen.
Som alla vet har vi haft en väldigt torr vår i år. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. För att vi inte ska löpa risk vattnet ska ta slut gäller det att vi hushåller rätt från början. Med sparsamt vattenanvändande kan sommarens grundvattennivå räcka längre.
Sommarvattnet får aldrig användas till annat än hushållet.
Norrtälje kommun har uttalat ett bevattningsförbud samt att man har förbjudit att fylla upp sin pool med grundvatten. Man hänvisar istället till tankbilar. Detta gäller för oss alla oavsett om vi använder sommarvatten eller har en egen brunn.
Här kommer några tips för att använda vatten på ett hållbart sätt som Norrtälje kommun ger:
-Stäng av vatten när du borstar tänderna.
-Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
-Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Var varsamma med vattnet så att vi slipper större problem längre in i semestertiderna!

2018-05-07
Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Läs mer under flik Dokument/Övrigt

2018-04-16
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Läs mer under flik Grönområde.

2017-12-21
Nu är skogsgallringen klar! Maskinerna har lämnat området och det som återstår är för Holmen att hämta upp virket och slyt vilket sker i senare delen av 2018. Påminner om att det är livsfarligt för barnen att leka i virkeshögarna!
Vill passa på att tacka Börje Karlsson för alla dessa timmar han lagt ner i gallringprojektet! Utan honom hade det blivit betydligt dyrare och långdraget.
Till våren behöver vi göra en gemensam insats i att rensa undan, mer info kommer. Allt ser kalt ut nu när träden är lövfria och barrträden bortgallrade men sen när ljuset kommer så drar det iväg och det blir grönt och lummigt när ädelträden får ta sin plats.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

2017-11-20
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen. Se mer info under flik Grönområde.

2017-09-30
Tack alla för er insats idag på höstens arbetsdag. Bryggorna kom upp och sly röjdes plus mycket annat. Alla bäckar små! Och som alltid lika trevligt. Vad vore Ropnäs utan er alla! Ung som gammal, liten som stor.
Idag har vi även städat på våra anslagstavlor! Vi rensade också på reklam bland brevlådorna och satt upp Ej reklam-lappar på de lådor som vi sett inte vittjas.
Om du har fått en sån lapp på din låda men vill ta hand om reklamen så är det givetvis bara att riva loss den!
Anslagstavlorna är nu indelade i tre sektorer, för samfälligheten, medlemmarna resp. övriga, dvs utomståënde. Skruvar och spikar är borttagna liksom gamla annonser och de flesta anslag sitter nu fast med häftstift.
All gammal reklam är tömd i sopsäckar. Det blev några tiotals kilo, t.o.m. en del från i fjol, som ett par dussin brevlådeägare inte orkat ta hand om. Men nu kan ni sova lugnt, för så vitt inte något viktigt brev följt med i soporna!

2017-09-20 För allas info.
Vattenfall informerar att de återkommer om cirka fyra år för nästa röjning. Tidigare har det varit var 8:e år.
För att slippa att Vattenfall rensar åt er och ev förstör träd och buskar så kan alltid fastighetsägarna själva kontinuerligt hålla undan sly under ledningarna på egna tomter.

2017-09-18
**Välkommen till höstens arbetsdag den 30 september**

Vi träffas klockan 09:00 och håller på fram tills att vi är klara. Nedan är de arbetsuppgifter som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar under dagen. Det finns nåt för alla, gammal som ung.Ta med egna verktyg som passar ihop med ditt val av arbetsuppgift. Vi behöver även tillgång till båt för punkt 4. 3 röjsågar kommer att finnas.
Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

1. Röjning av sly nere vid badplatsen + båthamn
2. Röjning av sly längs Midsommarvägen och ladan
3. Röjning av stig mot kärleksudden
4. Upptagning av badbryggor och hajfena
5. Frakta bort sittbänkar upp till ladan för förvaring
6. Städa ur kemtoaletter
7. Ta in väggupp till ladan för förvaring
8. Ta in midsommarstången till ladan
9. Ta in fotbollsmål till ladan för förvaring
10. Ny trumma och mer flis till gångväg vid Bergklacksvägen
11. Reparation av båtbryggor
12. Städning/röjning postlådor samt anslagstavlor

Grillning kl 12:00 för de som deltar.

Vi ses!
/Styrelsen
2017-08-07 Årets tredje infobrev finns nu att läsa på sidan Infobrev.

2017-07-28 30 km/tim är högsta hastighet INTE lägsta.
De allra flesta bilförare fattar att vägguppen är till för att sänka hastigheten. Tack för det.
Men så finns det några som tror att man måste hoppa/flyga över dem i upp till 50 km/tim. Förutom att det antagligen är obekvämt håller inte guppen för sådana smällar. Då skulle vi behöva ha asfalterade gupp. Reparationer och byte kostar tusenlappar som vi alla får vara med och betala, vilket redan är ett faktum.

Det allra allra sämsta man kan göra är att bromsa in tvärt alldeles inpå guppen för det gör att de glider fram och tillbaka vilket sliter isär dem. Man måste faktiskt inte accelerera upp till hög fart mellan guppen!

Tänk på barnen istället för att försöka flyga.

Hälsningar från vår Vägkapten Börje

2017-07-23 Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA, se provsvar under flik Vatten. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning, se jämförelse och läs mer under flik Vatten.

2017-06-19 Nån som vill ha fyllnadsjord? Vi dikar ur och jordmassor blir över. Vill du ha, och dessutom få hemkört inom Ropnäs, kontakta Peter Wallgren i Gryta på 070-8695474. Peter är den som arrenderar våra åkrar. Passa på nu när det är torrt för det går inte att leverera jord om det är blött på åkern, vi vill inte ha upp lera på vägarna.
Han tar även andra uppdrag inom schakt och gräv mot ersättning.

2017-06-12 Nu är protokollet från årsstämman klart och finns under fliken Dokument–>Stämmoprotokoll

2017-06-05
Nu har vår hamnkapten färdigställt årets båtplatslista. Läse mer under medlemssidan Hamnen.

2017-05-12
Kunde du inte vara med på vårens arbetsdag?
Då finns det arbetsuppgifter kvar att göra.
1) utesofforna som brukar stå nere vid båtbryggorna behöver målas. De står slipade och klara inne i ladan. Färg och penslar ligger på samma ställe, även plast för skydd. Tänk på att plocka undan allt efteråt eftersom ladan ska användas bl a till stämman. De ska sen ställas ut på samma plats som tidigare.
2) fasaden på pumphuset ska målas. Ytorna är redan rengjorda med fasadtvätt. Färg, penslar och maskering finns inne i ladan precis innanför dörren, uppmärkt med ‘pumphus’. Fasad och takfot ska målas röd. Vindskivor, dörr och knutar ska målas svarta. Egen stege behövs. Observera att det behöver vara minst 5 grader dygnet runt för att kunna måla. Målningen bör ske mitt på dagen för att en hinna ska uppstå innan daggen kommer.

