Fiber

Aktuell status

2021-08-19: För några veckor sedan började IP-Only aktivera fibern successivet i området. Vissa har fått igång fiberanslutningen och andra har ännu inte fått fibern ansluten i fastigheten. IP-Onlys entreprenör, Scorab, har kontaktat alla som beställt fiber, några har de dock inte fått tag på. Om du upplever att du inte blivit kontaktad, vänligen kontakta Jenny på Scorab. Du når henne på mobil/SMS, 070-637 57 77. Skicka ett SMS om hon inte svarar.

2021-04-28: Den 29 april 2021 kommer IP-Onlys Entreprenör börja gräva för fiber. De börjar på Hasselslingan och fortsätter med Sandängsvägen, Midsommarvägen och Enstigen. Ett andra arbetslag kommer förhoppningsvis börja efter någon vecka och börjar då med Ladvägen eller Myrstigen och arbetar sig ner i området och möter upp arbetslag 1.

De arbetar sju dagar i veckan mellan 7 – 19, variationer kan förekomma. Arbetet kommer förmodligen pågå maj ut.

När man gräver finns det alltid en risk att man gräver av någon ledning. Det gäller även för oss vilket innebär att det kan bli kortare avbrott på sommarvattnet. Entreprenören har utrustning för att reparera ledningar.

Vid ladan kommer de bli en upplagsplats för grus.

Visa sida

Kontakta styrelsen via info@ropnas.se vid eventuella frågor, inte via FB.

Det är inte försent att beställa fiber om man vill hänga på erbjudandet.

2021-04-20: Inom kort kommer IP-Onlys Entreprenör påbörja arbetat med att gräva för fiber i området. Innan de kan börja måste två saker ske;

  • Sommar vatten måste släppas på, vilket förhoppningsvis sker på fredag (23 april).
  • Elledningar måste också identifieras. Entreprenören har beställ detta jobb. Om ni ser färgmarkeringar och käppar så vet ni vad det är.

Detta innebär att de förhoppningsvis börjar inom ett par veckor.Det är inte försent att beställa fiber om man vill hänga på erbjudandet.

2021-03-18: Arbetat med att dra fiber kommer påbörjas våren 2021 efter att sommarvattnet släppts på. Innan dess kommer alla medlemmar som tecknat avtal med IP-Only bli kontaktade för att förbereda installation i fastigheten. Om ni inte blir kontaktade, ring Jenny på entreprenadfirman för att boka denna förberedande installation. Jenny nås på telefon 070-637 57 77

2021-03-17: Entreprenören bekräftade att de kommer gräva till sista fastighet på varje väg även om inte den “sista” fastigheten har tecknat avtal med IP-Only. Detta var ett önskemål från föreningen för att minimera påverkan på våra vägar/diken om medlemmar kommer ansluta sig vid ett senare tillfälle.

2021-02-15: Styrelsen har tecknat markavtal med IP-Only

2021-02-13: Extra stämma för markavtal med IP-Only. Stämman röstade enhälligt för tecknade av avtal.

Arbetsgrupp

Det har bildats en intresse- arbetsgrupp för etableringen av fiber i Ropnäs. Arbetsgruppen har kontaktat styrelsen och frågat hur vi ställer oss till detta initiativ.

Styrelsen ser mycket positivt på detta, samtidigt har vi varit tydliga med att vi inte kan ha en aktiv roll och driva detta initiativ. När styrelsen blir kontaktad av t.ex. Norrtälje Energi för en etableringar, om tillräckligt många medlemmar gjort en beställning, måste vi självklart agera och säkerställa föreningens intressen.

Här finner ni lite information från arbetsgruppen för fiber

Extra Stämma Fiber

Den lördagen den 13 februari, kl 13.00 kommer det bli en extra med anledning av markavtal för IP-Only.

Stämman kommer ta plats utanför ladan och kommer endast behandla frågan om Ip-Only får rätten att gräva på föreningens mark för att etablera fiber. Inga abonnemangsfrågor etc. omfattas inom ramen för denna stämma.

Utskick kommer ske under vecka 3 via ePost och post till föreningens alla medlemmar.

På denna sida kommer alla dokument som är underlag för stämman publiceras.