Medlemsavgifter 2024

Denna vecka, som har nummer 11, skickas fakturan för medlemsavgiften ut.

Tidigare har styrelsen meddelat att avgifterna skulle bli 6 000 kr inklusive moms, men det stämmer inte längre då Högsta Förvaltningsdomstolen läxat upp Skatteverket och bestämt att samfälligheter trots allt inte är momspliktiga. Vi ska alltså inte lägga på moms på avgifterna.

Därför blir medlemsavgiften för 2024 istället 4 800 kr.

Betalningen går att dela upp på 2 tillfällen, 2400 kr per 31/3 och 2400 kr per 30/6 till postgiro 50366-4.

Hälsningar från styrelsen för Ropnäs Samfällighetsförening