Ladan står uppställd från morgon till kväll nu på lördag den 13:e. Även nästa helg finns samma möjlighet.
Om tiden inte passar så finns nyckel till ladan att hämta hos alla styrelsemedlemmar.
Förteckning över styrelsemedlemmar se anslagstavla.

2017-05-08
Årets andra infobrev är på väg ut till alla medlemmar och finns på sidan Dokument –>Infobrev.
Hjälp oss att spara pengar och ta emot din post via mailen istället. Du får då också informationen
snabbare för vi skickar alltid med billigaste portot som då tar lite längre tid på sej att komma fram. Maila dina uppgifter till info@ropnas.se om du inte redan gjort det!

2017-04-30
Tack för en fantastisk insats idag på årets första arbetsdag!
Ge er själva en rejäl klapp på axeln, det är vi alla värda! Allt gick som smort, trots kylan (eller kanske just därför!).
Totalt var vi mer än 60 personer som hjälptes åt.
Högt deltagande bidrar till vår samfällighets trevnad och att hålla samfällighetens kostnader nere.
Under våren 2017 kommer Holmen Skog att påbörja gallring av skogarna på Ropnäs, se mer info under Grönområden (allmän info).

OBS!

Information som bara  samfällighetens medlemmar ska ha tillgång till är lösenordsskyddad.

kontakt: info@ropnas.se
web@ropnas.se

                                                             

2020-10-21 – Sommarvatten

Vi planerar att ha vattnet på även nästa vecka, alltså vecka 44. Detta eftersom prognosen pekar på ganska varmt väder. Som vanligt kommer avstängningen förmodligen att göras med kort varsel, vi ber er har förståelse för det. Det är ju beroende på temperatur, och vi vill inte riskera att ledningar fryser sönder. En bra tumregel är att vara beredd på avstängning från och med höstens arbetsdag.

Vid avstängningen kommer vi, som tidigare meddelats, att göra en spolning för att förhoppningsvis slippa missfärgning av vattnet när vi drar på igen till våren.

2020-09-25 – Höstens Medlemsbrev

Höstens medlemsbrev finns nu tillgängligt under Dokument / Infobrev.

2020-09-23 – Höstens arbetsdag – Uppdatering

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Det bör inte vara några problem att genomföra den trots läget med coronaviruset eftersom vi är utomhus, men självklart hjälps vi åt att följa restriktioner om avstånd och symptomfrihet. Vi kommer att bjuda på grillad korv till lunch men med lite färre tillbehör än vanligt. Vi samlas klockan 9 vid parkeringen vid vattnet, och avslutar senast klockan 13. På schemat står bland annat arbete med underhåll av bryggor, röjning av vass och sly (arbetshandskar och stövlar kan vara fiffigt), undanplockning av väggupp, badbrygga och fotbollsmål. Det finns uppgifter som passar alla. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag blir den 3 oktober. Vi bedömer att den går att genomföra trots läget med coronaviruset om vi följer restriktioner kring riskgrupper, avstånd och symptomfrihet. Men kanske avstår vi från den gemensamma grillningen. Mer info kommer. Vi drar igång klockan 9 vid parkeringen vid vattnet. Varmt välkomna!

2020-09-02 – Ny vattenpump

Pumpen är bytt och tillgången av vatten ser bra ut igår. Det kan dock förkomma missfärgning närmaste dagarna.

2020-08-31 – Tillfälligt begränsad tillgång till vatten

Vi har bytt vattenpump och det har gått bra. Men nu behöver vi rensa ur en del slangar och då måste vi stänga av pumpen en period. Det gör att vi kommer att ha begränsad tillgång till vatten ikväll (31/8) och imorgon (1/9). Vår entreprenör bedömer allt är som vanligt på onsdag igen.

2020-08-21 – Dikesröjning

Förtydligande gällande ansvarsfördelning av dikesröjning. Under rubriken vägar har vi adderat en karta som visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjning. Det är viktigt att vi som medlemmar tillsammans tar detta ansvar för att säkerställa ett vägarna är i ett bra skick.

Länk till dokumentet/kartan

2020-08-21 Byte vattenpump

Lägre grundvatten och en gammal pump har gjort att vi i perioder haft problem med vattentillgången. Därför byter vi nu i enlighet med underhållsplanen till en ny, mer effektiv pump. Arbetet är planerat att göras i nästa vecka (vecka 35) och vår entreprenör tror att det kommer att kunna ske utan att tillflödet till hushållen påverkas. Men om det trots allt skulle bli någon påverkan så vet ni att det är på grund av bytet.

2020-07-26 Bryggorna

Som många redan vet är bryggorna i dåligt skick, speciellt brygga 1 närmast badstranden. Det enda vi kan göra nu på kort sikt är att lappa och laga så gott det går. Detta kommer ske i början av vecka 31.

Styrelsen återkommer hur vi ska lösa detta på lång sikt.

2020-06-18 Uppdatering sommarvatten

Trist, men fortsatt vattenkrångel

 

Vi har problem med vattentrycket och tillgång till vatten. Vi stängde av under natten och kommer troligen att stänga av fler gånger så att cisternen hinner fyllas på.

 

Att vi har problem med trycket hänger troligen ihop med att pumpen börjar bli gammal och inte orkar samtidigt som grundvattennivåerna har sjunkit de senaste åren och inte har återhämtat sig till de nivåer som vi hade för några år sen. Vi jobbar på både med en så bra lösning vi kan under helgen, samt med en långsiktig lösning. 

 

Under tiden uppmanar vi alla i området att hjälpas åt så gott det går, vi vet att flera med egen brunn redan hjälper sina grannar. Stort tack för det!

 

Det här är förstås en mycket tråkig situation som vi hamnar i nu till midsommar. Vi önskar att det vore annorlunda och vi är medvetna om att större åtgärder behövs, men just nu får vi helt enkelt hantera det läge vi har.

 

Som vi meddelat tidigare är det här inte samma problem som vi hade förra sommaren. Mer info om det finns här på hemsidan under fliken ”Vatten”.

 

Vänliga hälsningar styrelsen

2020-06-04 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Rapport från styrelsen om vattnet

Arbetet med vattnet fortsätter. Vi har tidigare rapporterat om att vi låtit kranar stå öppna för att spola igenom. Ändå har vissa hushåll fortfarande missfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller halter av mangan, som även lagras i ledningarna.

Det är inget fel på filtret (som det var förra året) och vattenkvaliteten är bra. Men det kan ge fläckar på kläder vid tvätt till exempel. Vattnet vid tappstället är klart.

Självklart vill vi få bort missfärgningarna på sikt, vi vet inte när det blir så men vi tror att det kommer att ge med sig när vi är många här ute och använder vattnet kontinuerligt (nu är det ju mest på helgerna).

Almut i styrelsen vill gärna ha era rapporter om vattnet. Mejla almut.werner@ropnas.se eller ring/sms:a 076-534 91 96.

Styrelsen arbetar med frågan och utreder eventuella åtgärder att vidta på sikt, som i så fall kan genomföras till hösten.

