Motioner till stämman 2024

Har du ett förslag om något som rör Ropnas Samfällighetsförening, och som du tycker ska diskuteras och beslutas på årsstämman? Då kan du skicka in en motion. Den kan skickas med mail till info@ropnas.se, eller med vanlig post till: Ropnäs Samfällighetsförening, c/o Marianne Hall, Gimmerstavägen 6, 125 71 Älvsjö.

Enligt våra stadgar ska motioner ha inkommit till styrelsen senast den 31 mars.

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Beskriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.

Väl mött på årsstämman den 25 maj!