Aktuellt i Ropnäs

Hamnkaptenen informerar inför sjösättning!

Hej alla Ropnäsbor! Båtsäsongen närmar sig vilket innebär sjösättning av Era båtar.

Vinterisen har gått hårt åt bryggor, bryggfästen, bojar osv. Därför är det av största vikt att Ni innan sjösättning ser över Era förtöjningar, fästen i brygga, bojar, att bojsänken ligger rätt, osv.

Innan detta är gjort får inga båtar sjösättas!

Bojeka finns tillgänglig att låna.

Vid behov av råd och hjälp kan jag bistå med detta.

Vänligen också läs och begrunda “Utdrag ur hamnföreskrifter för Ropnäs Samfällighetsförening”. Det är detta som gäller och förklarar hur det fungerar i hamnen. Denna information finns att läsa på alla våra anslagstavlor.

Med vänlig hälsning och förhoppning om en härlig båtsommar,

Mats

Sommarvattnet har släppts på

Nu är sommarvattnet påsläppt. Roslagens VA-teknik kontrollerar i samband med detta att inga kranar vid tomtgränser står och rinner, eller att läckage uppstått någonstans på ledningsnätet.

Hör av er till styrelsen om ni misstänker läckage. Är läckaget innanför/efter anslutningen vid tomtgränsen är det enskild fastighetsägares ansvar att åtgärda. Till och med anslutningen (och stolpen med kranen) är det samfällighetens ansvar.

Arbetsdag i Ropnäs 20 april

Nu på lördag 20 april samlas vi kl 10.00 nere vid hamnen för att hjälpas åt med vårens uppgifter.

Bl a ska väg-guppen monteras, bänkar bäras ner till stranden, fotbollsmålen tas fram och näten lagas, ladan sopas, med mera.

Som vanligt bjuds på grillad korv med tillbehör vid 12-snåret.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Flisning pågår

Som några kanske redan sett så har flisning av rishögarna i området startat idag måndag 25 mars. Det pågår endast i ett par dagar, kanske blir klart redan under måndagen.

Meddelande från valberedningen!

Inom kort håller Ropnäs samfällighetsförening sitt årsmöte. Där är ni obligatoriska medlemmar. Då måste vi välja en ny styrelse.

Det är ett juridiskt krav som vi inte kommer undan. Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller samfällighetsföreningar.

Alla samfällighetsföreningar måste ha en fungerande styrelse. Om inte, kommer Länsstyrelsen att tillsätta en s.k. syssloman som tar över styrningen av föreningen. Då blir det mycket dyrt, ca 100 000 kr i månaden eller någon miljon per år, samtidigt som vi själva tappar kontrollen.

Detta får bara inte ske utan här måste alla då och då hjälpa till.

Vi söker 3 nya styrelsemedlemmar: 1 kassör, 1 revisor och 1 revisor suppleant.

Det är inga komplicerade uppgifter, men visst tar de några timmar per år. Vi omsätter runt en halv miljon och styrelsen håller årligen ett halvdussin möten.

Detta hinner de flesta med även om många av oss säkerligen har en hektiskt vardag. 

Välkomna att höra av er – nu

Valberedningen för Ropnäs samfällighetsförening

Mari Persson,     Caroline Wiklund,   Susanne Karlfeldt

070 796 9604   070 926 630,           070 677 3960

Anmäl vilken båtplats du använder!

Hamnkaptenen ber alla som använder en båtplats vid någon av våra två bryggor att höra av sig och meddela vilket nummer båtplatsen har.

Förteckningen behöver uppdateras på grund av ny brygga, interna byten, utlåning med mera.

Skriv ett mail till info@ropnas.se eller hör av dig direkt till hamnkapten Mats Persson (kontaktuppgifter i styrelseförteckningen).

Tack för hjälpen!

Medlemsavgifter 2024

Denna vecka, som har nummer 11, skickas fakturan för medlemsavgiften ut.

Tidigare har styrelsen meddelat att avgifterna skulle bli 6 000 kr inklusive moms, men det stämmer inte längre då Högsta Förvaltningsdomstolen läxat upp Skatteverket och bestämt att samfälligheter trots allt inte är momspliktiga. Vi ska alltså inte lägga på moms på avgifterna.

Därför blir medlemsavgiften för 2024 istället 4 800 kr.

Betalningen går att dela upp på 2 tillfällen, 2400 kr per 31/3 och 2400 kr per 30/6 till postgiro 50366-4.

Hälsningar från styrelsen för Ropnäs Samfällighetsförening

Motioner till stämman 2024

Har du ett förslag om något som rör Ropnas Samfällighetsförening, och som du tycker ska diskuteras och beslutas på årsstämman? Då kan du skicka in en motion. Den kan skickas med mail till info@ropnas.se, eller med vanlig post till: Ropnäs Samfällighetsförening, c/o Marianne Hall, Gimmerstavägen 6, 125 71 Älvsjö.

Enligt våra stadgar ska motioner ha inkommit till styrelsen senast den 31 mars.

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Beskriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.

Väl mött på årsstämman den 25 maj!