Detta har hänt:

 • Vi har ett filter som renar vattnet – detta gick sönder förra året.
 • Då hade vi otjänlig vattenkvalitet och fick efteråt ta flera vattenprover. Man måste ha två prov utan anmärkning i rad efter att man haft problem.
 • Filtret reparerades.
 • Vi klorerade vattnet.
 • Vattenprover togs – och vattnet visade sig återigen tjänligt utan anmärkning.
 • De problem vi har nu (brunaktigt vatten) är inte av samma sort som när filtret gick sönder.

Om du vill veta mer om vad som hände med vattnet förra året kan du gå in och läsa under fliken Vatten här på hemsidan, bland annat ett utdrag ur Förvaltningsberättelsen, som finns bland dokumenten till årets stämma. Under samma flik hittar du också protokoll från de provtagningar som har gjorts och en text som skrevs i slutet av förra sommaren som förklarar bakgrunden till problemen som var då.

Vänliga hälsningar styrelsen

 
 

2020-05-20 Dags att poströsta till stämman!

Som vi meddelat tidigare håller vi stämma den 30 maj klockan 13 men på grund av Covid-19-läget uppmanar vi till poströstning i första hand. Och då måste era brev komma fram innan stämman.

All info ligger under rubriken Stämmohandlingar (hittas via fliken Dokument, klicka på pilen för att komma vidare). Välkommen med frågor om ni stöter på problem, mejla i så fall info@ropnas.se.

Vänliga hälsningar / Styrelsen

2020-05-15 Uppdatering missfärgat sommarvatten

Vattnet i Ropnäs är av bra kvalitet. Dock upplever flera just nu missfärgningar i olika densitet. Förra året hade vi samma problem med brunfärgat vatten. Den brunaktiga färgen kommer av att vattnet innehåller en hög halt av mangan, som även lagras av i ledningarna. Avlagringar byggs på med tiden. Problemen vi hade förra året med sommarvattnet ledde till minskad användning och minskat flöde i ledningarna, vilket orsakar att avlagringar byggs på istället för att spolas bort.

Vattnet är ofarligt att använda med det kan ge bruna fläckar på tex tvätten.

Vi strävar självklart efter att ha klart vatten. Förra helgen spolande vi därför igenom ledningarna och kunde då se att missfärgning uppträdde väldig lokal. Vi har även kontrollerat pumpen och filter. Allting är i bästa ordning där. Vattnet vid tappställe är klart.

För att får bort avlagringarna/missfärgningen måste vi använda vatten i jämt takt. Tryckförändringar leder till att avlagringar lossnar, vilket är en anledning för att missfärgningar mest uppmärksammas i början av säsongen.

Viktig är nu att alla använda sitt vatten jämt. Vi kommer försöka att under veckan återigen spola mera, under ordnade förhållande, dvs att vi ta en gata i taget och öppna kranar för spolning.

För att vi ska få ett bra flöde och tryck är det viktig att det inte samtidig spolas på olika håll.

Vår förhoppning är att vi på så sätt får bukt med problemet. Dock kan det ta flera veckor tills vi har ett fint och klart vatten igen.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Missfärgat sommarvatten

Just nu är vatten lite missfärgat. Detta troligen pga avlagringar som har samlats i ledningar. För att spola systemet så kommer vi under helgen (med start på fre em) öppnar några kranar i slutet av varje väg. Vi tar gatorna i en viss ordning för att får en bra effekt. Detta kan ge en mindre påverkan i vattentrycket dock hoppas jag inte att det kommer märkas alldeles för mycket. Om det står alltså kranar öppet under helgen och det rinner vatten så är det helt i sin ordning.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

2020-05-07 Kallelse till stämma på väg ut till medlemmarna

Kallelsen till stämman är på väg ut till medlemmarna nu och den innehåller en hel del anpassningar med anledning av situationen med Covid-19 och de direktiv/rekommendationer som råder.

Med kallelsen bifogas information om stämmans genomförande och de alternativ som gjorts möjliga.

Stämman kommer att genomföras lördag 2020-05-30 kl.13:00 i ladan, och det kommer att finnas tre sätt att delta:

 1. Genom poströstning
 2. Genom ombud där ett ombud på denna stämma får företräda 5 andra fastigheter utöver sin egen (ombud måste ha fullmakt)
 3. På vanligt sätt genom att fysiskt närvara

Avsikten är att minska antalet deltagare på den fysiska stämman men att medlemmar ändå ska kunna lägga sin röst.

Syftet är naturligtvis att vi på detta sätt kan minska risken för smittspridning och uppfylla myndigheters direktiv/rekommendationer samtidigt som vi kan genomföra stämman på ett korrekt sätt. Vi uppmanar därför till att i första hand poströsta, särskilt om ni tillhör riskgrupp eller av annat skäl vill undvika samlingar av detta slag.

Mer information bifogas kallelsen.

Kallelsen med information sänds per mail till de som har angivit det, per brev till övriga. Finns även här på hemsidan under “Dokument/Stämmohandlingar”.

Vid frågor kontakta någon i styrelsen antingen per telefon eller via info@ropnas.se.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

2020-04-27 Sommarvattnet igång igen

Vår leverantör har varit ute idag och hittade läckage på flera ställen. Men allt är åtgärdat nu och vattnet är igång igen.

2020-04-25 Arbetsdagen genomförd

Tack alla för en väl genomförd arbetsdag.

Vi fick ingen snögubbe i år men den blev som alla förstår ändå lite speciellt i år.

Någon räknade till 23 medverkande och vi fick det mesta vi planerat i ordning.

Eftersom det började regna avbröt vi oljning av bryggor. En grupp har erbjudit sig att göra detta under kommande veckor.

Alla väggupp lades inte ut då grusningen av Ropnäsvägen och Sandängsvägen inte är gjord.

Bänken till badplatsen står utanför ladan eftersom vi inte hade tillgång till släp. Vi åtgärdas senare.

Vi hittade också lite mindre fix som vi löser under närmaste tid.

I övrigt blev resten klart.

Återigen tack.

/Styrelsen

2020-04-25 Sommarvattnet

Under arbetsdagen undersöktes problemen vi har haft med sommarvattnet och vi kan konstatera att vi har läckage någonstans i ledningsnätet.

Vi har därför stängt av sommarvattnet igen och ber vår leverantör lösa frågan. Vi kommer alltså inte sätta på vattnet igen under helgen. Åtgärd kommer ske snarast möjligt.

Under tiden finns vatten vid tappställena.

/Styrelsen

2020-04-24 Sommarvattnet

Sommarvattnet är nu påsläppt för säsongen.

2020-04-12 Vårens Arbetsdag 25 April

Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning håller vi arbetsdagens aktiviteter till ett minimum och påminner om att myndigheters rekommendationer och direktiv gäller.

 • Personer i riskgrupper ombeds att INTE komma.
 • Har ni symptom får ni INTE komma.
 • Håll avstånd till varandra.
 • Vi ställer in grillningen.
 • Vi avstår vassklippning och slyröjning.
 • Vi reserverar oss för ändringar och för att arbetsdagen kan komma att ställas in.

Vi räknar med att vi blir färre än normalt och prioriterar det vi gör ur listan nedan. Säkerhet och bryggorna är viktigast, i övrigt avgör vi vad vi gör då vi träffas på morgonen.

