Extra Stämma Fiber

Den lördagen den 13 februari, kl 13.00 kommer det bli en extra med anledning av markavtal för IP-Only.

Stämman kommer ta plats utanför ladan och kommer endast behandla frågan om Ip-Only får rätten att gräva på föreningens mark för att etablera fiber. Inga abonnemangsfrågor etc. omfattas inom ramen för denna stämma.

Utskick kommer ske under vecka 3 via ePost och post till föreningens alla medlemmar.

På denna sida kommer alla dokument som är underlag för stämman publiceras.