Fiber

Det har bildats en intresse- arbetsgrupp för etableringen av fiber i Ropnäs. Arbetsgruppen har kontaktat styrelsen och frågat hur vi ställer oss till detta initiativ.

Styrelsen ser mycket positivt på detta, samtidigt har vi varit tydliga med att vi inte kan ha en aktiv roll och driva detta initiativ. När styrelsen blir kontaktad av t.ex. Norrtälje Energi för en etableringar, om tillräckligt många medlemmar gjort en beställning, måste vi självklart agera och säkerställa föreningens intressen.

Här finner ni lite information från arbetsgruppen för fiber