För er som kommer träffas vi kl. 09:00 och siktar på att bli klara före lunch.

Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

 1. Sjösätta badbryggor, (Kent)
 2. Lägga ut hajfena, (Erik)
 3. Olja och reparera båtbryggor, (Erik)
 4. Olja och reparera badbryggor, (Kent)
 5. Städning av omklädningshytt+badplats, (Maria/Ann)
 6. Städning av ladan och snickarbod, (Maria/Ann)
 7. Driftsätta toaletter, (kanske senareläggs pga. Covid-19), (Maria/Ann)
 8. Ställ ut fotbollsmål, skura och olja sittbänk, (Maria/Ann)
 9. Lägga ut väggupp, (Almut)
 10. Byta vägskyltar, (Almut)

Hälsningar

/Styrelsen

2020-04-08 Sommavattenstatus i påsk
Sommarvatten är planerat att vara igång till arbetsdagen om vädret tillåter.
Det har kommit frågor om sommarvatten inte redan kunde varit igång till påsk men även om det blir några varma dagar nu innan påsk så är risken för stor att det kommer kalla nätter/dagar efter påsk som kan göra skador på vårt ledningsnät. Sommarvattnet kommer inte sättas på till påsk. 

2020-04-06 Covid-19 och aktiviteter i Ropnäs
I söndags hade vi som anordnar aktiviteter här i Ropnäs ett Skype-möte med anledning av situationen med Covid-19 där vi diskuterade hur vi förhåller oss till kommande aktiviteter här i Ropnäs. På mötet deltog delar av styrelsen, festkommittén och arrangör av loppis och vi tog upp aktiviteter såsom stämman, arbetsdagen, midsommar, loppis m.fl.

Vi var överens om att även om förbudet att anordna sammankomster med fler än 50 personer inte direkt omfattar alla våra aktiviteter (t.ex. stämman) har myndigheter varit tydliga med att förbudet ska ses som en norm för alla typer av aktiviteter. Vi menar också att eftersom syftet är att minska smittspridningen bör vi anstränga oss att hålla riskerna så låga som möjligt och i enlighet med myndigheters rekommendationer och direktiv. Det finns ingen anledning att hålla sig till en given gräns utan den enda gräns att hålla sig till är den lägsta möjliga.

Vi konstaterade också att situationen med Covid-19 förändras med väldigt kort varsel. Vi vet helt enkelt inte hur det ser ut om bara två-tre veckor. Vi inser naturligtvis att vissa aktiviteter kan komma att hamna mitt i krisen medan andra kan komma att hamna efter krisen.

Förutom lagar och regler kan vi också konstatera att många som brukar komma på våra aktiviteter tillhör riskgrupper. Dessutom, var och en av oss som vistas här bryr sig och värnar om sin egen och andras säkerhet oavsett om hen tillhör riskgrupp eller inte.

Det är i denna situation är det naturligtvis motiverat respektera hälsa och säkerhet, och att vi i våra aktiviteter begränsar sociala kontakter och i många fall skalar ned, ställer in alt. i de fall det går skjuter på aktiviteter. Och det finns några saker vi kan göra:

 • Följa myndigheters direktiv och rekommendationer.
 • Planera baserat på aktuell information men med reservation för att planerna kan komma att förändras eller ställas in.
 • Minimera sociala kontakter vid aktiviteter.
 • Skala ned aktiviteter, dvs. gör det vi måste och flytta/ställ in annat.

Vi menar alltså att det inte finns någon mening att omedelbart ställa in allt, vilket vi i vissa fall (i dagsläget) inte får göra. Dvs. planerna vi har ligger fast, men med reservation att formatet kommer ändras alternativt att aktiviteter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vi som anordnar återkommer med information hur vi agerar i enskilda aktiviteter. Inom kort kommer information om arbetsdagen, pub-kvällen samt stämman.

Men vi kan redan nu säga att ni kan räkna med anpassningar för att minska smittspridningen och skydda hälsa och säkerhet för alla oss som vistas här i Ropnäs.

Ta hand om er!

Varma hälsningar från Styrelsen, festkommittén och anordnare av loppis.

2020-04-02 Status Covid-19

För er information har vi sedan en tid utrett och samlat information om hur Covid-19 frågan påverkar de aktiviteter som genomförs i samfällighetens regi. Såsom stämma och arbetsdag mm.

Men styrelsens befogenheter sträcker sig inte till alla aktiviteter vi har här i Ropnäs.

Vi planerar därför ett möte via Skype på söndag 5/4 där förutom styrelsen även festkommittén, valberedningen samt de som brukar arrangera loppis är inbjudna.

Det är ett informationsmöte för arrangörer i Ropnäs där vi delar den information och de synpunkter vi har med varandra.

Mvh Ordf.

2020-03-27 Covid-19

Med anledning av Covid-19 pandemin följer även vi utvecklingen och på vilket sätt detta påverkar de aktiviteter vi har i samfällighetens regi.

Exempelvis brukar stämman besökas av ett 50-tal medlemmar samt att flera av dessa hör till riskgrupper. Förutom stämman behöver vi även ta ställning till andra aktiviteter såsom arbetsdagen samt övriga aktiviteter.

I dag meddelades att sammankomster med fler än 50 personer förbjuds.

Vad det innebär i detalj får vi nog snart klart för oss men vi kan redan nu konstatera att t.ex. stämman faller inom riskzonen och att vi sannolikt på något sätt behöver ändra vår planering.

Men förutom formalia, regler och förbud är detta ett fritidshusområde där, med rätta, många bryr sig om sig själva och varandra. Det finns all anledning att sköta det vi gör tillsammans med förstånd och efter bästa förmåga.

Men vi har lite tid.

Styrelsen utreder just nu alternativ och ber er förhålla er till den plan och de datum vi redan har beslutat fullt medvetna om att form och datum kan komma att ändras.

Villaföreningen som är vår rådgivare gick för någon dryg vecka sedan ut med följande information:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/hur-ska-arsstamman-i-en-samfallighetsforening-hanteras-med-hansyn-till-coronaviruset/?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=Nyhetsbrev&utm_source=anpdm.com&pe_data=D43475A417149435A4670474B594271%7C26343363

Ta hand om er, vi återkommer med information.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2020-02-20 Datum för vårens arbetsdag samt stämma
Vårens arbetsdag är planerad till den 25 april.

Stämman är planerad till den 30 maj.

Mer info kommer inom de närmsta veckorna.

2019-12-11 Störningar på hemsidan
På grund av en automatiskt uppdatering låg vår hemsida nere i några dagar felet är nu avhjälpt och vi har uppdaterat kontaktvägar så att det inte ska ske igen.

2019-11-07 Sommarvattnet avstängt!
Nu har vi stängt av vattnet för denna säsong

2019-10-29 Det gemensamma vattnet tjänligt.

Nu har vi fått de två provsvar med tjänligt vatten vi behövde för att lyfta rekommendationen att inte använda vattnet i livsmedel utan att koka det först.
Det gemensamma vattnet är alltså godkänt att användas på normalt sätt dvs. även i livsmedel.

