Meddelande från valberedningen!

Inom kort håller Ropnäs samfällighetsförening sitt årsmöte. Där är ni obligatoriska medlemmar. Då måste vi välja en ny styrelse.

Det är ett juridiskt krav som vi inte kommer undan. Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller samfällighetsföreningar.

Alla samfällighetsföreningar måste ha en fungerande styrelse. Om inte, kommer Länsstyrelsen att tillsätta en s.k. syssloman som tar över styrningen av föreningen. Då blir det mycket dyrt, ca 100 000 kr i månaden eller någon miljon per år, samtidigt som vi själva tappar kontrollen.

Detta får bara inte ske utan här måste alla då och då hjälpa till.

Vi söker 3 nya styrelsemedlemmar: 1 kassör, 1 revisor och 1 revisor suppleant.

Det är inga komplicerade uppgifter, men visst tar de några timmar per år. Vi omsätter runt en halv miljon och styrelsen håller årligen ett halvdussin möten.

Detta hinner de flesta med även om många av oss säkerligen har en hektiskt vardag. 

Välkomna att höra av er – nu

Valberedningen för Ropnäs samfällighetsförening

Mari Persson,     Caroline Wiklund,   Susanne Karlfeldt

070 796 9604   070 926 630,           070 677 3960