Hälsningar
Styrelsen

2019-10-26

Om väderprognoserna håller planeras sommarvattnet att stängas av v.45.

Vattnet kan komma att stängas av tidigare om väderprognoserna inte håller och det blir kallare. Men som det ser ut just nu kommer sommarvattnet vara på t.o.m. höstlovsveckan.

2019-10-05

Stort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Lite deja vu på morgonkvisten och flera sorters väder, men med gått humör fick vi allt planerat gjort. Utöver det fick vi tillfälle för trevligt umgänge med grannar.

Stort tack.

Mvh Styrelsen

2019-10-04 Ny information om vattnet
Med tanke på allt som har hänt under sommaren gällande sommarvatten så kommer här en statusuppdatering men också mera bakgrundsinformation om hela situationen. Läs här

2019-09-28 Vattnet åter missfärgat. 

I skrivande stund har vet vi inte varför vattnet åter är missfärgat. Det som har hänt är att filtret i veckan reparerades och kopplades in igen. Sannolikt har missfärgningen med det att göra. Vi kontaktar leverantör för att få klarhet och återkommer snarast möjligt.

Observera att åtgärd för koli inte är klart ännu varför rekommendation att inte använda vattnet som dricksvatten eller i livsmedel kvarstår.

2019-09-08 Jakt på grävling. 

Enl. stämmobeslut för något år sedan har Peter Wallgren jakträtten på vår samfällighet.

Eftersom jakträtten är en del av GA2 har styrelsen rätt att agera så länge vi håller oss inom ramen för denna.

Vi har därför frågat Peter Wallgren vad han har för planer gällande jakt på grävling och han meddelar att han har planer att sätta ut fällor.

Han meddelar också att enskilda fastighetsägare kan kontakta honom om de vill ha ytterligare hjälp med grävlingar.

Han har telefon: 070-869 54 74

2019-08-13 Uppdatering angående sommarvatten. 

Eftersom vi haft ett otjänlig prov på vatten med koliforma bakterie så måste vi visa med två oberoende prov att inga koliforma bakterie finns kvar. Antagligen har ytvatten orsakat förorening. Anläggning har behandlats med klor och vi väntar på svar från vattenproverna. Analysen på övriga parameter så som mangan och järn är tjänlig med anmärkning på grund av förhöjda järnvärden. 

I samråd med hälsomyndigheten kan vi ge följande rekommendation för sommarvatten und den tiden vi väntar på analyssvaren. 

Vatten ska kokas innan användning som livsmedel. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-08-11 Höstens arbetsdag

Höstens arbetsdag är planerad till den 5:e Oktober mellan kl. 9:00 – 15:00. I vanlig ordning grillar vi till lunch.

Välkomna.

2019-08-07 Statusuppdatering gällande vatten

Vi har fått svar från analysen av vattenprovet. Proverna visar att vattnet är otjänligt pga. förhöjda halter av koli bakterie. Vattencisternen kommer att behandlas med klor under veckan och ett nytt prov kommer tas därefter. Klorbehandling kan medföra att vatten luktar och ev. smakar lite klor.

Sommarvattnet ska alltså inte användas som dricksvatten eller i livsmedel tills vi har fått analyssvaren från det nya vattenprovet.

Labbet anger att det brukar ta 10 arbetsdagar till analyssvaren kan ges. Vi har i dagsläget inget svar var bakterien kommer ifrån och jobbar med frågan. Som tidigare nämnd går det utmärkt att kontakta mig i ärendet.

Mvh Almut Werner

076-534 91 96

almut.werner@ropnas.se

2019-07-26 Statusuppdatering gällande vatten och åtgärdsplan

Situationen är följande:

Två fel har uppstått med filtret. Ett kunde åtgärdas och ett kvarstår. Kvarstående felet är tyvärr mera omfattande än det först såg ut, så att det inte kommer kunna åtgärdas under sommaren. Detta hänger bla ihop med att vår anläggning har några år på nacken och reservdelar inte finns på hyllan. Utredning pågår. Hela denna process går lite segt nu under semestertider. 

För att kunna ge en mera kvalificerat rekommendation med avseende på vattenkvalitet av det ofiltrerade vattnet kommer det tas ett vattenprov som skickas till analys. Vattenprovet kommer tas i början av nästa vecka. 

Analyssvaren kommer sen två veckor efter att provet har kommit fram till laboratorium dvs att vi tidigast kan vänta oss ett svar i mitten av v33. Så länge gäller alltså uttalat rekommendation! 

Anledning varför mer detaljerat information inte har kommit förrän nu är att vår entreprenör och jag hade svårt att når varandra på grund av semester. För mer information eller vid frågor kring sommarvatten får ni gärna kontakta mig.

Om man inte vill be grannarna om vatten så finns öppna tappställen i kommunen:

 • Norrtälje brandstation: Baldersgatan 27 J, 761 50 Norrtälje
 • Rimbo: Verkstadsvägen 7, 762 51 Rimbo
 • Hallstavik: Gottstavägen 24, 763 41 Hallstavik
 • Älmsta: Videvägen 12, 760 40 Väddö
 • Blidö: Brandpost i Stämmarbacken. Koordinater 59.635539, 18.925217.

Ha en fortsatt trevlig sommar

Almut

Vattenansvarig 

2019-07-24

Statusuppdatering gällande vatten:

Filtret är fortfarande bortkopplade dvs. sommarvatten som vi får i våra kranar är just nu ofiltrerat. 

Vi vet att vi har höga manganhalter i vatten även efter filtrering som kan orsaka missfärgningar tex. på tvätten. I övrigt har vi bra vatten dock kan vi utan filter inte säkerställa att kvaliteten är tillräcklig bra enligt kraven för dricksvatten. Kvalitetskravet som gäller för vår vattenanläggning är lika dem för ett vattenverk vilka är mycket hårdare än för enskilda brunnar. 

Styrelsens rekommendation kvarstår därmed att inte använda vattnet som dricksvatten just nu. 

Uppdaterat information kommer finnas på hemsidan och anslagstavlor. Vi informerar så snart som möjlig när statusen ändras. 

Ha en bra sommar. 

/Styrelsen 

2019-07-16

Vattnet är tillbaka nu men filtret är fortfarande förbikopplat varför nedan rekommendation gäller.

Tanken håller nu på att fyllas med vatten men pumpen som gör det pumpar långsamt. Vi uppmanar er därför att vara återhållsamma med förbrukningen.

Leverantör kommer tillbaka för att rengöra filtret på torsdag.

2019-07-15

Som ni vet har vi haft problem med missfärgning av sommarvattnet. Felet är nu lokaliserat och berodde på att en transformator till filtret gått sönder. Detta har inneburit att backspolningen till filtret inte fungerat varför till slut missfärgningen gått igenom och ut i ledningsnätet.

Filtret är nu förbikopplat för att rengöras och repareras. Under tiden kan driftstörningar förekomma.

Under tiden innebär detta att vattnet vi har i ledningarna är ofiltrerat. Vi har naturligt något förhöjda värden av mangan i vårat vatten. Även partiklar kommer igenom.

Sannolikt är detta inget farligt men för säkerhets skull avråder vi från att använda vattnet till dryck och mat.

Vi återkommer med mer information snarast.

2019-07-05
Vi har fått en del synpunkter på att skogsmaskiner inte åker åt sidan då de får mötande trafik. Maskinerna är tunga, i synerhet med last, och även om våra vägar är fina tål de inte allt för tung trafik, i synnerhet vid vägkanterna. Då de inte åker åt sidan följer de våra instruktioner. Vi beklagar obehaget men detta är ett obehag vi tyvärr får leva med under den ändå korta tidsperiod detta problem uppstår. Vi uppmanar istället att ni hjälper dem så vi kan bevara våra fina vägar.

2019-07-05
Toaletten vid badet är nu flyttad tillbaka till där den välte i stormen. Den är också i drift så den går att använda under säsongen. Styrelsen utreder hur den kan göras mer estetisk.

2019-07-05
Vi har problem med att brädorna på båtbrygga ett ligger lösa. Vi har försökt skruva fast dem men reglarna är ruttna. Vi har en lösning på detta men det kommer ta en stund innan vi åtgärdat det. Vi uppmanar därför till försiktighet då ni går på bryggan. Det finns en del brädor som i ändarna sticker upp en del samt skruvar som lossnat från regeln och därför också sticker upp. V. v. var försiktiga tills vi lös detta.

2019-06-28 Kort info angående sommarvatten
Sommarvatten har varit missfärgat under veckan med skiftande intensitet. Rekommendation som vi har fått av våra entrepenörer är att låter vatten rinner tills det blir klart. 

Orsaken till missfärgningen hänger ihop med tryckavfallet som vi hade under midsommar och tyvärr kan det blir så därefter. Det är ingen farlig men långt i från rolig att har brunt vatten. Dock att inte använda vatten gör inte saken bättre. Förhoppningen är att det efter helgen när det är flera som har använd vatten har blivit bra igen. 

Mvh Almut Werner

 

076-534 91 96

2019-06-22 Uppdatering på vatten

Vi satt på vatten igen. Det kan ta lite tid tills trycket är uppe igen. Vi alla får vara observant på vattentrycket och vattenflöde. Ring mig om det är blir dålig igen så får vi undersöka saken vidare. Änsålänge kan vi inte helt utesluta en läcka men det verkar vara osannolikt.
Jag nås på 0765 34 91 96

Glad midsommar till alla er.
/Almut

2019-06-19
Nu är skördarna tillbaka för att röja det sista ute i våra skogar. Att det tagit en stund beror, som ni säkert förstår, på att de har fullt med jobb även i andra skogar i Roslagen. Totalt sett blir vi klara väldigt tidigt jämfört med andra tack vare de kontakter som finns i föreningen. Jättestort tack för det och den arbetsinsatsen.

Travar med stockar töms samtidigt som de fylls på i takt med det arbete som pågår. Det kan se ut som att inget händer men det gör det faktiskt.

Riset som ligger utmed våra vägar kommer att ligga kvar till hösten för att sedan flisas och säljas.

Nu ser vi fram emot en underbar midsommar, eller hur!

/Styrelsen

2019-06-11
Nu är vattnet igång igen!

2019-06-10
Det verkar vara en läcka någonstans i vårat vattensystem. För närvarande är pumpen avstängd tills vår entreprenör hunnit åtgärda!

2019-06-08
Den röda lastbil som står på Ropnäsvägen tillhör de som sköter röjningen efter stormen. Motorn är sönder och de har beställt reservdelar. Den kommer att flyttas snarast möjligt

2019-05-19
Ni glömmer väl inte årstämman på lördag? Vi ses i Ladan kl 13. I år finns alla handlingar att hämta på hemsidan under flik Dokument. Lösenordet finns i kallelsen. Observera att vi kommer att ha ett mycket begränsat upplag av handlingarna för påseende i utskriven form på stämman vilket kan vara bra att vara förberedd på. Så ta med egna utskrifter eller ladda ned i egen padda/mobil
Vi ses!
/Styrelsen

2019-05-11

Jättestort tack till alla som deltog på arbetsdagen.

Eftersom vi i sista stund sköt upp arbetsdagen en vecka var uppslutningen av naturliga skäl inte riktigt lika stor som den brukar men givet de förutsättningarna blev vi ändå ganska många. Naturligtvis ska vi räkna in de som var med förra helgen och sammantaget var vi nog ungefär lika många som vi brukar. Totalt sett jättebra uppslutning. Toppen!

Det som är kvar att göra är vägguppen som vi inte kunde lägga ut eftersom vägarna inte är klara samt toaletterna som ännu inte är satta i bruk. Vi hoppas ha toaletten vid ladan i bruk till stämman medan den vid vändplanen får vänta tills efter stämman då vi ännu inte vet om den ska flyttas.

Vad gäller riset fick vi faktiskt undan riktigt mycket. Men det finns hur mycket som helst att röja så det finns mycket kvar ändå. Tyvärr kommer vi nog få leva med det ett tag. Om vi vill kan vi naturligtvis ordna extra insatser men just nu kanske vi ska andas ut lite och sikta in oss på stämman.

Än en gång tack för era insatser.

2019-05-04

OBS! Nytt datum för vårens arbetsdag är lördag den 11 maj.

Hittills har detta år varit dramats år här på Ropnäs. Först stormen sedan röjning och nu på arbetsdagens morgon vaknar vi upp med en decimeter nysnö!!!

Vi ställde in dagens arbetsdag pga. väder, men en del kunde vi ändå göra. Vi reparerade stolpar på våra bryggor, säkrade hopptornet och reparerade badbryggan, sjösatte bojekan, och en av våra yngre förmågor förgyllde tillvaron med en snögubbe.

Vi inser naturligtvis att det inte är optimalt att ändra datum för arbetsdagen i sista stund och uppmuntrar så många som möjligt att komma nästa lördag den 11 maj istället. Vi behöver arbetsdagen för att underhålla vårt gemensamma och för att ställa fram det vi nyttjar under säsong.

2019-05-03
Vattnet är nu påsläppt för hela området.

2019-05-02

Sommarvatten är igång i stort sett hela området. Vatten på Granåsvägen och Gillviksvägen är fortfarande stängda på grund av läckage. Arbeten med reparation på gå och om allt går som det ska förhoppningsvis klar innan arbetsdagen.

2019-04-16
Välkommen till vårens arbetsdag den 4 maj kl 09.00-15:00. Lättare lunch serveras för de som deltar. Vi ses nere vid parkeringen vid hamnen. Ta med egna verktyg som passar ditt val av arbete, se lista på anslagstavlan i området.

2019-02-03
Nu finns ett ny medlemsbrev att läsa under Infobrev

2019-01-21
Efter att ha löst det mest akuta arbetet med träden efter stormen så är våra vägar och delvis våra markområden under kontroll (tack alla som har deltagit, ingen nämnd ingen glömd). Så nu börjar arbetet med att få ordning på föreningens marker. Vi har inventerat området och det är ca 400 träd som har fallit i stormen.

Vi har anlitat entreprenörer, skogsarbetare som kommer att kapa träden och sedan sker skotning där vi samlar ihop träden så att Holmen kan hämta träden. Det finns risker med att röja skog efter en storm som Alfrida så vi låter de anlitade skogsarbetarna sköta all kapning av träd på föreningens marker. Vissa rotvältor kommer att gå tillbaka av sig själv och vi kommer att titta på detta vid skotningen men hur vi hanterar rotvältor och riset efter trädkapningarna får vi återkomma om. Angående tidplanen så planerar vi att arbetet ska vara klart under april månad.

I informationsbrevet som kommer i månadsskiftet januari/februari fortsätter vi att informera i ärendet då vi även hoppas att vi kan redovisa hur detta kommer att påverka föreningens ekonomi.

2019-01-21
Vattenfall har jobbat på bra och ledningen vid pumphuset har redan reparerats. Pumpen har funktionskontrollerats. Allting är som det ska. Vatten vid tappställen är på igen.

2019-01-16
Information om pumphuset och vatten till vintertappstället finns att läsa under Vatten

2019-01-07
Mitt i allt elände med Alfrida så kan vi idag med glädje informera om att rättstvisten i Mark och Miljödomstolen angående reseersättning till styrelsen vid uppdragsrelaterade resor, har avgjorts till vår fördel. Domen har vunnit laga kraft och ingen överklagan har inkommit. Vi har yrkat ersättning för extra kostnader på 5.000 som nu tillfaller Ropnäs kassa. Alla rättegångskostnader betalas av motparten.

Tvisten handlade om ifall styrelseledamöterna har rätt att begära ersättning för resor i tjänsten, precis som vilken kostnadsersättning som helst. Ropnäs Samf har haft som policy att ersätta ledamöter för dessa resor, men endast den skattefria delen enligt Skatteverkets regler. Utan denna ersättning skulle vissa i Ropnäs styrelse i princip gå back somliga år (som t ex i år då Alfrida med största sannorlikhet kommer att innebära en hel del extraresor) då arvodet inte kommer upp i en sån nivå så att den täcker utgifterna. Man skulle alltså kunna hamna i den situationen att man får betala för att få sitta i styrelsen, vilket inte är rimligt. Vi har nu fått rätten på vår sida.

2019-01-05
Det finns för närvarande inget gemensamt vatten i Ropnäs då pumphuset är utan el. Det är mycket ovisst när det kan komma igång igen.

2019-01-04
Stormen Alfrida har lämnat stora skador efter sig i Ropnäs. Vi uppmanar alla medlemmar att snarast se över sina hus och  ev trädfällor på sina tomter.

2019-01-02
Hej och God fortsättning! Storm i Ropnäs med en hel del omkullblåsta träd. Flera träd blockerar vägarna. Vi ska försöka lösa att få bort dom mest akuta så får vi sen vem som ska stå för kostnaden. Det viktiga just nu är att få bort dom och att vägen blir framkomlig igen. Vi inspekterar vidare och kommer att kontakta de fastighetsägare som har åverkan på sina hus.

2018-11-01
Information om vatten
Remmarna på vattenpumpen är nu reparerade och sommarvattnet avstängt.

2018-10-18
Information om vatten
Båda remmar på vattenpumpen har gått av och kommer inte kunna repareras förrän nästa vecka. Detta innebär att det inte kommer att finnas vatten ens vid vårat tappställe. Meddelande kommer gå ut när vattnet är igång igen.

2018-10-10
Information angående sommarvatten:
Vatten är fortfarande på och kommer att vara det även under kommande helgen. Sommarvatten kommer stängas av under nästa vecka (v42).

2018-09-22
Välkommen till höstens arbetsdag lördagen den 6 oktober.
Vi träffas klockan 09:00 och beräknas vara klara ca 14:00. Se mer info på anslagstavlorna i området.

2018-07-09
Det är torrt i skog och mark och återigen eldningsförbud i hela Norrtälje Kommun. Vi har därför i samråd med entreprenören valt att avvakta med dikesslåtter då vi är rädda för att maskinen kan avge gnistor.

2018-07-09
Vi har tidigare prelbokat den 29 september för arbetsdag. Men alltför många i styrelsen kan inte delta den dagen och då blir det tufft för oss att hålla ihop det. Nytt datum är därför satt till den 6 oktober.

/Styrelsen

2018-06-21
Röjning i lada och snickarbod 30/6-1/7
Den 30 juni kommer vi att städa ur ladan och snickarboden för att bättre kunna hålla det rent, snyggt och trevligt i våra gemensamma fastigheter.
Känner du till att det finns saker av betydelse där som skulle kunna förväxlas med ”skräp” – vänligen meddela oss detta alternativt märk upp.
Om någon (mot förmodan) råkar förvara något privat i nämnda byggnader – vänligen ta hem innan urstädningen.
Vi kommer att ha en container på plats, finns det fortfarande plats i denna på eftermiddagen den 1/7 är det OK att komma förbi med brännbart!
Passerar ni där under helgen, fråga oss gärna om vi vill ha hjälp med att t ex bära något 🙂
Självklart är den som vill välkommen att vara delaktig i röjningen!

Hälsar styrelsen
genom Ann (Säkerhet/Renhållning) och Maria (Fastighet).

2018-06-21
Några påminnelser gällande vattenförbrukningen.
Som alla vet har vi haft en väldigt torr vår i år. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning. För att vi inte ska löpa risk vattnet ska ta slut gäller det att vi hushåller rätt från början. Med sparsamt vattenanvändande kan sommarens grundvattennivå räcka längre.
Sommarvattnet får aldrig användas till annat än hushållet.
Norrtälje kommun har uttalat ett bevattningsförbud samt att man har förbjudit att fylla upp sin pool med grundvatten. Man hänvisar istället till tankbilar. Detta gäller för oss alla oavsett om vi använder sommarvatten eller har en egen brunn.
Här kommer några tips för att använda vatten på ett hållbart sätt som Norrtälje kommun ger:
-Stäng av vatten när du borstar tänderna.
-Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
-Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Var varsamma med vattnet så att vi slipper större problem längre in i semestertiderna!

2018-05-07
Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Läs mer under flik Dokument/Övrigt

2018-04-16
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi då klara med allt förutom flis av grot, dvs slyhögarna, som sker först i höst. I dagarna har vi fått en preliminär slutredovisning av Holmen. Läs mer under flik Grönområde.

2017-12-21
Nu är skogsgallringen klar! Maskinerna har lämnat området och det som återstår är för Holmen att hämta upp virket och slyt vilket sker i senare delen av 2018. Påminner om att det är livsfarligt för barnen att leka i virkeshögarna!
Vill passa på att tacka Börje Karlsson för alla dessa timmar han lagt ner i gallringprojektet! Utan honom hade det blivit betydligt dyrare och långdraget.
Till våren behöver vi göra en gemensam insats i att rensa undan, mer info kommer. Allt ser kalt ut nu när träden är lövfria och barrträden bortgallrade men sen när ljuset kommer så drar det iväg och det blir grönt och lummigt när ädelträden får ta sin plats.

God Jul och Gott Nytt År till er alla!

2017-11-20
**UPPDATERING SKOGSGALLRING**
Nu är vi är ungefär halvvägs in i gallringsprojektet som förväntas vara klart lagom till årsskiftet. Näst på tur står nu Sandängsvägen upp mot Ropnäsvägen samt Granåsvägen. Se mer info under flik Grönområde.

2017-09-30
Tack alla för er insats idag på höstens arbetsdag. Bryggorna kom upp och sly röjdes plus mycket annat. Alla bäckar små! Och som alltid lika trevligt. Vad vore Ropnäs utan er alla! Ung som gammal, liten som stor.
Idag har vi även städat på våra anslagstavlor! Vi rensade också på reklam bland brevlådorna och satt upp Ej reklam-lappar på de lådor som vi sett inte vittjas.
Om du har fått en sån lapp på din låda men vill ta hand om reklamen så är det givetvis bara att riva loss den!
Anslagstavlorna är nu indelade i tre sektorer, för samfälligheten, medlemmarna resp. övriga, dvs utomståënde. Skruvar och spikar är borttagna liksom gamla annonser och de flesta anslag sitter nu fast med häftstift.
All gammal reklam är tömd i sopsäckar. Det blev några tiotals kilo, t.o.m. en del från i fjol, som ett par dussin brevlådeägare inte orkat ta hand om. Men nu kan ni sova lugnt, för så vitt inte något viktigt brev följt med i soporna!

2017-09-20 För allas info.
Vattenfall informerar att de återkommer om cirka fyra år för nästa röjning. Tidigare har det varit var 8:e år.
För att slippa att Vattenfall rensar åt er och ev förstör träd och buskar så kan alltid fastighetsägarna själva kontinuerligt hålla undan sly under ledningarna på egna tomter.

2017-09-18
**Välkommen till höstens arbetsdag den 30 september**

Vi träffas klockan 09:00 och håller på fram tills att vi är klara. Nedan är de arbetsuppgifter som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar under dagen. Det finns nåt för alla, gammal som ung.Ta med egna verktyg som passar ihop med ditt val av arbetsuppgift. Vi behöver även tillgång till båt för punkt 4. 3 röjsågar kommer att finnas.
Vi ses vid parkeringen nere vid vattnet.

1. Röjning av sly nere vid badplatsen + båthamn
2. Röjning av sly längs Midsommarvägen och ladan
3. Röjning av stig mot kärleksudden
4. Upptagning av badbryggor och hajfena
5. Frakta bort sittbänkar upp till ladan för förvaring
6. Städa ur kemtoaletter
7. Ta in väggupp till ladan för förvaring
8. Ta in midsommarstången till ladan
9. Ta in fotbollsmål till ladan för förvaring
10. Ny trumma och mer flis till gångväg vid Bergklacksvägen
11. Reparation av båtbryggor
12. Städning/röjning postlådor samt anslagstavlor

Grillning kl 12:00 för de som deltar.

Vi ses!
/Styrelsen
2017-08-07 Årets tredje infobrev finns nu att läsa på sidan Infobrev.

2017-07-28 30 km/tim är högsta hastighet INTE lägsta.
De allra flesta bilförare fattar att vägguppen är till för att sänka hastigheten. Tack för det.
Men så finns det några som tror att man måste hoppa/flyga över dem i upp till 50 km/tim. Förutom att det antagligen är obekvämt håller inte guppen för sådana smällar. Då skulle vi behöva ha asfalterade gupp. Reparationer och byte kostar tusenlappar som vi alla får vara med och betala, vilket redan är ett faktum.

Det allra allra sämsta man kan göra är att bromsa in tvärt alldeles inpå guppen för det gör att de glider fram och tillbaka vilket sliter isär dem. Man måste faktiskt inte accelerera upp till hög fart mellan guppen!

Tänk på barnen istället för att försöka flyga.

Hälsningar från vår Vägkapten Börje

2017-07-23 Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA, se provsvar under flik Vatten. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning, se jämförelse och läs mer under flik Vatten.

2017-06-19 Nån som vill ha fyllnadsjord? Vi dikar ur och jordmassor blir över. Vill du ha, och dessutom få hemkört inom Ropnäs, kontakta Peter Wallgren i Gryta på 070-8695474. Peter är den som arrenderar våra åkrar. Passa på nu när det är torrt för det går inte att leverera jord om det är blött på åkern, vi vill inte ha upp lera på vägarna.
Han tar även andra uppdrag inom schakt och gräv mot ersättning.

2017-06-12 Nu är protokollet från årsstämman klart och finns under fliken Dokument–>Stämmoprotokoll

2017-06-05
Nu har vår hamnkapten färdigställt årets båtplatslista. Läse mer under medlemssidan Hamnen.

2017-05-12
Kunde du inte vara med på vårens arbetsdag?
Då finns det arbetsuppgifter kvar att göra.
1) utesofforna som brukar stå nere vid båtbryggorna behöver målas. De står slipade och klara inne i ladan. Färg och penslar ligger på samma ställe, även plast för skydd. Tänk på att plocka undan allt efteråt eftersom ladan ska användas bl a till stämman. De ska sen ställas ut på samma plats som tidigare.
2) fasaden på pumphuset ska målas. Ytorna är redan rengjorda med fasadtvätt. Färg, penslar och maskering finns inne i ladan precis innanför dörren, uppmärkt med ‘pumphus’. Fasad och takfot ska målas röd. Vindskivor, dörr och knutar ska målas svarta. Egen stege behövs. Observera att det behöver vara minst 5 grader dygnet runt för att kunna måla. Målningen bör ske mitt på dagen för att en hinna ska uppstå innan daggen kommer.

Ladan står uppställd från morgon till kväll nu på lördag den 13:e. Även nästa helg finns samma möjlighet.
Om tiden inte passar så finns nyckel till ladan att hämta hos alla styrelsemedlemmar.
Förteckning över styrelsemedlemmar se anslagstavla.

2017-05-08
Årets andra infobrev är på väg ut till alla medlemmar och finns på sidan Dokument –>Infobrev.
Hjälp oss att spara pengar och ta emot din post via mailen istället. Du får då också informationen
snabbare för vi skickar alltid med billigaste portot som då tar lite längre tid på sej att komma fram. Maila dina uppgifter till info@ropnas.se om du inte redan gjort det!

2017-04-30
Tack för en fantastisk insats idag på årets första arbetsdag!
Ge er själva en rejäl klapp på axeln, det är vi alla värda! Allt gick som smort, trots kylan (eller kanske just därför!).
Totalt var vi mer än 60 personer som hjälptes åt.
Högt deltagande bidrar till vår samfällighets trevnad och att hålla samfällighetens kostnader nere.
Under våren 2017 kommer Holmen Skog att påbörja gallring av skogarna på Ropnäs, se mer info under Grönområden (allmän info).

OBS!

Information som bara  samfällighetens medlemmar ska ha tillgång till är lösenordsskyddad.

kontakt: info@ropnas.se
web@ropnas.se